събота, 31 август 2019 г.

Мъдростта е уханието на цветята от градината на твоето сърце"Мъдростта е уханието на цветята от градината на твоето сърце" е новата колекция бисери, споделени по време на сатсанг с Кану в Премананда мандир.
Книгата съдържа истории (притчи) и извадки от беседи из мъдростта на всички религии и със сигурност ще утоли жаждата ви за мистичното ухание, защото:
"На днешния човек принадлежи цялото наследство на човечеството. На всички религии. Не трябва да бъдем християни, мюсюлмани, хинду, будисти. Просто хора. Човешки същества.
Всички религии носят едно богатство в себе си. И това богатство е за нас. За който е отворен да го приеме. Тази красота на религиите. 
Християнството има своя красота, ислямът своя красота, своя дълбочина, хиндуизмът своя дълбочина, всяка религия е красива на свой начин. И ние сме благословени да ги знаем тези религии, да можем да се запознаем с това нещо и да намерим онова, което ни е най-близко вътрешно, и с това да пътуваме."
Кану

Разпространява - Премананда мандир.
Цена - 18 лв.