петък, 3 март 2017 г.

AN'dan İçeru – „Demedim mi“? АН‘дан ичеру (Отвъд мига) – „Не ти ли казах?“


Ей, влюбени човече, не ти ли казах,
Че ти не можеш да издържиш да си сред нас?
Това е поради милост и благословия –
Ти не можеш да я приемеш. Не ти ли казах?

О, сърце, не ти ли казах,
не те ли предупредих,
че това е една благословия
и ти не можеш да я приемеш?
Не ти ли казах?

Който не го е опитал, безпомощен е.
От очите му сълзи от кръв текат,
Това е едно ухание – идва и отминава.
Ти не можеш да го усетиш. Не ти ли казах?

О, сърце, не ти ли казах,
не те ли предупредих,
че това е една благословия
и ти не можеш да я приемеш?
Не ти ли казах?

Нека да отидем при хазрети Али,
Да застанем насред влюбените.
Нека да дадем живота си за Истината.
Но ти не можеш да го направиш. Не ти ли казах?

Пир Султан Абдал е шейха наш.
Той е пътят и виното, водещи към Истината (Хакк).
Дванадесетте имама са спътниците наши.
Но ти не можеш да вървиш с нас. Нали ти казах?Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi.
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi.

Demedim mi, demedim mi
Gönül sana söylemedim mi
Demedim mi, demedim mi
Gönül sana söylemedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır,
Yiyemezsin, demedim mi.

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir, gelir geçer
Duyamazsın demedim mi.

Demedim mi, demedim mi
Gönül sana söylemedim mi
Demedim mi, demedim mi
Gönül sana söylemedim mi
Bu bir demdir, gelir geçer
Duyamazsın demedim mi.

Gidelim ali seyrine
Çıkalım meydan yerine
Can-ü başı hak yoluna
Koyamazsın demedim mi.

Pir Sultan Abdal Şahımız
Hakk'a ulaşır rahımız
On İk'imam katarımız
Uyamazsın demedim miНяма коментари:

Публикуване на коментар