понеделник, 13 март 2017 г.

Велико е да имаш приятел. Приятел за приятеля е като Бог


Аз не плача, когато хората умират, но плача, когато не се обичат и когато живеят в безправие. Умирането е преструвка, лъжа.
Кой човек е пратен от Бога? Този, който ви изважда от водата, когато се давите. Може да ви е роден брат, но ако не ви изважда от водата, не е пратен от Бога и не ви е истински брат. Онзи, който ви помага, когато сте в нужда, той е от Бога пратен.
Когато слушаш грубите думи на мъжа си или на жена си, кажи: “Колко са хубави тези думи! Има нещо съдържателно и ценно в тях, което трябва да извадя и проуча. Те крият богатство в себе си.”
Свободен човек е само този, който се е освободил от всички видове престъпления: умствени, духовни, физически.
Задръжте малкото за себе си, а многото – навън. В малкото е силата.
Някой ми казал лоша дума – виновен съм, че съм я възприел. Той е виновен, че ми е “продал” лоша стока, аз съм виновен, че съм я “купил”. Който обижда и който е обиден – и двамата имат вина.
Когато правиш добро – тъй го прави, както никой друг не би го направил – красиво, неповторимо. И пари не искай. Нито лев. В доброто, което правиш, да няма никакъв елемент на користолюбие.
Човек може да обединява хората, без да бъде с тях. Може също да сме събрани на едно място, без да сме обединени.
Всеки трябва да се почита за това, което е, а не за това, което не е.
Правилната стойка говори, че ти си уравновесен, че ти си добър. Красивите и плавните движения – също.
Ако във всеки човек виждате присъствието на Бога и му отдавате нужното внимание, вие сте на прав път. Обаче ако от човека очаквате своето щастие, вие сте на крив път. На Земята и в хората щастие няма да намерим.
Три вида робство има: когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате.
Колкото повече любов даваш на лошия човек, толкова по-лош става той. Не давай условия на злото да се развива.
Със ситно сито приятелство не се прави. При хората ще отивате с едри сита и широки сърца.
Всеки, който не може да се примири със своя неприятел, е глупав, а който знае и как може да се примири, е умен.
Отношението между двама души не е връзка. Отношението образува връзка, но връзката не е отношение.
Някой казва, че не може да обича. Защо? Защото спи. Друг казва, че няма знания. Защо? Защото спи. Не е лошо, оставете го да спи. Не го събуждайте, не го разстройвайте, освен ако видите, че къщата му гори.
Никога не допускайте някой да се меси във вашата работа. Нито вие се месете в работата и свободата на другите.
Душата е невероятно красива. Добре е да се сближавате с душите си, а не с телата си.
Вашите ближни са всички напреднали души, които са завършили своята еволюция и от време на време слизат да живеят между вас.
Някой може да направи една жертва, да те извади от водата, в която се давиш, но той не те спасява – ти пак можеш да се удавиш някъде.
Всички хора са необходими с нещо на Природата и на нас. Когато един човек умира отвън, умира нещо в нас. Когато един човек се ражда, нещо се ражда и в нас.
Ако искате някому да услужите, сложете му в джоба една сума, без той да знае за това. Вие сега правите обратното – ще дадете, но искате колкото се може повече хора да знаят, че сте помогнали. Новият морал е да дадеш и да забравиш.
Защо не трябва да се лъже? Защото при лъжата човек скъсва връзките си с Бога, с Христа, с напредналите същества и с това поставя пречка за своето духовно издигане. При лъжата се образува една астрална експлозия, понеже мисъл-формата на лъжата е в противоречие с истинския факт. И тази експлозия действа разрушително върху този, който е излъгал. При лъжата се изменя химическият състав на кръвта.
Човек сам приготовлява условията, при които ще живее. Душите, с които е свързан, представляват условията, при които ще живее.
Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят.
Само онзи може да ви бъде приятел, който си е отворил душата и сърцето за вас.
Истински приятел е онзи, в чието присъствие сълзите пресъхват, скърбите, страданията и смущенията изчезват.
Ако живее човек само за себе си, какво ще спечели? В някои моменти ще живее по-щастливо, но ще дойдат други, когато щастието ще се обърне в нещастие.
Казвате на някого, че е мръсен. Ако го измиете, ще видите, че отвътре е чист. Окаляната златна монета ще блесне отново, като я измиете.
Човек трябва да цени както своето време, така и времето на своите ближни. Учтивият е не само внимателен и търпелив, той не само изслушва другите, но и не губи времето никому.
Приятел за приятеля никога не може лоша дума да каже. Онзи, който те приема в дома си и споделя с тебе всичко, каквото има, той ти е приятел.
Велико е да имаш приятел. Приятел за приятеля е като Бог.
Всякога ви обича онзи, който ви дава условия да живеете.
Молете се за всеки, особено за този, когото не обичате или не можете да търпите. Помагайте чрез молитвата си да се повдигне душата, да се повдигне духът на този човек, когото не можете да понасяте.
В света съществува закон на периодичността, според който това, което човек прави по отношение на другите, след известен период от време ще се върне към него.
Като те лъжат и като знаеш, че те лъжат, пак трябва да приличаш на извора, който на всички дава. Изворът дава и не се смущава, че от него е пил вълк, мечка, подлец, змия, паяк. Или че водата му отишла до някой трън или до някоя нечистотия. Ако водата мислеше като вас, ако се откажеше да помага на хората, тогава какво щеше да стане с вас? Размътете извора и вижте след десетина минути какво ще направи – от центъра ще вземе да се чисти и ще изхвърли всичката мътилка.
Щом правиш различие между един човек и друг, вече си сгрешил. Всички хора са еднакво добри, но всички не са се проявили еднакво.
Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.
Каква ще бъде мисълта на човека и каква светлина ще издава – това зависи от разположението му към братята на любовта, които идват отгоре.
Никой човек не трябва да държите много близо до себе си. Обичайте, без да се привързвате. В голямата близост няма никаква красота.
Любовта е хармония на духа. Ако хората не те обичат, ти ще ги обичаш.
Беинса ДуноНяма коментари:

Публикуване на коментар