петък, 1 март 2019 г.

Открих меда на медовете
Уморих се от двойствеността
и ядох от масата на Единството.
Пих от виното на страданието.
Нека всички мои лекарства бъдат изхвърлени. 
Откакто започна това Пътешествие на Съществуването,
Приятелят бърза да ни срещне.
Светлина изпълни руините на това сърце.
Нека тази моя Вселена бъде разбита.

Аз преминах отвъд сънищата.
Уморих се от лета и зими.
Открих градинаря на цветята.
Нека градината ми бъде разкопана.
Юнус, право говориш, гладко като мед.
Открих меда на медовете.
Нека този мой кошер бъде пожертван.

Юнус Емре