четвъртък, 9 март 2017 г.

Мохамед не е просто някой завоевател...


The Master speaks...

Първото суфиско теке е направено от християнин. Било двама, които много се обичат помежду си. Един християнин ходел на лов и видял как се срещат двама, които много се обичат. Такава любов струи между тях, двама мъже си споделят храната, се гледат с толкова любов. Той просто не можел да повярва. Питал ги:
- Вие какви сте?
Те му казали - суфи.
- Къде правите практика?
- Никъде, нямаме място, навсякъде.
- Аз ще ви направя къща – казал той - защото Христос казва: По какво ще ви познаят, че сте Мои ученици? По това, че се обичате помежду си. И това са думите на Христос.
Точно това е качество, което Мохамед е проявил.
Мухамед не само воювал за Мека. Той правел и такива неща, с които показал огромно състрадание, огромна любов към хората и спокойствие. Качества на едно просветлено същество, на едно прекрасно човешко същество. Така, че Мохамед не е просто някой завоевател, не е просто Чингиз Хан, той е Расул Аллах, Божественото чрез Него спуснало думите в Корана. Това е един канал, през който Божественото проговорило на хората, на тези диви арабски племена. Те са толкова диви, че ако е бил благ като Исус, нямало никога да стане религия. Трябвало да се бори с меч, да воюва за Мека, да побеждава враговете по някой начин. Тези, които не вярвали в него. Обаче това било в онова време. Сега като четат тези работи, хората мислят, че така трябва да правят. Пак имитират онова, което е било по времето на Мохамед. Това е било по онова време, трябва есенцията на това което Бог е спуснал чрез Мохамед, да приемат хората. Не да имитират нещо от преди не знам колко години. Това е обикновена грешка, която я правят всички.
Мохамед има едни качества в неговото същество, когато Руми говори за Мохамед, добивам едно друго усещане за Него. Обаче кога слушам от някои хора, които не го харесват, естествено е да пренесат тяхното усещане за Мохамед. Ти не можеш да имаш свое, те ти внушават какъв е. Така, че Мохамед е всъщност едно прекрасно Божествено същество. Не значи, че аз съм мюсюлманин. Обаче не значи, че не мога да има любов или почит към Мохамед и не мога да видя нещо Божествено в него.
Или в Кришна, Буда или в Шри Чайтаня. Не виждам никаква противопоставеност в тези неща. Божественото се проявява в различни места на земята, в различни форми, за различни племена в различни времена. Ние не можем да кажем, че Божественото се проявява само в една форма на едно място в цялата вечност, за всички хора. Някои секти твърдят това. Само един път дошъл, казал всичко и всички други са фалш. Това според мен е болезнено състояние на съзнанието. Да мислиш, че Божественто е толкова ограничено, че се проявява само в Индия или само в Юдея. 

Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар