понеделник, 1 юли 2019 г.

Рубай - Второ преработено издание
Скъпи приятели, второто преработено издание на Рубаят на Мевляна е вече налично и може да бъде закупено.
Новата фантастична визия на книгата впечатлява с изключителен стил и фин дизайнерски усет, а оригиналният шрифт на поемите напомня древен папирус, носещ послание с изключителна ценност.
Книгата представлява едно безценно бижу, което сякаш идва от друго време, за да ни напомни за истинските ценности, които някак ни се размиват в забързания делник.
Тя е наслада за сетивата и жива вода за душата и деликатно те кани да потънеш в нежната стихия от непресъхваща мъдрост - толкова древна и едновременно с това завинаги млада.
Има ценни книги, които човек трябва да прочете поне веднъж в живота си. А има и безценни - тях ще поискаш да изпишеш в сърцето си. 
Тази е една от тях!


Ако желаете да станете щастлив притежател на един екземпляр от книгата, пишете ни, за да уточним клак да дойде книгата до вас. 


  

петък, 14 юни 2019 г.

Lose yourselfLose yourself,
Lose yourself in this love.

When you lose yourself in this love,
you will find everything.

Lose yourself,

Lose yourself.
Do not fear this loss,
For you will rise from the earth
and embrace the endless heavens.

Lose yourself,

Lose yourself.
Escape from this earthly form, 
For this body is a chain
and you are its prisoner.
Smash through the prison wall
and walk outside with the kings and princes.

Lose yourself,

Lose yourself at the foot of the glorious King. When you lose yourself
before the King
you will become the King.

Lose yourself,

Lose yourself.
Escape from the black cloud
that surrounds you.
Then you will see your own light
as radiant as the full moon.

Now enter that silence. 

This is the surest way
to lose yourself. . . .

What is your life about, anyway?—

Nothing but a struggle to be someone,
Nothing but a running from your own silence.

Rumi


вторник, 11 юни 2019 г.

Как се познава човешкият характер?
Изкуство е човек да се отказва доброволно от временните и преходни желания. Изкуство е човек да има всички условия да пие и доброволно да се откаже от пиене. Такъв човек е с характер. Той е разбрал Божествения живот.
Как се познава човешкият характер? По два начина: като турите богатия и високопоставен човек при бедни условия, или като поставите бедния при богати условия. 
Ако богатият не измени убежденията и разбиранията си и запази добрите си отношения към хората, той е човек с характер. Ако бедният не се забрави и запази убежденията, разбиранията и отношенията си към своите близки, и той е човек с характер. Това са новородени хора, които са изработили нещо ценно в себе си. Има неща в света, които всеки може да ви вземе – пари, дрехи, къщи, имоти, даже и мъжа, и жената, и сина, и дъщерята. Но има неща, които никой не може да ви отнеме. Това са вашите Добродетели, вашият характер. Никой не може да открадне изкуствата, които притежавате. Кой ще отнеме изкуството на художника да рисува, и на музиканта да свири?
Христос казва: „Събирайте си богатства и съкровища, които нито молец разяжда, нито ръжда разваля." Той има предвид събиране на богатства и съкровища, които обуславят Новораждането.
Словото на Учителят - 20 млн. думи събрани в 40 хиляди страници: http://petardanov.0fees.net/


петък, 12 април 2019 г.

Не пълни купата си с храна от всеки кипящ съд, който виждаш


Мое сърце, стой само с онези, които те знаят и разбират.
Стой само под дърво, което е пълно с цветове.
Нa базара с билки и отвари не се скитай безцелно. 
Намери отвара, която е сладка.
Ако нямаш мярка, хората ще те ограбят за нула време.
Ще вземеш фалшиви монети, мислейки ги за истински.
Не пълни купата си с храна от всеки кипящ съд, който виждаш.
Не всяка шега е смешна, така че не търси смисъл там, където няма такъв.
Не всяко око вижда, не всяко море е пълно с перли.

Руми
Учителят на Любовта


My heart, sit only with those who know and understand you.
Sit only under a tree that is full of blossoms.
In the bazaar of herbs and potions don’t wander aimlessly, find the shop with a potion that is sweet.
If you don’t have a measure people will rob you in no time.
You will take counterfeit coins thinking they are real.
Don’t fill your bowl with food from every boiling pot you see.
Not every joke is humorous, so don’t search for meaning where there isn’t one.
Not every eye can see, not every sea is full of pearls.

 Rumi
The Master of Love

петък, 1 март 2019 г.

Открих меда на медовете
Уморих се от двойствеността
и ядох от масата на Единството.
Пих от виното на страданието.
Нека всички мои лекарства бъдат изхвърлени. 
Откакто започна това Пътешествие на Съществуването,
Приятелят бърза да ни срещне.
Светлина изпълни руините на това сърце.
Нека тази моя Вселена бъде разбита.

Аз преминах отвъд сънищата.
Уморих се от лета и зими.
Открих градинаря на цветята.
Нека градината ми бъде разкопана.
Юнус, право говориш, гладко като мед.
Открих меда на медовете.
Нека този мой кошер бъде пожертван.

Юнус Емре

неделя, 24 февруари 2019 г.

Изкуството е вид медитацияИнтервю на Перица Георгиев за списание Йога, дадено през ноември 2013 година.

Въпрос: Кое е особеното във вашето пътешествие в света на йога и как започна то?

Отговор: Практикувам Хатха Йога от 80-те години на миналия век. Преди това бях чел много книги за мистични учения, за йога, но нямах лична опитност. и когато започнах практиките, разбрах, че ми липсва осъзнатост, но за сметка на това пък имах в изобилие гордост и интелектуално разбиране за света. Йога ми помогна да осъзная тези аспекти на своята личност. По настоящем се занимавам само с медитация.

Въпрос: Кое обяснява вечния стремеж на човек към вътрешен мир и себепознание?

Отговор: Това, че е нещастен.

Въпрос: Малцина се раждат със сетива за изкуството, но не е ли всеки от нас творец и как изкуството може да ни покаже пътя на към себе си?

Отговор: Изкуството е много добър помощник. Аз, например, рисувам и чрез четката и боите пресъздавам своите емоции и вътрешен мир. Искрен съм пред платното. Чрез изкуството станах съзнателен за това какво нося в себе си, съзнателен за нещо, което не съм знаел, че го имам. Изкуството е подобно на медитацията. Погледнем ли навътре, в себе си, виждаме много неща, които не ни харесват и затова хората не идват да медитират или да застанат пред бялото платно. Обаче ако продължим да се насочваме навътре, без да се идентифицираме с това, което виждаме и без да се вкопчваме в него, а само да бъдем свидетели, страхът отминава. Не бива да се страхуваме от това, което носим в себе си. Базисното невежество - авидя - е свързано със страха. Уж търсим себе си, но страхувайки се, всъщност бягаме и се отдалечаваме.

Въпрос: Кои са препятствията по пътя към себе си?

Отговор: Страхът е една от главните пречки. Той поддържа всички други воали, зад които е скрита истината. Страхът е есенцията на нашата човешка отделеност от Бога. Той е свързан със Самсара - кръговратът на раждане и прераждане, и го има от сътворяването на човека. Ние сме в илюзорен сън и нямаме реална представа какво представлява животът, от това не разбиране произтичат агресията и насилието. Осъзнаването е резултат от индивидуалното търсене на човек, от неговия личен стремеж към Истината и желанието му да разбере какво прави тук и каква мисия има. Откриването на това кои сме не е само в изчезването и сливането, а е и в проявяването на това, за което сме родени. Това е чувството, че си се завърнал у дома, независимо къде се намираш и при какви условия. Не са за подценяване и други проявления на невежеството - гняв, омраза ревност. Те също се явяват препятствия за разбиране на нашата изначална Природа.

Въпрос: Може ли да се говори за конкретни стъпки по пътя на откриване на себе си?

Отговор: Има едно изречение - йога сутра на Патанджали, което гласи: "Спирането на движенията на ума е йога". Когато човек съумее да спре шума на мислите тогава осъзнава кой действително е той. Тогава влиза в единение с истинското си аз. Тогава е свободен от илюзорното. За мен това е пътят. Вече по какъв начин ще се случи е въпрос на личен избор - методите са много, всякакви учения има. Всички религиозни и философски системи от различни времена и епохи са съдържали подобна опитност, разкриване на себе-то. Хиндуистите наричат това състояние - мокша, будистите - нирвана, за суфите е фана. Християнските мистици, исихастите, богомилите също са имали осъзнаване на това. До него са стигнали и гностиците - хора намерили Истината чрез личен опит, с начина си на живот. Всяко човешко същество е уникално и има неповторим и единствен за него начин на развитие - въпросът е да го открие и да извърви пътя на освобождението.

Въпрос: Коя е вашата религия?

Отговор: Аз съм от религията на дишащите, от която сме всички ние, хората. Всеки носи в себе си сияйно слънце - нашето сърце. Наличните тъга, страх и ужас го закриват като тъмни облаци и затова повечето не го изживяват като светлина, а като нещо тъмно и замърсено. Според мен е изключително важно сърцето да е чисто, да няма излишни желания и противиположни емоции, които да го разкъсват. Затова, за да не стане жертва на мислите и желанията си, човек е добре да се занимава със себе си. Няма значение дали ще медитира, практикува йога или ще бяга в парка - всичко помага. Желателно е да се консумира по-лека храна, да се води чист живот, без алкохол и наркотици. И без това приемаме от въздуха и отвсякъде около нас достатъчно отрови - няма нужда да ускоряваме процеса на унищожение. Мнозина стигат до подобно състояние, защото имат отрицателна нагласа към живота и подсъзнателно се тровят от самоомраза и страх, за да умрат по-бързо. Защо да не обичаме живота? Та той е божествено нещо, най-хубавото от всичко, което съществува. Защо да сме отрицателни към някого? Необходимо е положително отношение към живота в различните му проявления, към всичко около нас.

Въпрос: Какво е Вашето послание към читателите?

Отговор: Повечето хора са пълни с негативни нагласи и отрицателни емоции - те ни разболяват, разрушават живота ни. Полека, полека е добре да се освобождаваме от тях. Питате как? Това са всички начини, които помагат да бъдем центрирани, да балансираме силите и изживяванията си, за да бъдем щастливи. Всичко останало са празни приказки и гонене на вятъра.събота, 23 февруари 2019 г.

Не прави от Бога примамка, чрез която да печелиш благодеяния!"Не проси, освен ако не умираш от глад. Халифът Умар наби с камшик един човек, който продължи, да проси, след като бе утолил глада си. Когато си принуден да просиш, не приемай повече, отколкото ти е нужно."
"Бъди добронамерен, не се оплаквай и благодари на Бога за своята бедност."
"Не ласкай богатите, когато дават, нито пък ги укорявай, когато не дават."
"Страхувай се от загубата на бедността повече, отколкото богатият се страхува от загубата на богатството си."
"Взимай това, което ти е дадено доброволно - това е насъщният, който Бог ти изпраща. Не отхвърляй Божия дар."
"Нека никаква мисъл за утрешния ден не минава през съзнанието ти, иначе ще си навлечеш проклятие завинаги."
"НЕ ПРАВИ ОТ БОГА ПРИМАМКА, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ПЕЧЕЛИШ БЛАГОДЕЯНИЯ."