петък, 10 март 2017 г.

Тази Любов е без определен обект


Любовта освобождава, дава щастие в момента, в който я изживяваме. Любов към дете, към цвете, към майка, баща, сестра, брат, няма значение. Може да има любов към всичко. Когато любовта е в сърцето, ние се радваме на човека, обичаме го, приемаме го. Няма осъждане, няма никакви отрицателни емоции към този човек. Щом има отрицателни чувства към някого, тогава това отношение не е на чиста любов. Това е толкова очевидно.
Когато имаш любов, ти си пълен с блаженство. Пълен с щастие. Ако хората имат любов и блаженство, светът ще цъфти. Всички ще бъдат прекрасни. Ще се прегръщат по улиците, ще се обичат, няма да има войни, няма да има вражда, няма да се убиват, няма да се гледат като врагове, като съперници.
Ако има любов и блаженство в нашето сърце, в сърцата на много хора, ще имаме съвсем различна обстановка от тази, която е сега. Ще има благодарност към Бог, ще има Любов и Блаженство. Ако хората имат любов и блаженство в сърцата, няма да са недоволни, и няма да си съперничат. Няма да са в някакво непрекъснато напрежение за повече пари, повече удоволствия, повече вещи. Ще започне индустрията да упада. Хората са в блаженство, кой ти гледа реклами. Ти си във вечно блаженство. Кой може да ти продаде нещо, щастието ти се случило на теб, ти си блажен. Щастието ти не зависи от нещо, което ти рекламират по телевизията. Докато човек не намери щастието, Премананда в своето сърце, няма да има хармония на земята. Няма да има хармония, мир между човешките същества. Причината за цялата тази дисхармония, това безлюбие, омраза, всичко, което виждаме как трови хората, земята, отношенията между хората, е в нас.
Не мислете, че хора, които имат пари и власт, са щастливи. Аз не виждам никакво щастие в тях. Виждам колко са нещастни, колкото всички останали. Всичко е външна показност, ако погледнеш дълбоко в очите на този човек - няма щастие. Няма вътрешно блаженство, няма Премананда. Ако има Премананда в сърцето, ако има любовно блаженство, този човек ще бъде дълбоко вътрешно удовлетворен. Дълбока любов ще има в него. Няма да може да прави нещата, които прави. Не че ще си ги забранява. Самото състояние, в което си, е толкова хармонично и щастливо, че всяка агресия, всяко такова нещо не идва изобщо под въпрос. Не че си забраняваш нещо, ти просто не можеш да го правиш. Защото сърцето ти е добре. Когато ти си добре, не можеш да правиш щуротии. Когато правим щуротии, то е защото нещо ни липсва, нещо не ни е добре. Това важи за всеки човек.
Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар