петък, 14 юни 2019 г.

Lose yourselfLose yourself,
Lose yourself in this love.

When you lose yourself in this love,
you will find everything.

Lose yourself,

Lose yourself.
Do not fear this loss,
For you will rise from the earth
and embrace the endless heavens.

Lose yourself,

Lose yourself.
Escape from this earthly form, 
For this body is a chain
and you are its prisoner.
Smash through the prison wall
and walk outside with the kings and princes.

Lose yourself,

Lose yourself at the foot of the glorious King. When you lose yourself
before the King
you will become the King.

Lose yourself,

Lose yourself.
Escape from the black cloud
that surrounds you.
Then you will see your own light
as radiant as the full moon.

Now enter that silence. 

This is the surest way
to lose yourself. . . .

What is your life about, anyway?—

Nothing but a struggle to be someone,
Nothing but a running from your own silence.

Rumi


вторник, 11 юни 2019 г.

Как се познава човешкият характер?
Изкуство е човек да се отказва доброволно от временните и преходни желания. Изкуство е човек да има всички условия да пие и доброволно да се откаже от пиене. Такъв човек е с характер. Той е разбрал Божествения живот.
Как се познава човешкият характер? По два начина: като турите богатия и високопоставен човек при бедни условия, или като поставите бедния при богати условия. 
Ако богатият не измени убежденията и разбиранията си и запази добрите си отношения към хората, той е човек с характер. Ако бедният не се забрави и запази убежденията, разбиранията и отношенията си към своите близки, и той е човек с характер. Това са новородени хора, които са изработили нещо ценно в себе си. Има неща в света, които всеки може да ви вземе – пари, дрехи, къщи, имоти, даже и мъжа, и жената, и сина, и дъщерята. Но има неща, които никой не може да ви отнеме. Това са вашите Добродетели, вашият характер. Никой не може да открадне изкуствата, които притежавате. Кой ще отнеме изкуството на художника да рисува, и на музиканта да свири?
Христос казва: „Събирайте си богатства и съкровища, които нито молец разяжда, нито ръжда разваля." Той има предвид събиране на богатства и съкровища, които обуславят Новораждането.
Словото на Учителят - 20 млн. думи събрани в 40 хиляди страници: http://petardanov.0fees.net/