понеделник, 23 март 2020 г.

Псалом 91Казват че, Учителя Беинса Дуно препоръчал на неговите хора да напишат псалом 91 на хартия и да си го зашият в дрехата. 

Казват, че през каквото и да минавали, те оставали защитени и невредими. 

Напишете си на хартия текста и го сложете някъде, където да е винаги с вас. 

И нека силите на светлината да ви подкрепят във всички ваши светли начинания!

Амин!

1.     Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
2.     Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
3.     Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4.     С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5.     Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6.     от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7.     Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
8.     Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9.     Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
10.   няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
12.  на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
13.    Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14.     Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15.  Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
16.  Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.