понеделник, 23 ноември 2015 г.

Пиеса Гаятри МантраИсторията за Гаятри мантра

РОЛИ:

РАЗКАЗВАЧ
ВИШВАМИТРА
ВОЙСКА
ВАСИЩА
КАМАДЕНУ
ИНДРА
ГАНДАРВИ
МЕНАКА
ПЕВИЦА
ТРИШАНКУ
БРАХМА
ЖЕНАТА НА ВАСИЩА


Сцена 1

Разказвач: В едно далечно царство, в едно далечно господарство, в гъстата дълбока гора живял с жена си мъдрец на име Васища. Те живеели скромно, в бедна колиба. Цялото им богатство била една крава, на име Камадену. Камадену била чудна крава – тя била кравата, която изпълнява всички желания. Въпреки че притежавал кравата, която изпълнява всички желания, Васища живеел много бедно и скромно. Всъщност, тази крава можела да бъде притежавана само от човек, който няма желания.
Един ден царят на това царство – Вишвамитра, заедно с войската си излязъл на лов в гъстата гора, в която живеел Васища. В края на деня,  царят и войниците му, вече уморени и силно изгладнели, потърсили място където да поспрат и да похапнат. Скоро те наближили до една колиба – това била колибата на Васища. Приближили се с надежда да намерят добри стопани, които да ги нагостят. Стопанинът на колибата излязъл да посрещне високите гости:

ВАСИЩА: Ваше Величество, Вие навярно сте уморен, изтощен и със сигурност сте  гладен и жаден... Моля заповядайте да Ви нагостя.

ВИШВАМИТРА: Напълно прав сте мъдрецо. Но това не е мястото, където бих могъл да очаквам нещо, да не говорим за храна. Вашата бедност не може да се опише с думи.

ВАСИЩА:  Разбирам, Ваше Величество.

(Васища влиза в своето уединено жилище и се връща с огромно количество мляко. Царят и неговите придружители са изумени.)

ВАСИЩА: Ще поднеса мляко на царя. Вие всички заповядайте, нагостете се  сами.

ВИШВАМИТРА (след като пие): Ах, жаждата ми е утолена. Млякото е много  вкусно. Но откъде взехте това мляко?

ВАСИЩА (усмихвайки се): Ще ви кажа за това по-късно, царю.

(Мъдрецът влиза в колибата си и излиза с най-вкусно ядене – много различни ястия. Царят и придружителите му са просто удивени.)

ВАСИЩА: Ваше Величество, позволете да ви сервирам. (към другите): Вие всички заповядайте, обслужете се сами.

(Докато всички ядат, Васища пее мантра.)

Ом
Пурнам адах пурнам идам
Пурнат пурнам удачйате
Пурнася пурнам адайа
Пурнам евавашишйате

[Безкрайност е онова.
Безкрайност е това.
От Безкрайното, Безкрайността се е появила.
От Безкрайното, ако се отнеме Безкрайност,
Безкрайното остава.]

ВИШВАМИТРА:  Бог е направил грешка мъдрецо. Той не ми е дал слух за музика, но ме е направил наистина практичен човек. Моля Ви, кажете ми от къде се взе млякото и цялата храна, която току-що ни предложихте.

ВАСИЩА: Не знаете ли източника? Моят единствен източник?

ВИШВАМИТРА: Изпълнен съм с любопитство. Не злоупотребявайте с моето търпение.

ВАСИЩА: Ваше Величество, ей там ще видите Камадену.

ВИШВАМИТРА: Тази крава?

ВАСИЩА: Да. За Вас тя е просто обикновена крава. Но за мен, Камадену е моето всичко. Тя ми дава всичко, от което се нуждая. Тя е моята защита. Тя е моето спасение. Тя е моето съвършенство.

ВИШВАМИТРА: Може да спрете дотук мъдрецо. Всички знаят, че Васища е мъдър човек. Бих искал да сте още по-мъдър. И аз съм този, който може да Ви направи такъв.

ВАСИЩА: Добре царю. Съгласен съм да ме направите по-мъдър, отколкото съм сега.

ВИШВАМИТРА: Мога да Ви направя безкрайно по-мъдър, още днес. Вижте, Вие сте чист, но сте беден, незначителен. Васища, Вие обичате кравата си. Кравата е Ваша дъщеря. Сега, не искате ли целият свят да оценява и да се възхищава на Вашето дете? Аз съм най-мощният цар на земята. Хиляди и хиляди хора идват в моя дворец. Всички те ще боготворят Камадену. И няма нужда да чувствате жал, защото аз ще Ви дам хиляда крави в замята. Само ми дайте Вашата Камадену.
ВАСИЩА: Това е невъзможно.

ВИШВАМИТРА: Ще Ви дам всичко, което поискате: пари, имущество, име, слава, каквото и да поискате, на мига. Само ми дайте кравата си.

ВАСИЩА: Невъзможно.

Вишвамитра: (подразнен, с властен тон) Като цар на тази страна - нареждам Ви да ми дадете Камадену. Тя може да ми помогне да оправя икономическото положение в царството. На Вас тя не Ви е нужна, Вие и така нямате желания....

Васища: Така е. Наистина, аз нямам желания. Когато човек стане брамаджнани, той няма свои лични желания, но Камадену може да принадлежи само на брамаджнани. Тя може да бъде притежавана само от човек, който няма желания.

ВИШВАМИТРА: До гуша ми дойде от Вашата дързост. Не си играйте с моето търпение. Не злоупотребявайте с моето състрадание. Не знаете ли, че няма човешко същество на земята, което да не е под моята изрична команда. Как смеете да не ми се подчините! Вие не заслужавате моята искрена молба. Заслужавате моето високо презрение. Вашата дързост няма граници. Ето защо няма да Ви дам нищо, абсолютно нищо! Васища, отнемам Ви кравата!

Разказвач: Разгневен, Вишвамитра се обърнал към войската си и заповядал:

Вишвамитра: Вземете тази крава!

Разказвач: Войниците се опитали да вържат кравата, за да я занесат при Вишвамитра, но Васища наредил на Камадену.

Васища: Защитавай своята свобода!

Разказвач: Изведнъж от тази езотерична крава излязла езотерична войска. Астрални воини, които били невидими и недокосаеми. Можели да нанасят удари, но било невъзможно да бъдат ударени. Тези невидими войници излязли от Камадену, и почнали да бият войската на Вишвамитра. Войниците хукнали да бягат, да се спасяват. Те не можели да направят нищо. Никакво оръжие не действало върху тези невидими войници, те били във фини тела, но биели. Нанасяли удари, без да убиват. Като видели, че нищо не могат да направят на тази войска, която излиза от Камадену, войниците на Вишвамитра побегнали да се спасяват. Вишвамитра останал насаме с Васища. Той извадил меча си и казал:

 Вишвамитра: Дай ми кравата, иначе ще пострадаш!

Разказвач: По онова време мъдреците носели пръчки. Васища имал една такава пръчка – данда. Той пуснал дандата и казал:

Васища: Накажи този цар!

Разказвач: Дандата полетяла и почнала да бие царя. Той опитвал да се спаси, тя го удряла по главата. Накрая Вишвамитра почнал да моли за милост.

Вишвамитра: Спри, спри!!

Васища: (взимайки дандата си обратно) Махайте се и ти и войската ти от тук. Не оценявате гостоприемството, нямате смирение и любов.

ВИШВАМИТРА (на Васища): Ти ме победи с твоята духовна мощ. Нашата физическа и военна сила не могат да се сравнят с твоята духовна сила. Но слушай, Васища, чуй ме. Не след дълго аз напълно ще смачкам твоята гордост. Ще се впусна в живота на духовността. Ще се откажа от моя дворец, моето царство и от всичко, което имам. Ще практикувам отречения. Ще медитирам ден след ден, докато не достигна моята Трансцедентална Цел. Аз ще надмина твоята най-висша височина. Аз, Вишвамитра, не признавам трайно поражение. Бог на Небето ми е свидетел!

ВАСИЩА: Вишвамитра, в царството на Духа не може да съществува съперничество. Ако или когато ти надминеш моята духовна височина, аз ще те увенчая с гирлянд. Ще те боготворя. Ще те обожавам.

ВИШВАМИТРА: Действие, действие! Аз съм човек на действието. Не говоря, не проповядвам, само действам. Днес аз докоснах твоите стъпала. Утре аз ще те накарам ти да докоснеш моите стъпала. Ще прекося морето на съня-невежество. Ще се изправя пред Единственият Абсолют сам. И тогава ще видя как ти,  Васища, целуваш праха от моите стъпала.

ВАСИЩА (повдигайки дясната си ръка като благословия): Татхасту: Така да бъде.

Разказвач:  Вишвамитра бил жестоко поразен. Той си тръгнал, с намерение да си отмъсти на Васища.

Вишвамитра: (мислейки на глас, говори на себе си) Ще ида да практикувам и ще получа брамаджнани. Ще се просветна! И когато добия силата на Брама, на Бог -  никой не може да ме победи. Тогава ще види този... Васища. Ще му отмъстя.

Сцена 2

Разказвач: И така, твърдо решен да постигне брамаджнани, Вишвамитра отишъл на Хималаите и започнал тапас. Той практикувал с голяма решеност. Воден от силна воля и с намерение да отмъсти, той изцяло се посветил на своята практика. Седял на студено, не ядял почти нищо, дишал рядко, почти не взимал въздух. Това бил сериозен тапас. Толкова сериозен, че скоро целият започнал да гори в духовен огън, с духовна топлина. За една година той успял да събуди вътрешния огън и огънят започнал да гори от главата му. Огънят, който излизал от главата на Вишвамитра, загрял престола на Индра – царят на Боговете.
Индра седял на своя престол. Прекрасни апсари, винаги млади и красиви, винаги на 15 години му танцували и пеели. Докато Индра се наслаждавал на този танц, усетил, че престолът му се затопля. Загрижен, той попитал небесните пазачи - гандарвите:

Индра: Какво става долу на земята, какво се случва? Какъв е този огън, който загрява престола ми?

Гандарви: Има там един... долу на Хималаите, прави силен тапас и от главата му излиза огън. Затова ти се загрява престола.

Индра: Ооооо.....

Разказвач: Веднага Индра извикал една от небесните апсари – Менака. Тя била най-красивата. Винаги млада, винаги красива, не се поти, не остарява, с гладък цвят на кожата, с красота, която не е от този свят. Докато Вишвамитра медитирал, тя се приближила до него. Внезапно нещо го извадило от медитация и той видял много красиво същество, което танцувало пред него. Менака. Влюбил се в нея и изцяло забравил, че медитира, забравил, за какво е на Хималаите, с какво намерение е дошъл и какво търси. Всичко забравил. Толкова била прелестна Менака. Била изключително красива – хипнотична. Вишвамитра  затанцувал с нея....
Скоро те заживели заедно и от тяхното общуване се родило дете – момиченце. Това продължило една година. Една сутрин докато гледал Менака до себе си, Вишвамитра се запитал:

Вишвамитра: Какво правя аз всъщност, бях тръгнал да търся Бог, какво правя тук, в леглото с тази жена.?! С това небесно същество?!

СЦЕНА 3

Разказвач: Вишвамитра решил да продължи своят тапас. Като видяла, че Вишвамитра го няма, Менака се върнала на небето. Оставили момиченцето на земята. За късмет я намерил един риши и я направил своя ученичка.
А Вишвамитра продължил да седи на Хималаите дълго време, да прави пранаями, да медитира, да яде малко – тапас, тапас, тапас. Стоял на хладно, не усещал студ - като влезе в някое съзнание, той не усещал тялото. Не било лесно да се преобразят тези ограничения на Вишвамитра. Въпреки че имал много силна воля, на него не му било лесно да преодолее някои вътрешни препятствия. Все пак със силата на волята, с голяма решеност, успял да ги преодолее. Скоро той отново събудил вътрешния огън, и пак загрял престола на Индра. Индра започнал да се усеща неприятно от тази топлина. Попитал:

Индра: Какво става? Пак този огън, какво става сега?

Гандарва: Пак същото. Пак е онзи, същият и пак прави тапас.

Индра: Тапас прави значи. Коя е най-добрата певица, с най-красивия глас тук?

Разказвач: Индра избрал една апсара с небесен глас, толкова омайващ, че докато я слушаш, отиваш отвъд райските светове, толкова красиво пеела. Можела да вдигне съзнанието със своя глас. Изпратил я при Вишвамитра. Тя слязла долу и запяла. Вишвамитра се заслушал, песента била много красива и той започнал да забравя да медитира, започнал да се увлича. Отворил очи и видял една апсара до него. Тя пеела приказно красиво, и самата била много красива. Прелестна. Не само, че пеела красиво, но и прелестна. Вишвамитра си казал:

Вишвамитра: Не, този път няма да се поддам. Този път няма да падна на това изпитание.

Разказвач: Той се разгневил на певицата. Проклел я и тя се сдобила с човешко прераждане. Родила се като жена. Поради това, че я прокълнал обаче, Вишвамитра изгубил своя вътрешен огън. Неговата шакти от практиката го напуснала. Като усетил, че губи шакти, Вишвамитра си рекъл:

Вишвамитра: Ааах, пак изгубих силата си заради тази певица.

СЦЕНА 4

Разказвач: Сега Вишвамитра решил да иде още по-далече, където няма да го намерят тези апсари. Да практикува сериозно тапас, да дойде до брамаджнана – съзнание за Бог. Пак почнал да практикува, пак развил много силен тапас, много силен огън, но сега огънят не закачил Индра, а един земен цар на име Тришанку. Тришанку бил красив цар и имал силно желание да отиде в Рая с физическото си тяло. Един ден той отишъл при своя Учител - Васища, и му казал за това желание.

Тришанку: Учителю, искам да отида в рая с физическото си тяло. Искам да се наслаждавам на красотите му с тялото си. Моля те да направиш такава пуджа, с която жив да ме отведеш в небето.

Васища: Никой не може да стори това. С физическото тяло, не можеш да отидеш в Рая. Невъзможно е. Откажи се от това желание. Това е върхът на глупостта.

Разказвач: Тришанку се почувствал тъжен и отчаян. Неговият Гуру не му помогнал. Той напуснал царството си и тръгнал да търси друг Учител, който да бъде достатъчно добър, да изпълни неговото желание. Един ден той се озовал пред една колиба. Това била колибата на Вишвамитра. Той се появил пред него и казал:

Тришанку: Искам жив да отида на небето. С тялото. Чувам за тебе разни неща... чудех се дали ще можеш да ми помогнеш... Васища не иска да направи това за мен. Казва, че може, но не е според дхармата. Ти можеш ли да го направиш?

Разказвач: Като чул името Васища, Вишвамитра казал:

Вишвамитра: Васища не иска? Е, аз сега ще го направя.  Аз определено ще ти помогна. Ще използвам цялата моя духовна и окултна сила, за да ти позволя да отидеш в Рая с физическото си тяло.

Разказвач: От благодарност, Тришанку предложил много крави, много дарове, Вишвамитра всичко отказал. Той не искал дарове за това. Използвал цялата си сила, направил пуджа – огнена церемония, която вдигнала Тришанку в небесния свят на Индра и така Тришанку попаднал в Рая с тялото си.
Но щом Тришанку пристигнал в Рая, някои от космическите богове, най-вече Индра, станали ужасно ревниви към него.

Гандарви: Ти какво правиш тук? Ти си смъртен. Как може да си тук с физическото си тяло? Как можеш да нарушаваш космическия закон? Това е недопустимо!!!

Разказвач: Te изхвърлили Тришанку от Рая. Той тръгнал да пада с главата надолу и да вика:

Тришанку: Вишвамитрааа, ти ме отнесе в Рая, но боговете ме изхвърлиха. Направи нещо! Спаси ме!

Разказвач: Вишвамитра чул, че Тришанку пада от небето и със своята окултна сила го спрял. Запазил Тришанку завинаги на небето, да виси с главата надолу във въздуха, между Рая и земята. Така Тришанку останал на небето и станал небесно същество. Едно от съзвездията на Индийската астрология се казва Тришанку.

СЦЕНА 5:

Разказвач: А Вишвамитра отново изгубил своята шакти, получена от тапас. Сега той решил да отиде още по-далече, да се скрие от хора, гандарви, апсари - от всички. Просто да иде в пещера, та никой да не го безпокои, никой да не му дава изпитания отвън. Намерил такава пещера, практикувал много време тапас в нея. Правил пранаями, дишал, дълго задържал въздуха, правил много силен тапас.... Един ден при него дошъл Брама. Най-накрая се появил и попитал:

Брама:  Кажи какво искаш.

Вишвамитра: Искам брамаджнана, искам да знам кой си Ти. Искам да знам Бог. Да се просветна.

Брама: Добре, ще получиш брамаджнана, но първо трябва да добиеш благословия от Гуру. Без благословията на Гуру, не може да се просветнеш.

Вишвамитра: Благословия от Гуру? И кой е този Гуру, който може да ми даде такава шакти, че да се просветна?

Брама:  Как кой – ясно е кой, няма друг - Васища.

Разказвач: Вишвамитра се ядосал....

Вишвамитра: Ах този Васища, навсякъде ми се появява като препятствие, не мога да се просветна заради него. Трябва някак да се отърва от него...

Разказвач: Вишвамитра започнал да мисли какво да направи, за да не бъде в такава неприятна ситуация. Какво да направи по отношение на Васища. Най-накрая решил.

Вишвамитра: Най-добре ще е да го убия. Ако го убия, кой остава друг на земята в издигнато съзнание?! – Аз.

Разказвач: И така, Вишвамитра – решил да убие Васища .Скрил се в едни храсти до неговата колибка и зачакал. По някое време Васища излязъл на разходка с жена си около храстите. Докато се разхождали, жена му попитала:

Жената на Васища: Васища, кой е най-близко до брамаджнани на земята? Освен теб, има ли някой друг?

Васища: Има да – Вишвамитра. Той е много близо до мене.

Разказвач: Вишвамитра бил наистина много близо до него – той бил зад храста, с камък в ръка и искал да го убие. Държал го на прицел. Щом чул думите на Васища, Вишвамитра се покаял, видял колко е глупав и се отказал. Появил се пред Васища, паднал пред неговите стъпала, докоснал ги, усетил колко е неосъзнат, предал се.

Васища: Днес ти реализира Бог, защото днес ти узна какво е Любов, какво е Истина. Бог целият е прощаване. Аз ти прощавам, защото Бог в мен ти прощава. Днес ти реализира Бог.

Разказвач: Вишвамитра вдигнал глава и погледнал Васища в лицето. Васища сложил ръката си на главата му и тогава чул Гаятри Мантра. Получил брамаджнана. Когато изживял брамаджнана, чул Гаятри Мантра във вътрешния свят, като един код за сътворението на космоса. Целият материален космос е сътворен на принципа на тази вибрация на Гаятри Мантра. Затова тя е нещо толкова уникално, защото Гаятри Мантра носи кода на сътворението на Вселената. Закодирана е една тайна в нея. Една голяма мистична тайна. Ако човек мантрува Гаятри много време, ще открие тайната в себе си. Космическата тайна на космическия закон, дхарма. След това Васища му рекъл: 

Васища: Вишвамитра, сега ти стана брамана и си брамаджнани. Тази история за твоя тапас, ще донесе благословия в живота на всеки, който я чуе и който я разбере.

вторник, 3 ноември 2015 г.

За скорпиона 23.10 - 22.11

Скорпионът е неподвижен знак от зодиакалния кръст.
Неговото място в звездната карта е осмото.
ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК - Скорпион
СИМВОЛ - скорпион
МОБИЛНОСТ - неподвижен
ЕЛЕМЕНТ НА ЗНАКА - вода
УПРАВИТЕЛ НА ЗНАКА - Плутон и Марс
ЦВЯТ НА ЗНАКА - тъмночервено, индигово, черно
МЕТАЛ НА ЗНАКА - желязо, стомана
МИНЕРАЛ НА ЗНАКА - гранат и опал
ЧИСЛА НА ЗНАКА - 5,13
СЪДБОНОСНИ ГОДИНИ - от 4-та през 7 години /4,11,18…/
ДЕВИЗ - "Аз желая"
СЪДБОВНА МИСИЯ -динамична сила, упоритост. Да дарява сила и смелост. Да гледа опасността в лицето и да не се страхува от нея.
Слънцето им в знака на Скорпиона дарява много качества свързани с влиянието на Плутон и Марс и заложени в този знак. Успяват да развият своя интелект рано. Склонни са да си правят експерименти с околните, за да обогатят знанията си за живота и хората. Съзряват физически много рано, което е изпитание за чувствата на противоположния пол, силно привлечен от тях. Буйните им страсти породени от техния слънчев знак могат да бъдат причина за много и безразборни интимни контакти, както и за сключване на ранен брак - изключително щастлив или абсолютно провален. Магнетизмът, с който привличат противоположния пол, може да ги отведе в среда, която не им допада. Те бързо се овладяват и обикновено успяват да се измъкнат от неприятните ситуации и хора.
Когато са решили да имат някого или нещо, никой не е в състояние да ги отклони от преследваната цел - винаги успяват да я достигнат. Дори и съвсем добронамерените предупреждения няма да им се харесат. Сред хората родени в знака на Скорпиона "добронамерените съвети" са драстичен опит да им се попречи и те със сигурност ще ги пренебрегнат, за да продължат по своя път.Нищо не е в състояние да ги задържи, но това не означава, че са готови да рискуват себе си. Видят ли опасност, бързат да се спотаят и търпеливо да изчакат бурята да отмине. Докато това време дойде, не трябва дори и за миг да си мислите, че те губят времето си напразно. Напротив, премислят какво са загубили и възстановяват силите си за поредната битка. Решат ли ,че бурята е отминала и няма опасност да ги засегне, отново се появяват на светло и се хвърлят в поредната атака. Собственият им упорит начин на действие важи не само в личния, но и в професионалният им живот.
Способни са да разсипят сами живота си, като повтарят една и съща, допусната вече, грешка многократно. Тук ината не им помага и ако сериозно не преосмислят и използват натрупаният си житейски опит, провалите им няма да са рядкост.
Иначе са дружелюбни по характер. Силата и смелостта, които притежават са качества привличащи околните, до степен да разчитат изцяло на тях, когато имат проблеми.
Срещнат ли предопределената им от Бога половинка ще бъдат предани и няма да позволят на никого да се доближи до техния избраник, защото са ревниви и обичат да властват. Стават много опасни, ако някой посегне на партньорите им или ако усетят,че някой иска да ги използва. Това не рядко е една от причините да влизат в нежелани за тях самите конфликти, чийто край е напълно непредвидим. А започне ли битка за надмощие, ще направят и невъзможното, за да победят и ще бъдат безмилостно жестоки и отмъстителни.
Ако няма такива, предизвикани поради независещи от тях, външни фактори, те ще водят пълноценен, нормален и спокоен живот. Ще работят и ще създават хармонично семейство, за което с обич ще се грижат, както и за своя дом. Причинят ли им зло - тогава просто изхвърлят от живота си злосторника, като никога не му прощават. Могат да извличат от хората най-доброто, а от своята брачна половинка -всички удоволствия, които животът предлага, но само след като лично те кажат коя от вратите за тези удоволствия е широко отворена и кои врати са затворени завинаги. Затова, ако някой иска да свърже живота си с хората, родили се в знака на Скорпиона, трябва да промени изцяло своите навици. Това не е никак лесно.
Съветът ми към родените в този зодиакален знак е да се опитат да не ограничават ничия лична свобода или индивидуалност. Компромисът е задължителен, за да не се окажат обречени на неуспех те самите.
Няма равни по самоувереност на Скорпиона. Горди и благородни хора, винаги стремящи се да блестят на самия връх. Успяват да го осъществят, защото знаят как да го постигнат. Обичат да са постоянен център на внимание и да бъдат уважавани. Обичат да изглеждат добре. Отлични домакини са, много самостоятелни и рядко търсещи помощ от вън. Обичат да управляват и мразят критиката. Опитват се да владеят всяка ситуация. Само не трябва да позволяват у тях да се загнезди и развие себелюбието, защото за да оцелеят то ще ги тласне да започнат да изсмукват енергията на хората около себе си, а накрая и своята собствена. По-добре е да бъдат Скорпиони-орли, символ на благородство, които са представители на висшата същност на този знак. Така ще осъществят благородната мисия да са полезни на другите, а и на себе си. Този е начина да се преборят с всички проблеми и болести, както и да отблъскват всички атаки срещу себе си. Не е лошо да опитат да се променят по отношение на своята злопаметност и отмъстителност, защото те са от хората, които никога не забравят злото и чакат своя миг, за да нанесат удара на отмъщението.
ВОЛЕВИЯТ СКОРПИОН
Поначало на Скорпиона се преписват най-зловещите качества.
Те са без причина хапещи, нетактични и саркастични. Това е причината да не успеят да синхронизират живота си с този на другите хора и трудно да налагат мнението си. Казват понякога повече от нужното и си печелят врагове. Хората приемат тяхната прямота като острота в поведението и некоректност. Въпреки това Скорпионът обича откритите думи и не се притеснява да казва неприятните истини. Хората от неговото обкръжение често не чуват това, което казва, а възприемат начина по който го казва. Сам си създава тъмен ореол, дори и когато е прав. Обикновено се чувстват добре сред хора. Те са интересни събеседници, интелигентни и ерудирани. Само дето сърцето им е на езика и не могат да се откажат от своята прямота. Случва се да са затворени и мълчаливи, защото както повечето умни хора знаят, че е по-добре на пътя им да не се изпречват конфликти. По-добре търпимост, отколкото скандал.
Заредени са с много енергия и се впускат в разрешаване на всякакви проблеми. Тяхната енергичност ги тласка по пътя към целта. Задълбават се в проблемите на хората и се стремят да ги разрешат.
При контактите си с тях трябва да сте наясно, че ако не сте честни и коректни ще усетите бързо техният гняв.
ЗДРАВЕ
Скорпионите са много стабилни в здравословно отношение. Веднъж опитали какво е болест, те се стремят да я избягват. За радост или съжаление са много активни в секса и не могат да съхраняват енергията си. Затова и най-честите им страдания са свързани с половата система. При жените са чести обилните менструални цикли или вагинални възпаления. При мъжете се получават възпаления на кожата и стеснения на уретъра. Понякога Скорпионите не знаят какво да правят с енергията си, която избликва в агресия. При тях рядко страда физическото тяло. Болестите обикновено са болести на Душата, породени от вечното им безпокойство и от желанието им да са водещи във всичко.
СПОРТЪТ
Заради енергийният заряд, който е много висок при тях, най-подходящите спортове, където да изразходват енергията си са твърдите - карате, бокс, джудо, вдигане на тежести, борба.
КУХНЯТА НА СКОРПИОНА
При храненето Скорпионите трябва да внимават преди всичко с острите подправки и тлъстите и люти храни. Имат чувствително обоняние и фин стомах. Никога няма да си позволят да са пълни, дори и да е необходимо непрекъснато да следят за храната си.
ПАРИТЕ
Справят се идеално с парите. Пестеливи хора, които винаги имат нещо скътано за трудни моменти. Препоръчително е в едно семейство, където има Скорпион, той да отговора за бюджета. Така ще са сигурни, че дори и в най-трудните моменти няма да им липсват пари и ще живеят нормално. Способни са по много начини да се доберат до печалба.
ПРОФЕСИЯ
Скорпионите избират професия, в която ще блестят и ще са на власт, но също и ще имат свобода на действие. Те са идеални хирурзи, психиатри, юристи, съдии, фармацевти, политици, изследователи, мениджъри. Стремят се към професии, при които непрекъснато ще са изправени пред нови предизвикателства, за да изявяват скритите си заложби.
РАБОТА
На работното си място работят много и с желание. Всичко изпипват в детайли. Много са прилежни, когато имат поставена задача. Бавно, но сигурно се придвижват към върха на професионалната стълбица, където се установяват стабилно и не позволяват да бъдат изместени. А ако някой ги срине, стават зли и отмъстителни, забравяйки, че вината може да е и тяхна.
СКОРПИОНЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛ
Преценяват го по това, което показва като възможности и резултати. Справя се с всички неотложни задачи и задоволява желанията на шефа си. Задължително се стреми към приятелски отношения на работното място. Не обича когато е на работа да говори за личният си живот. Запазва тайните си. Гордостта му е засегната, когато хвалят някого в негово присъствие. Ако на работното му място нещата не вървят както си ги представя, започва да се кара с колегите си и да стига до сериозни сблъсъци.
СКОРПИОНЪТ РЪКОВОДИТЕЛ
Като ръководител Скорпионът си има и тъмните и светлите страни. За някои той е много чаровен и толерантен, но за други е претенциозен и непрекъснато намира недостатъци. Изисква от подчинените си дисциплина и успехи. Всички усещат твърдата му ръка. Не търпи друго мнение освен своето, а когато му противоречат, се прави, че не чува.
МЪЖЪТ СКОРПИОН
Изключително емоционални и страстни и това е основната двигателна сила в живота им. Като вулкани са. Подвластни са изцяло на своята природа и задължително трябва да задоволят желанията си, без оглед на това, какви последствия ще носят. Никога не се притеснява от мнението на околните, нито пък по какъвто и да било начин се съобразява с обществените порядки. Той си има свои разбирания за света и живота и това е важното. Не може да се разчита на уговорката, че с мъжът - Скорпион можете да бъдете само приятели, защото неговата страст е неконтролируема и завладяваща и няма да можете да я избегнете.
Той не забравя приятелството и помощта, но ако сте го обидили-трябва да знаете, че никога няма да ви прости.
В професионален план умее да се представи добре, но предпочита умствения пред физическия труд. Не е изключено да не стигне до края на поставената цел, но това не го притеснява. Нали е започнал, ще се намери кой да довърши.
Не забравяйте, че е много ревнив и може да ви унищожи в изблик на необуздана ярост, ако е решил, че има причина, а тя може и да е без покритие. Не е изключено да се сблъскате и с другата му страна на егоизъм и нетолерантност.
Хареса ли си някоя жена, мъжът Скорпион пристъпва към директи действия и още първата вечер стига до интимност. Дългото ухажване не е по вкуса му. В леглото проявява своята страст и оставя жената да я усети, но в ролята на втора цигулка. Не му липсва фантазия. Способен е винаги да я изненада с нови идеи.
Открил ли е своята фаворитка, той я завладява и създава семейство. Иска да е водещ в партньорството и очаква пълно подчинение.
Не влизайте в спор с него. Не позволявайте да се усъмни във верността ви, защото ще се сблъскате с неговият гняв.
Въпреки това Мъжът - Скорпион е много любвеобилен и честен партньор, имащ своите недостатъци и слабости. Те трябва да му бъдат простени, защото трудно ще промени своята същност.
ЧУВСТВА
И мъжът и жената родени в знака на Скорпиона са много взискателни, когато избират партньор за цял живот. Обичат избранниците им да са недостъпни и да се борят за тях, но не губят много време в ухажване. Когато са създали семейство мнението им е точно обратното. Не позволяват техните половинки да се противопоставят на желанието им за секс. Ако са в синхрон с изискванията на своя Скорпион те са носени на ръце и всяко тяхно желание е изпълнявано. Скорпионите са верни и честни в дълбините на своето сърце. За съжаление е трудно да се разбере тяхната чувствителност, прикрита зад твърдата им черупка. Изискват от своите партньори да са верни и да се грижат заедно за домакинството и децата. Ако ги хванат в изневяра яростта им е мощна и страховита.
ЖЕНАТА СКОРПИОН
И тук имаме два вида жени родени под знака на Скорпиона. Едните са заредени с енергия и темперамент. Никога нищо не крият. Директни и силни, готови са да помогнат на всеки във всичко, защото могат, а не само за да задоволят егото си.
Другият вид Жени - Скорпиони са много чаровни, чувствени и кокетни. Така могат да ви завладеят, че да загубите съня си. Страстни до мозъка на костите си, те не могат да бъдат забравени и често водят до сериозни проблеми за мъжът, който веднъж се е докоснал до тях.
Като цяло жените Скорпиони са винаги там, където трябва да бъдат и правят нужното, за да се чувстват добре. Никога не хвърлят силите си напразно, знаят точно какво целят и как да го постигнат. Не трябва да бъдете неискрени с нея и да я предавате, защото става отмъстителна.
Също много ревнива, както и мъжете от този знака. Ревността и е силно изявена, че често намира поводи да я показва дори и когато няма за какво. Ако сте с нея сред голяма компания, внимавайте как ще поздравявате и как ще говорите с жените около вас, защото ще ви обвини веднага в изневяра. По-добре не рискувайте и се правете на слепци, дето нито виждат, нито чуват, за да си купите спокойствието.
В професионално отношение се стремят винаги към върха. Трудно биха могли и да си представят, че ще бъдат на второ място, ако са убедени, че им се полага първото.
Жената Скорпион има високи изисквания към мъжа. Той трябва да е горд и умен, силен и в същото време всеотдаен. Но преди всичко трябва да й принадлежи изцяло. Тя иска да го има само за себе си. Няма да позволи мъжът до нея да й развали изграденият образ за идеалният партньор. Жената, родена в знака на Скорпиона изисква и съхранява личната си свобода.
В секса изисква да изпълнява водещата роля. Харесала ли си е някой мъж, без предисловия пристъпва директно към целта и му дава да разбере, че проявява интерес към него. Самоувереността й помага да поема инициативата и да направи първата крачка. В леглото също е водеща и изисква от мъжа да изяви сексуалната си мощ.
Трудна по характер, тя често остава сама в живота. Не е по силите на всеки мъж, да приеме начинът й на живот. Когато се омъжи тя иска да възпита децата си изцяло според нейното виждане за живота. С нея никога няма да ви е скучно.
ДЕТЕТО СКОРПИОН
Децата родени под този знак са много борбени и в прекия и в преносния смисъл. Обичат да побеждават. Не се съобразяват с границата до която могат да проявят агресията си за да не наранят някого. От липсата на мярка трябва да ги отучите още докато са малки. Интересите им в интелектуално отношение са големи и затова е добре агресията им да се насочи в тази посока.
Когато търсят приятели винаги те са водещите и избират кои да бъдат около тях. Не трябва да отхвърлят нечия дружба само заради недостатъци,които и те може би притежават - ето нещо което трябва също да научат навреме.
Детето - Скорпион обича тайните неща и е много прикрито. Необходимо му е лично кътче, където да се чувства сигурно и независимо.
Те сами решават в коя посока да поемат, дали към върха или към падението, но ако според вас са избрали втората, то чрез караници и забрани няма да успеете да ги накарате да я променят. По-скоро, когато решите да им покажете грешките трябва да го направите с много обич и търпение. Така ще спечелите нелеката битка с тях. В противен случай става още по-лошо и можете да нанесете непоправими вреди върху детската психика.
СКОРПИОНЪТ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ ОТ ЗОДИАКА
В сравнение с останалите знаци Скорпионите имат особено отношение с Рибите и Рака, но основано на приятелство и стабилно партньорство. Със Скорпиона те се сливат не само физически, а и духовно.
Връзката със Стрелеца и Козирога също не е за пренебрегване. Стрелецът подкрепя с позитивното си отношение към живота Скорпиона, докато Козирога му дава възможност да изяви заложбите си.
Везните и Девата могат да създадат със Скорпиона хармонична връзка.
Агресивният Скорпион и чувствителният Водолей са способни да съжителстват заедно само ако се въоръжат с търпение и добро желание.
Телецът и Овенът с изключителни усилия могат да съжителстват със Скорпиона.
Връзката на Скорпиона с Лъва и Близнаци е изпъстрена с непрекъснати конфликти.


понеделник, 2 ноември 2015 г.

Скорпион 23.10 - 22.11


СКОРПИОН воден знак, подвластен на Марс, планетата на войната, на безпощадните битки и на големите триумфи! Подвластен е и на Плутон. Страстен характер, необикновена съдба.
СКОРПИОНЪТ е подвластен на две планети от капитално значение. Марс - сила, жестокост, удивителен и вечно готов да избухне огън. Плутон - истинска велика сила на мрака. Под това изключително силно влияние, СКОРПИОНЪТ на всичко отгоре е и двоен знак, значи в опозиция със своите владетели бедният СКОРПИОН се бори, страда, самоизяжда се и възкръсва от пепелта си. Той представлява един необуздан и противоречив характер.. Твърде привлекателен и твърде суров и първата трудност за него е да живее.
На първо време този знак има всичко: динамизъм, сила, духовна вина, но на лице е и постоянно мрачно раздразнение, което му създава многобройни врагове, защото всеки мисли, че то е насочено срещу него.
Всъщност СКОРПИОНЪТ е постоянно раздразнен срещу себе си. От къде идва това раздразнение? От вътрешния му живот, от врявата на страстите му, от необузданите му желания, все неща, които засягат лично него и го принуждават да води сурова борба срещу опасните слабости, които привличат природата му. Тогава подобно на своя символ, той насочва отровата си срещу самия себе си. Винаги има нещо неопределено, затворено и тайнствено у него. Дори, когато изглежда спонтанен и искрен, той е резервиран и неспокоен. При него това е начин на самозащита, защото свръхчувствителността му го кара да се мисли за критикуван или заплашен и подсъзнанието му винаги излъчва подзащитна система. Наистина, неговата отбрана, ако има реална такава, е страшна. Невъзможно е да се намери друг индивид, който да реагира с такава неумолима твърдост. Както е трудно да се надвие желязната му воля в работата му и изпълнението на задълженията. Същите сили той разгръща, за да на се откаже от един идеал или да защити стремежите си. Това е валидно и за жените и за мъжете на този знак. Те са реалисти и знаят, че рядко утре е по-хубаво от днес, и че е по-добре да посрещнеш събитието, отколкото да го омаловажиш. Те са проницателни, откриват бързо слабата точка на един човек, на едно дело или пожелание. Одарени борци, ненадминати наблюдатели, те ще си послужат с тези козове за да спечелят играта.
За да стане хуманист СКОРПИОНЪТ трябва непрекъснато да контролира своята необузданост, да забравя, че е силен и че обича силата си. За да се откаже завинаги да иска и винаги да има право да се откаже от стремежа си непрекъснато да господствува, да забрави онази постоянна променливост, която му позволява да царува по-добре. Ако ли не... той ще бъде твърде зъл, с отмъстителен дух и брутален характер. Но ако изпълнявайки своя дух, налагайки си една свободно избираема дисциплина или осъществявайки една задача, която поглъща вътрешния пламък, СКОРПИОНЪТ ще сполучи да се издигне до възвишението, то тогава го очаква голяма съдба. Той ще бъде личност от първа величина, с широк дух, с неоспорима мисъл. Ще бъде ясновидец.
Знак на интелигентността, СКОРПИОНЪТ знае да използува постоянно това блестящо качество, и повече от който и да е внася във всеки знак, във всеки разговор частица от своя дух. Тук омайващото е не използването на интелекта, а самата привлекателна форма на СКОРПИОНСКАТА интелигентност. Тя прилича на първична материя, която той обработва, моделира, както железарят обработва желязото. От този суров материал той е изготвил едно изключително сечиво, едно съвършено оръжие.
СКОРПИОНЪТ е цар на този свят и използува всичко необикновено, всяко живо, което неговата природа крие в себе си, цялата си интуитивност и магията на своята двойственост, за да изрази в себе си оригиналния си интелект и то във всекидневния живот, без да чака особени случаи. Това е белегът на неговата личност.
Трябва да се опитаме да разберем този знак на големите есенни метаморфози, които под влиянието на Плутон, лесно влиза в преизподнята. СКОРПИОНЪТ винаги мисли за смъртта. Той живее с тази присъща идея, че в края на действителността винаги иmа "друг край", който той междувременно отказва да приеме за безвъзвратен. За него има задгробен живот, "нещо", което го привлича до там, че мнозина СКОРПИОНИ разиграват масичките и разпитват духовете. Но за тях не е препоръчително да се отдават на опити с медиуми и телепатия, още по-малко да се стремят да влязат във връзка с мъртвите, тези опити рискуват да стигнат твърде надалеч.
Внезапните нервни депресии на СКОРПИОНА, неговите странни тъги, които стигат чак до сомнабулични вторични състояния, се приписват на вътрешните разногласия, които го противопоставят на самия него и го правят понякога агресивен. В тези черни периоди той притежава истински кризи на саморазрушение. В такива случаи чрез сарказмите си, чрез неоправданите сцени и безплодни критики той разрушава и брака си, приятелството си, работата си. След това той съжалява, но от гордост и от фатализъм не ща стори нищо, за да оправи нещата.
Но не са само тези черни страни при този знак. Налице са всички, още по-засилени и по-горещи.
В приятелството си той е лоялен, без прекалена привързаност, но е и великодушен, готов е да даде в случай на нужда. Често стимулира и протежира хора, у които с интуицията си открива и развива неподозирани качества и съумява да ги направи личности. Твърде е чувствителен към симпатиите и антипатиите си. Винаги е критичен, вижда, наблюдава, съди не винаги по приятен начин чак до рязкост. Това може да му създаде вражди, които наистина не го занимават. Наопаки, те понякога са могъщ стимул, който му помага да разгърне всичките си сили. В работата си е твърд индивидуалист. Трябва му обикновено известно време за да започне, но после се включва изцяло. Рядко е да намери разрешение на проблемите, които среща. Необходимо е обаче да се чувства независим.
Проницателността на СКОРПИОНА го прави на първо място лекар и хирург, прочут виртуоз на диагнозата. Те са реномирани адвокати, които успяват да наложат своята теза при защита или обвинение, противопоставяйки я на слабите точки у противниковата страна. Те са най-добрите криминалисти, които с интуиция, силно въображение и настървение довеждат работата до успешен край.
ДАРБИТЕ на СКОРПИОНА Като организатори и хора на делото, те имат нюх за работния капацитет на онези, които зависят от тях и са забележителни организирани началници. Среща ме ги често като добри военни и то не теоретици, а хора на действието - Де Гол, Монтгомъри, Ромел. Намираме ги във всички клонове на човешката дейност, където често достигат до високи положения: науки, изкуства, теология, философия, журналистика, където са само обикновени критици, в литературата и особено в металургията и различните раздели на химията. Почти винаги в последните години от живота си те се отдават на философски или религиозни изследвания или някое хоби.
Родените под знака на СКОРПИОНА държат повече на ефективността на своята кола, отколкото на външния и вид. Те карат добре, даже често са склонни да допускат крайности в скоростта и да правят дръзки и опасни задминавания. Вродената им упоритост създава от тях знаменити бегачи. Привличат ги буйните спортове, където могат да изразходват силите си: бокс, атлетика, плуване.
ЖЕНАТА СКОРПИОН: НЕОБУЗДАНА
Жените СКОРПИОН са два типа, твърде различни един от друг. И двата типа са твърде силни, пламенни, неукротими, но едната е по особен начин строга и богата с приглушени качества като фламинго на картина, докато другата, разрушила всички бентове, е истински фатална жена, славолюбива и опасна. @ Първата има същите черти на характера, както мъжа. СКОРПИОНЪТ не е различен за мъжете и жените, както ВЕЗНИ или БЛИЗНАЦИ. Самата същност на СКОРПИОНА е винаги еднаква. На това основание родените под този знак имат мъжки разум и силен дух, но е и пречка и за дълбока женственост на сърцето. Нервна в областта на енергията, в чувствата си тя е дълбока и затворена. Тя обича със страст и създава един климат на важност и абсолютност, малко труден за спокойните мъже. Тя винаги мечтае за някаква расиновска ситуация и великите гръцки трагедии и се струват неотсяти въглища. Ето защо трябва да се заангажират твърде пламенните си сили и страсти.
Жената СКОРПИОН не намира твърде лесно мъж, който да отговаря на абсолютните и нужди. Силният и дух привлича почти винаги интелигентни типове, чувствителни, пасивни, слаби, твърде различни за идеала, който тя търси, но тя умее да изживее и този тип любов.
Много са жените, които са създали положението на мъжа, водейки го, окуражавайки го, тикайки го с рамо, борейки се за него и поддържайки го в трудните моменти.
Ако бракът удържи и мъжът се научи да отминава леките пристъпи на агресивност у жените, тогава се образува стоманен съюз, какъвто често намираме в основата на традиционните семейства, за които бракът е свещен.
Жената СКОРПИОН е надарена с особен чар. Тя има особено красиви очи, от които се излъчва магнетична светлина. Рядко е тя да отдава прекалено голямо значение на роклите. Тя никога не е жертва на модата, но все пак има много вкус и знае да намира подходящи линии за своя силует, за своя оригинален стил. Другият тип е фатална жена. Чувствена, кокетна, страстна без мярка, искаща всичко да знае, врастваща се в безредието, сееща смут, тя води мъжа, когото обича направо към разруха... Често обаче тя го следва в нападението и се оказва на дъното на пропастта, винаги заслепена от страстите си, неспособна да и се противопостави, да реагира.
МЪЖЪТ СКОРПИОН и ЛЮБОВТА
Мъжът СКОРПИОН е често прелъстителен, има стоманени мускули и нерви. Твърде инстинктивен в любовта, той се бори, ако има висок нравствен дух срещу непрестанните атаки на своите страсти. Ако е по-малко дисциплиниран, поддава се, пада, но скоро открива, че в действителност не обича. Тогава той започва да играе ролята на Амур и не толкова да убеди другия, колкото себе си, че обича, защото там му е болката. Той целият е пламък от страсти, но трудно постига онази сделка и трайна обич, за която копнее. Ако една жена умее да създаде у него атмосфера на сърдечност и нежност, възможно е той да направи всичко, за да я запази и направи своя жена. Тази избраница трябва да се приготви за труден брак, но вълнуващ. Основното е да се остави свобода на съпруга СКОРПИОН и да бъде всичко за него. Сетне тя трябва да умее да прощава и да залага на онова уважение и пълно доверие, върху хармонията и безусловната обич, която ще доведе след бурята. Това става към 40-те години на СКОРПИОНА. Тогава между впрочем е най-добрия момент да го срещнем, когато битките най-сетне са утихнали.
СКОРПИОНЪТ и ДРУГИТЕ ЗНАЦИ
Най-благоприятните и хармонични съюзи на родените под знака на СКОРПИОНА са със знаците РИБИ, КОЗИРОГ, ДЕВА и РАК.
Съюзите с ЛЪВ, ВОДОЛЕЙ и СТРЕЛЕЦ страдат от липса на хармония и са изпъстрени със сблъсъци.
С ОВЕН - голямото сантиментално привличане не е достатъчно, за да се избегнат конфликтите и агресивността на двата знака. Те си схождат обаче твърде много в работата. Един брак въпреки всичко може да трае дълго, но винаги е белязан с конфликти.
С БЛИЗНАЦИ - физическо и интелектуално съгласуване. Един съюз все пак ще бъде смущаван от неумението на БЛИЗНАЦИТЕ да следят горещата натура на СКОРПИОНА, на когото нищо не убягва. А и БЛИЗНАЦИТЕ са твърде неуловими за СКОРПИОНА.
С РАКА - има много общи и точни сходства. СКОРПИОНЪТ изпитва към него понякога голяма страст. Трайни връзки могат да се установят, тъй като РАКЪТ умее да създава тази атмосфера на интимност и задушевност, тъй необходими за СКОРПИОНА.
С ЛЪВ - макар и да привлича силно СКОРПИОНА и физическите им връзки да са твърде силни, безкрайно многото различия в характерите и особено ревнивата и критична природа на СКОРПИОНА правят съюза много труден.
С ДЕВА - може да се свържат, защото тези два характера се допълват. Различията в чувствата могат да накарат ДЕВАТА да страда, но властната и магнетична природа на СКОРПИОНА ще превъзмогне трудностите.
С ВЕЗНИ - съюзът може да се базира на значителните сходства, при условие, че не се поддава лесно на СКОРПИОНА. Отношенията на сътрудничество са по за предпочитане от един брак, който рискува да премине в разправии, причинени от агресивната натура на СКОРПИОНА и каквито ВЕЗНИТЕ не могат да понасят.
Със СКОРПИОН - голямо привличане, но реалността и голямата прилика в характерите могат да се окажат пречка за един траен съюз. По-добре е да се държи на приятелството.
Със СТРЕЛЕЦ - щастлив съюз, защото има много сходства между тях. Тази връзка се основава на взаимното уважение и разбиране.
С КОЗИРОГ - връзките макар и неспокойни в началото, после стават хармонични. Бракът или деловото сътрудничество имат добри изгледи, защото и двата знака имат работлив и амбициозен характер.
С ВОДОЛЕЙ - духовната връзка не е достатъчна, за да се създаде хармоничен съюз. ВОДОЛЕЯТ не е много страстен и не може нито да сподели, нито да понесе властната природа на СКОРПИОНА. Впрочем често семейни или материални обстоятелства се противопоставят на техните връзки.
С РИБИ - трябва да има трайни разбирателства, поради интелектуалните сходства между двата знака, но важно е да не се наранява впечатлителността на РИБИТЕ.
ЗДРАВЕТО НА СКОРПИОН Здравето на родените под този знак е често изложено на странни заболявания и на различни видове преумора. Различни инфекции могат да доведат до сериозни усложнения. Но обикновено СКОРПИОНА превъзмогва болестите. Няма по-достойни хора от тия СКОРПИОНИ, които са успели да станат господари на себе си и да преобразуват инстинктите си в прогресивна сила. В такъв случай те имат възможност да стигнат до най-високи върхове.
ДЕЦАТА СКОРПИОН
- цялостни и трудни Още съвсем дете, малкият СКОРПИОН разкрива своята личност и решителния си характер. Да го водиш не винаги е лесна задача. Преливащ от сили във всичките си изяви, любопитен, непокорен и често с богато въображение, той може да има буйни пристъпи на гняв, ако му противоречат - да покаже прекомерна агресивност, когато е засегнат. То не обича да остава само и е обикновено твърде привързано към играчките си и към малките предмети, които притежава. То е склонно да ги крие, защото има вроден вкус към тайното и мистериозното, има нужда постоянно да се разхожда и движи. Родителите му трябва да имат търпението и такта да наредят така, че то винаги да бъде буден. Трябва да му позволяваме да си изразходва енергията по положителен начин, да подхранваме неговия твърде драматичен, духовен механизъм. В началото детето СКОРПИОН е дълбоко сантиментално по природа. Трябва да се опитаме да поправяме грешките му с обич и по никакъв начин брутално, защото тогава то се затваря в себе си и се бунтува. Добре е да го насочваме към спорта и към живота в общност с други деца, за да могат инстинктите му да се омекотят. Животът на открито и къмпинг ще го направят твърде щастливо.
Трябва да се признае, че малките СКОРПИОНИ рядко са лесни деца. Но те обещават една толкова интересна бъдеща личност, че ако сте му родители, струва се да следите отблизо еволюцията на тази трудна личност. Трудно обучение, малките СКОРПИОНИ обичат и чувстват авторитета, но избухват под пръчката. Това са деца, типични примери за успешно обучение чрез посредници - възпитатели, гувернантки и др. Според мярката на възможностите трябва да се опита тази система, която ще ги освободи от стеснението им пред близките.