събота, 11 март 2017 г.

Природата на знанието


Първи въпрос:
1-2. О, най-добър сред мъдреците, какво представлява Знанието (джнана)? Дали е някое от утвържденията (вритти) „Аз съм Брахман“, „Брахман съм аз“, „Аз съм всичко“ или „Всичко е Брахман", или джнана е различна от всичките тези четири вритти?
3. Бхагаван Рамана Муни, моят Гуру, милостиво изслуша този въпрос на своя ученик и отговори така:
4. „Без съмнение, всичко това са вритти, просто концепции на ума. Мъдрите казват, че само пребиваването в състоянието на чистия Атман е джнана.“
5. При тези слова на Гуру, разсейващия съмненията, се появи ново съмнение и аз отново го попитах.
Втори въпрос:
6. О, повелителю на мъдреците, може ли Брахман да се схване чрез мисъл (вритти)? Моля ви, разсейте това съмнение в ума ми.
7. Чувайки този въпрос, Риши, приятелят на тези, които са намерили убежище в него, ме озари с погледа си и каза така:
8. „Ако вритти иска да схване Брахман, който е собственото Себе, Атман, тя става Това и губи своето отделно съществуване.
9. Този силно интригуващ кратък разговор между нас се състоя на 21 юли 1917 година.
Така завършва четвърта глава, наречена:
„Природата на знанието“
в Шри Рамана Гита


Няма коментари:

Публикуване на коментар