четвъртък, 16 март 2017 г.

Бог се срамува от непознати


Бог съществува. Ако си убеден в съществуването на Бог, тогава  от теб зависи да Го търсиш, да Го видиш и да Го осъзнаеш.

Не търси Бог извън теб. Бог може да бъде открит единствено вътре в теб, защото Негов единствен дом е сърцето.

Но ти си изпълнил Неговия дом с милиони непознати и Той не може да влезе, понеже Той се срамува от непознати. Освен ако не опразниш Неговия дом от тези милиони непознати, с които си го напълнил, ти никога не ще намериш Бог.

Тези непознати са твоите вековни желания - твоите милиони искания. Те са непознати за Бог, защото искането е израз на непълнота и е изначално чуждо за Него, който е Все-достатъчен и на когото нищо не му липсва. Честността в отношенията с другите ще изчисти непознатите на Бог от сърцето ти.

Тогава ти ще Го намериш, ще Го видиш и ще Го осъзнаеш.

Из "Всичко и нищо" 
Мехер Баба

Няма коментари:

Публикуване на коментар