събота, 12 октомври 2019 г.

Да живееш в света, без да си от света
Чан-юе (Дзенгецу), китайския учител от епохата на династията Тан, написал следните съвети към своите последователи:

Да живееш в този свят, без да се оттегляш от него, но и без да развиваш привързаност към прахта на светската суета – това е пътят на истинския последовател на Дзен.

Видиш ли някой да постъпва добре, кажи си, че трябва да последваш примера му. Чуеш ли за нечия грешка, посъветвай се да не я повтаряш.

Макар и сам в тъмна стая, дръж се като пред почетен гост. Изразявай чувствата си, но не изразявай повече от онова, което казва собствената ти природа.

Беднотата е твоето богатство. Никога не я заменяй за лек живот.

Човек може да изглежда глупав, но да не е такъв. Може би само старателно пази мъдростта си.

Добродетелите са плод на самодисциплина и не падат от небето като дъжда или снега.

Скромността е основата на всички добродетели. Нека хората край теб те открият преди ти да си им се представил.

Човекът с благородно сърце никога не се изтъква. Думите му са като скъпоценни камъни, които рядко се излагат на показ и имат голяма стойност.

За съвестния ученик всеки ден е добър ден. Времето минава, но той никога не изостава. Нито славата, нито позорът могат да го смутят.

Порицавай себе си, не другите. Не обсъждай кое е правилно и кое не.

Някои неща, макар и правилни, са били смятани за неправилни в течение на много поколения. Тъй като стойността на праведността може да бъде открита след векове, няма смисъл да жадуваш моментално признание.

Живей с цел и остави на великия закон на вселената да прояви резултата. Прекарвай всеки ден в безметежно съзерцание.