събота, 18 март 2017 г.

Има ли рай, и има ли ад?


Един самурай отишъл при дзен Учител и го питал:
- Има ли рай, и има ли ад?
– Да, има! Отговорил Учителят.
 - Ами ако има, дай покажи ми го.
 Учителят му се изсмял и му казал:
– Ти си самурай, а приличаш на селянин.
Самураят се хванал за меча – искал да му отреже главата за обидата.
 - Ето го ада, с този меч и с този гняв отиваш право в ада – казал спокойно Учителят.
Самураят разбрал, прибрал си меча и се поклонил.
- Ето го рая. С това смирение, с тази благодарност, отиваш в рая.

                                               ***
 И раят и адът са тук и сега. Пред тебе са. Можеш да живееш в райско съзнание или можеш да живееш в адско съзнание. Опитай се да се видиш дали си в райско съзнание или си в адско съзнание. Наблюдавай се, влез във вътрешното и виж как е. Ако имаш отрицателни чувства, негативни мисли, ако се гавриш, критикуваш, ако имаш някои лоши емоции към хората, това е адско състояние.

 Когато се радваш, когато обичаш всички, това е райско състояние. И раят и адът са в нас. Ние живеем или в рай или в ад. Понякога и в чистилището. За това опитайте се да медитирате, за да минете отвъд рая и отвъд ада, защото докато влизате в рая, ще влизате и в ада. 
Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар