вторник, 23 октомври 2018 г.

Дзен бабичка


Учителят Хакуин често говорел на учениците си за старицата, която държала малка чайна наблизо. 
Хвалел я и винаги подчертавал дълбокото й разбиране на Дзен. Заинтригувани от разказите му, учениците редовно ходели в чайната да видят старицата.
А тя можела веднага да познае кой се е отбил при нея да пийне чай и кой е дошъл да се запознае с нейното разбиране за Дзен.
На първите гости любезно сипвала чай. 
Вторите молела с тих шепот да минат зад паравана. 
Щом се озовавали там, бабата ги удряла с една делва. 
Деветима от десет не успявали да избегнат удара й.
...