сряда, 22 март 2017 г.

Права мисъл


 "Няма по-велико изкуство в живота на човека от това, да се научи да мисли. Откак животът съществува, в него е вложена главната задача, да научи човека да мисли правилно. Всичко друго е второстепенно нещо. Ще кажете, че задачата на човека е да живее добре. Как ще живее добре, ако не мисли правилно? Добрият живот е резултат на правата мисъл. Животът е външен израз на мисълта. Първо се проявява мисълта, после - чувството и най-после действието. Значи, мисълта, чувствата и действията са процеси, чрез които човек се изявява.
 Чиста, права трябва да бъде мисълта на човека, за да разбере той живота във всички негови прояви. Коя мисъл е права? Права мисъл е тази, която е абсолютно свободна, която не се ограничава, която не се влияе от нищо. Всяка мисъл, която се огъва на една или друга посока, която се ограничава от някакви желания, влиза в областта на обикновените мисли.
Причината за вътрешната хармония в човека се дължи на неговата мисъл. Ако мисълта е права, човек се радва на вътрешна хармония в себе си. Правата мисъл свързва човека с причинния или реалния свят или по-право казано - с Бога. Който има права мисъл, той е в хармония с всички Божии прояви. Той държи името Божие в чистота и светост. Като страда и като се радва, човек изработва своята права мисъл. Затова, именно, той е дошъл на Земята.
 Като ученици, вие трябва да се стремите към правата мисъл. Първата задача на човека е да придобие права мисъл, после - прави чувства и най-после - прави постъпки. Има ли това, той непременно ще бъде щастлив.
 Идеалът на всеки човек е да придобие правата мисъл. Придобие ли правата мисъл, той е намерил ключа на живота. За да се справи със страданието, човек трябва да мисли право. Когато мисли право, човек разбира, че страданията, които са му дадени, съдържат в себе си някакво благо. Щом търси причината на нещата, той мисли вече. Страданието учи човека.
Вложете правата мисъл в себе си, за да можете всеки ден да прибавяте по нещо ново към сградата на своя живот. Правата мисъл показва пътя на човека. Всеки ден мислете върху пътя, който правата мисъл ви чертае. Мислете за нея, за да се свържете със силите, които тя съдържа. От човека зависи да мисли право и да прилага правата мисъл в живота си."                                                     

Божият глас, с 124, из Лекция от Учителя на Общия окултен клас, 1 октомври 1930 г., София - Изгрев

Няма коментари:

Публикуване на коментар