неделя, 26 март 2017 г.

Вие не сте развили истинска Vairagya (безстрастие)


Въпрос: Отвратен съм от този фалшив свят. Зная напълно добре, че полза няма от живота в този свят. Навсякъде намирам само нещастие. Възнамерявам да приема живот на Санясин, но не знам къде да намеря гуру. Любезно Ви моля, кажете ми какво да направя, за да стана Санясин? 
ОТГОВОР: Вие не трябва да мразите света, а трябва да мразите само светския живот. Светът е проява на Бог. Светът е най-добрия учител за Вас. Светът не може да застане на пътя ви за достигане на Kaivalya (освобождение). Вие трябва да промените начина си на живот и погледа си върху нещата. Вие трябва да изградите един нов ум и ново виждане. Тогава светът ще Ви се яви като небеса. Вие не сте развили истинска Vairagya (безстрастие). Това е един вид временно отвращение, поради някои неуспехи. Вие сте негодни да приемете Sannyas. Може да не успеете да изпълните задълженията на Sannyasа. Трябва да качвате духовната стълба стъпка по стъпка. 
Аз ви препоръчвам да останете в света и да правите Nishkama Karma Yoga (безкористно служене) за няколко години за да пречистите сърцето (Chitta Suddhi). Вие трябва да развиете смиреност, дух на саможертва, Kshama (прошка), милост, Visva-prem (космическа любов). Тези качества могат да бъдат достигнати само с безкористно служене. Трябва да притежавате ценз на Sama (спокойна природа), Dama (себевъздържане), Sarva-sanga-parityaga (освобождаване от всички видове привързване) и съвършено подчинение и абосoлютна вяра в учителя, преди да приближите гуру за приемане на Sannyas. В противен случай няма да бъдете облагодетелствани. 

Въпрос: Абсолютно необходимо за един Саниясин ли е, да носи оцветена дреха? 
ОТГОВОР: Славата и свободата на един Саниясин трудно могат да бъдат видени от стопаните. Ако има промяна вътре в ума, трябва да има също и отвън. Носенето на оцветена в охра дреха, оранжева роба е много необходимо за онзи, който има променен ум. Поради силата на Майя или навика, когато сетивата отиват към обекти на наслаждение, в момента в който погледнете осветената дреха, която носите ще Ви припомни, че сте Саниясин. Това ще предизвика един ритник и ще Ви спаси от порочни действия. Носенето има своята слава и предимства. Само един истински Саниясин може да отреже изцяло всички връзки и обвързвания, и напълно да изкорени moha (привързване, заблуда). Приятели и роднини не ще го тревожат. Робата е огромна помощ, когато човек се появява на платформа за реч. Тя притежава своя собствена святост в умовете на индийците. Обикновените хора ще приемат идеите по-охотно от Саниясините. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар