неделя, 31 декември 2017 г.

Всичко е въпрос на формулировка


 Kатолически монаси питали папата:
- Отче, може ли да пушим по време на молитвата?
- Не може!
Добре, което не може - не може. Монасите послушни, не пушели по време на молитва. Арно ама един ден се случило да идат в друг манастир и там какво да видят - монаси от тоя манастир хем се молят, хем си пушат.
- Е, как бе така става? За вас може, за нас не може. Ние питахме папата, и на нас не ни разреши. Защо на вас ви е разрешено?
- А вие какво точно питахте?
- Е, ми питахме - дали може да пушим по време на молитва.
- Вие не сте задали правилния въпрос. Ние питахме така: - Отче, може ли докато пушим, да се молим? 

петък, 22 декември 2017 г.

Песен за шейха


Şeyhimin illeri uzaktır yolları
Açılmış gülleri dermeye kim gelir Ya Hû
Şeyhimin özünü severim sözünü
Mübarek yüzünü görmeye kim gelir Ya Hû

Şeyhimin ilinde asası elinde
Şeyhimin yolunda olmaya kim gelir Ya Hû
Şeyhimin şemine, bu canım pervane
Saladır aşıklar yanmaga kim gelir Ya Hû

Ah ile vefalar zevk ile sefalar
bu yolda cefalar çekmeye kim gelir Ya hû
Ah ile gözyaşı yunusun haldaşı
Zehr ile şol aşı yemeye kim gelir Ya Hû

сряда, 20 декември 2017 г.

Ya Rabbi aşkın ver bana


Господи мой, моля те, дай ми любовта Си,
Да те зова и да се въртя.
Да се влюбя в Теб,
Да те зова и да се въртя.

Моля Те, не оставяй никакво „аз“ в мен –
Унищожи егото мое.
Нека виждам Теб на всяка стъпка.
Да те зова и да се въртя...

О, Господи, не ме оставяй на мен самия,
а вземи сърцето ми в Себе си.
Нека бъда влюбен в Теб.
Да Те зова и да се въртя.

Сейид Низами е Твой слуга –
Дали е жив, или мъртъв.
Изпълни сърцето ми с Твоята Любов.
Нека Те зова и да се въртя....


Ya Rabbi aşkın ver bana
 Hû diyelim döne döne
 Âşık olayım ben sana
 Hû diyelim döne döne
 
Koma hiç benliğin bende
 varlığım yok eyle sende
 seni görüp her mekânda
 Hû diyelim döne döne
 
Mevlâm koma beni bana
 al gönlümü senden yana
 müştakın olam ben sana
 Hû diyelim döne döne
 
Seyyid Nizam oğlu kuldur
 gerek diri gerek öldür
 aşkınla gönlümü doldur
 Hû diyelim döne döne

понеделник, 11 декември 2017 г.

Не очаквайте нищо друго освен моята любов

След като прегърна повечето от събралите се, Баба изказа своите обяснения за значението на сахавас:
   Значението на сахавас е физическа близост, да се срещаме един с друг, да общуваме заедно като членове на същото семейство. Но моят престой с вас и вашият престой с мен не означават същото нещо. От векове, Баба е с всички; но тук, вие всички трябва да бъдете с Баба и да забравите всичко друго. Мисли може да идват и да си отиват. Ние не можем да ги контролираме или да ги спрем. Как да ги контролираме? Като изгубите себе си, опитвайки се да бъдете погълнати в общуването с Баба, така че те може да идват и да си отиват автоматично, без вашето същество да е съзнателно за тях.
   Правете това за шест дни. Поне за шест дни, забравете целия ваш престиж, знание и духовност. Опитайте се да наблюдавате най-дребните детайли и да анализирате това, което се случва тук. Аз искам вашите сърца да бъдат чисти и отворени за мен, за да вляза. Една най-важна точка е да забравите вашите трудности – семейство, финанси, здраве и т.н. – и само да се концентрирате на любовта на Баба. Не очаквайте чудеса. Не мислете, че идването ви тук ще реши всички ваши трудности, и вашите тревоги ще свършат. Аз нямам нищо общо с такива неща. Аз нямам ключ за такива проблеми. Не се надявайте за благословии да станете здрави и богати. Ако мислите, че сте дошли за подобряването на вашето здраве, вие напротив, ще го изгубите. Аз съм дошъл – спускайки се от най-висшето състояние – за да даря любовта си на всички вас. Всичко останало е илюзия. Не очаквайте нищо друго освен моята любов.

   Има огромно количество литература за любовта, но да се постигне любовта не е лесно. Много, много малко хора я намират. Ако вие наистина ме обичахте, нямаше да сте тук, защото в този случай вашата истинска любов щеше да ви накара да осъзнаете моето Истинско Състояние. Слушайте това, което говоря, и не мислете като философи! Няма завеса между вас и мен. Единствената завеса сте вие, само вие.
Мехер Баба

Недейте да бъдете крадец в колибата на Рьокан


Искате ли я да ви разкажам една приказка?
Си бил еднаж еден дзен монах. Се викал Рьокан. Рьокан. И една нощ медитирал в колибата. Имал колиба во полето и тамо живеел. Бил много беден. Немал почти нищо во колибата, нищо немал по-точно. Немал ни храна, ни дрехи, нищо. Имал само едно одело, со кое се завивал и медитирал во него, завит во това одело. И гледал во пълната луна.
Сигурно во Япония, кога е пълна луната, се гледа много голяма. Не сум бил, ама предполагам. И медитирал по цяла нощ на луната, во тишината на нощта. Гледал луната и така медитирал. Цяла нощ во тая тишина. Немало такви барабани, пълна тишина. Било ладно и пълна луна и медитирал. Това било толкова красиво, тая лунната светлина била много длабоко успокояваща, носела щастие. Кога гледаш во луната, пълната луна, цялата енергия, цялата вода иде нагоре и ти е повдигната енергията. Буда се просветнал на пълнолуние. Се родил на пълнолуние, се просветнал на пълнолуние, умрял на пълнолуние. Всички важни неща на пулнолуние се случили на Буда. Така да Рьокан медитирал на тая пълна луна от колибата. Било отворено, така завит во оделото. И во колибата през нощта влегол един крадец и почнал да търси нещо да открадне. Рьокан не дал никаков знак, дека го забелезал крадецът. Крадецът търсел нещо, да намери нещо да открадне. Обаче не намерил нищо. Тази колиба била празна. Единствено нещо кое имало ценност било това одело на Рьокан. И Рьокан го свалил оделото и му го дал на крадеца. И крадецът го грабнал оделото и побегнал от колибата. И после Рьокан воздивнал и рекол:
— Ех да можех да му я дам тая луна.
Немойте да бидете крадец во колибата на Рьокан. Ке я пропуснете Луната. Ке отидете со оделото.
Медитирайте на тая дзен история. Хората са крадци, искат нещо да чопнат, да вземат. Обаче хващат нещо материално. Учителят неможе да им сподели красотата, любовта, светлината на луната. Това, което не може да се докосне, не може да се пипне, не може да се види от тъпите очи на крадеца, който търси материално нещо. Он не може да види пълната луна и да изживее красотата на нощта. Боровете, полъхът, кой шумоли во клоните на боровете през нощта. Не може да я почувства тая необятност, тая тишина, това длабоко спокойствие. Това го изживяват само медитиращите. Го изживяват само хора, кои се отказале от привързаността, от страховете си и от желанията. Що страховете идват со желанията. Желанията идват со страхове. Имаш желания, има страх, дека нема да ти се изпълни желанието. И страх имаш, привързаност за той, за оной – страх. Ке го изгубам това, за кое сум привързан. Страх. Ке ми го земат оделото. Крадецот ке земе оделото, ама нема да види луната. То е много длабока история за човечеството.
Хората откраднаха оделото на Буда, обаче не я видоа неговата Нирвана. Не я изживяха. Неговата Нирвана, неговият екстаз. Неговото нещо остава скрито за сетивата. За хора привързани за тяхния ум, и алчни, и уплашени не можат да видят светлината на Буда. Не може да изживеят. Не е възможно за тях. Тия живеят во материалните желания, во страховете, во притесненията. Они не могат да се радват затощо са привързани, длабоко привързани и уплашени. Тоя длабок страх и привързаност идва страданието. Страданието се ражда от длабоката привързаност за телото и страх от смъртта. И от това описване со телото са и описванията со всички отношения. Моята майка, моето дете, моят син, моята дъщеря, какво ке биде со моето тело. Защо нашите отношения са телесни. На ниво на матрикс то е абсолутно обусловено. Вси1ки тея отношения телесни ни обуславят внасят страх во нас дека ке ги изгубим тея работи, дека ке изчезнеме ние, дека нашите близки ке изчезнат, нали?
Имаме страх. Някой вика – Аз не се страхувам от смъртта, аз дека ке умрам, а се страхувам дека моите близки ке умрат. Поради тия страхове ставаме несензитивни. Страховете ни отнемат сензитивност. Защото тези страхиве ни обсебват несъзнателната част на ума и цело време бръмчат. Дури да не ги хващаме, дури да викаме – не аз съм спокоен, тамо нейде в мазето некой ръмжи. Не го виждаме, не знаеме за него, викаме – не аз немам страх, ама во мазето… Во мазето детето ръмжи. Нещастно.
Не го виждате детето во сърцето, що детето е во мазето. На кой му е детето во мазето, не го вижда детето во сърцето! Амин!

неделя, 10 декември 2017 г.

Усетиш ли покоя...


Усетиш ли Покоя, ще разбереш, че пилееш прекалено много енергия.
Усетиш ли Покоя, не ще ти е нужно да контролираш.
Усетиш ли Покоя, обвързването и страховете ще изчезнат.
Усетиш ли Покоя, вината и оправданията не ще имат смисъл.
Усетиш ли Покоя, ще се освободиш от миналото си и ще забравиш себе си
Усетиш ли Покоя, дори и да си сляп всичко ще виждаш.
Усетиш ли Покоя, дори и да си глух всичко ще чуваш. 
Усетиш ли Покоя, дори и да си ням всичко ще казваш.
Усетиш ли Покоя, промяната сама ще те открие.
Усетиш ли Покоя, ще разбереш, че има само едно нещо в него - СЪРЦЕ пълно с Любов

събота, 9 декември 2017 г.

Могъществото на невидимия свят
София Бланк беше емигрирала от Русия в САЩ преди осем години и бе направила поразяващи изследвания, обясняващи много загадъчни неща в човешкия живот. Тя ме помоли да разкажа в Родината за резултатите от нейната работа и да помогна в тези тежки години на жителите на нашата страна.
- Ръководя Научно-изследователски център на фирмата “Бион” с отдели в Казахстан и САЩ. Нас ни ръководи казахстанския биофизик, професор Виктор Михайлович Инюшин. Основавайки се на кирлианова фотокамера той създава прибор – плазмограф.
В Америка си набавих обикновен кирлианов апарат с един добавъчен детайл, който го прави свръхчувствителен.
Този апарат ми позволи да направя удивителни за мен открития.
Кирлиановата снимка става за части от секундата.
Моята камера фиксира не само аурата, но и други енергийни структури: успоредни, пресичащи се с физическия свят форми на живот, които непрекъснато взаимодействат с нас. Обективът ми не е голям, и обикновено фиксирам полето около пръстите. Но и тук може да се видят много странни неща.
Винаги съм се интересувала, за сметка на какво става излекуването с молитва, с полагане на ръце, с пламък на свещ и други методи, които се практикуват от древни времена.
И кирлиановата снимка показва, че болния човек преди всичко има отворено поле, пробиви в аурата, през които изтича енергията. А когато вярващ чете над болния молитва при горяща свещ, енергията се увеличава, разкъсванията се затварят и човек оздравява.
- Толкова ли е просто?
- Това е най-достъпното обяснение. Но в действителност всичко е доста по-сложно, кирлиановите снимки показват, че до човешката аура и вътре в нея има огромно количество енергийни структури. Някои от тях са много естетични, приличат на снежинки, цветя, пеперуди, калинки, слончета. Има много птици на снимките. Условно, тези позитивни структури нарекох ангели.
- Извинявайте, но защо решихте, че те са позитивни?
- Аз и други специалисти определихме това с биолокационна рамка. След това проверихме и с други прибори, които изключват субективния фактор. По подобен начин определихме, че другите структури имат негативен характер. Даже външния им вид предизвиква неприязън: те се фиксират на снимките като змии, понякога двуглави, различни чудовища или части от техните тела, аморфни същества, които предизвикват неприятни чувства. Условно нарекох тези структури демони.
Непрекъснато се страхувам, че има неща, които само ми се струват, и постоянно препроверявам. Опасявайки се от самозаблуждения, се обръщам към други хора, които владеят биолокационната рамка. Резултатите при техните тествания бяха аналогични. Разбирам, че това не е окончателно доказателство, а само повод за размисъл и по-нататъшни изследвания – още по-обективни.
Така например, американският телескоп “Хабъл” направи снимки на космически същества от разредена материя, и астрофизиците ги нарекоха ангели. И аз видях, че те са съвършено идентични на тези структури, които са фиксирани при мен на кирлиановите снимки.
- Извинявайте, но тези космически обекти (или субекти) са по десет метра в диаметър. А на вашите снимки до аурата на пръстите са фиксирани структури по няколко сантиметра, т.е. хиляди пъти по-малки от космическите ангели. Защо говорите тогава, че са съвършено идентични?
-Да, но какво са в същността си тези изображения? Имам впечатлението, че ангелите са холограмни, те присъстват там и тук, могат да се появяват на снимките като големи и малки.
И има неща, които не могат да бъдат тълкувани двояко. Например, изследванията показаха, че свещените религиозни атрибути: християнския Кръст, юдейския Магендовид (звездата на Давид), мюсюлманските Звезда и Полумесец – са източници на колосална енергия. Когато биват държани в ръце, се намаляват разкъсванията в аурата, подобрява се здравето.
А когато човек се моли, до неговата аура се фиксират удивително хармонични, красиви енергийни структури – ангели. Нима молитвите могат да привличат демони?
- Но по някога те се появяват на вашите снимки. Смятате ли, че кирлиановия апарат показва, как хора биват обсебвани?
- Кирлиановата снимка потвърждава, че обсебването и заселването на демонични същества във физическото поле на човека са съвършено реални неща. Близо до пръстите или вътре в тях много често се фиксират лица на хора или демонични структури. Даже понякога се виждат просто рогати глави. Представата ни за демоните като за рогати хора  намира потвърждение на кирлиановите снимки. И което е интересно: демоничните структури се появяват в разкъсаните полета. А ако човек има плътен аурен кръг, то в него отсъстват негативни структури.
Стана ясно, че молитвите създават около човек плътна преграда от позитивна енергия, която е неприемлива от демоните. Тези вампирни същности не се стремят към плътната аура, тъй като са нужни усилия, за да бъде пробита, а наоколо е пълно с пробити полета, в които може леко да се внедрят. Когато човек не е защитен, той е свободен за проникване и удобен за демонски въздействия.
- За какво се изразходва енергията от физическото поле на човека?
- За физиологическите процеси. Храносмилателната система, кръвоносната система, нервната система – нищо в човешкия организъм не работи без енергия. Но ние я получаваме не толкова от храната, колкото от енергийното поле, на същата тази окръжаваща ни аура.
- Науката потвърждава, че човек не живее само от единия хляб, така ли?
- Абсолютно вярно. Човек действително може да се храни с енергията на молитвите, с думите Божи. Чрез молитвите в полето на човек се появяват тези удивително хармонични, ангелски структури, които му действат благотворно.
Разбира се, не претендирам като последна инстанция за истинност. Но вече са направени хиляди изследвания, които свидетелствуват в полза на моята концепция.
- Защо тези ангели навлизат в нашето поле?
- Те са нашите енергийни донори. Когато ангелите се появяват в полето на човека, светенето на неговата аура се усилва и нейните пробиви се затварят. При това, при едни – тези позитивни структури се фиксират във вид на кълба, а при други хора – във вид на звездички.
- Оказва се, че не случайно казват, че човек преживява своя звезден час?
- Може би. При това, изследваните хора, в които влизат звездички, са много добри, честни, чисти хора – истински източници на светла енергия.
- Може би, вашите ангели и демони не са самостоятелни същества от друг свят, а породени от човешката мисъл: така наречените мисъл форми? Нали много съвременни физици смятат, че нашите мисли са материални и те са “изтъкани” от тънка материя  и в съвсем буквален смисъл витаят във въздуха и влияят на другите хора.
- Знаете ли, работя с хора, които нямат представа за мисъл форма. А за знаещите, те представляват някаква невидима абстракция. Но кирлианова снимка показва, че това не е само тяхна представа, а е и още някаква материя, която се фиксира с прибор. Не толкова психологически проблем, който е изработен от интелекта, колкото енергийна даденост, която силно влияе на хората.
Изследванията показват, че във физическите полета почти на всички болни присъстват демонични структури. Най-страшна картина представляват полетата на хора които са прокълнати: те са изпълнени с кълба от змии!
- Тези структури само приличат на змии или наистина са някакви гадини на финия свят?
- Ние ги виждаме енергийно: на снимките те са фиксирани като кобри или смоци. Освен това, на поредица от снимки се вижда в динамика, как “кобрата” преминава през полето на човек.
- Виждал съм средновековна литография на която са изобразени “вътрешностите” на грешника: той буквално е изпълнен с жаби, раци, змии и различни други гадини. Праведникът се е изчистил чрез молитви и пост и вътре в него всичко е чисто, вижда се само един голям кръст, там, където той винаги прокарва ръка по време на кръстене. Съдейки по вашите снимки, това не е фантазия на художника, а картина нарисувана от натура, видяна в друг диапазон на честотата, където се фиксират обектите на финия свят?
- По всяка вероятност, този художник е бил ясновидец и е различавал енергийните структури, които ние фиксираме с кирлиановия апарат. Например, по някога на  снимката на онкоболен се вижда рак.
Подобни обекти имат реално сходство с материалните ракообразни. Снимките на тези енергийни структури могат да станат много ефективен и евтин метод за най-ранна диагностика в онкологията. Та такава снимка струва едва един долар, а за обикновените тестове са нужни огромни пари.
- София Михайлова, разкажете, моля ви, кои са причините, които предизвикват разкъсването на физическите полета и проникването на демонски структури в тях?
- При мен често водят деца със силен уплах. Снимката показва, че при тях има не просто разкъсване, а е деформирано полето. При дете  в нормално състояние се виждат дактилоскопичните линии на всеки пръст и равномерното светене около него, а при изплашените деца се виждат само неголеми фрагменти от тази аура, а понякога тя  отсъства съвсем. И много често до тези ужасни полета се фиксират обекти, които приличат на кобри или глави на дракони.
Такива химерни структури в полетата на изплашените хора напомнят за известни персонажи от древните митове и приказки. Тук се налага и интересния извод: страшните персонажи не са нещо измислено, а реални жители на невидимия с физическо зрение свят. Но е имало хора, които са били надарени със способността да виждат тези структури. Своите виждания те отразявали в приказки и рисунки. Или казано по друг начин, те са предавали не плодовете на своята фантазия, а резултата от визуални наблюдения.
- Психиатри ще ви кажат, че при тях е пълно с пациенти, които виждат около тях рогати, опашати, змееподобни и различни твари…
- Много интересно е, че на кирлиановите снимки се документират подобни картини. Преди се предполагаше, че това е плод на фантазията, но при физическия прибор не можем да говорим за халюцинации – той фиксира това, което е.
- Кое разкъсва аурата на човека?
- Ругателствата, и особено псувните, деформират мощно аурата. Чела съм у богословите, че използваните при псуване думи са имена на демони и бесове. Ако човек ги произнася, те тутакси нападат него и този, когото ругае. Кирлиановата снимка потвърждава тази гледна точка.
На енергийно ниво около нас постоянно има демонски структури в огромни количества. Обикновено те не могат да ни причинят вреда. Но, произнасяйки нецензурна дума, ние подхранваме с енергия демона, който носи това име и той ще се постарае да се внедри в нашето поле или в полето на човека, когото сме “отправили” към този бяс.
Демоните са вампирни същества и те не могат да живеят без енергийно подхранване. Необразованите хора им оказват голяма услуга като ругаят на майка. Демоните обичат да предизвикват у хората негативните чувства: тъга, униние, страх, ужас. Те се хранят с енергията на тези преживявания. Това се вижда много добре по разкъсванията на аурата и внедряването на негативни структури там.
Техният предпочитан подход е да предизвикат у човека алкохолно влечение. Та нали алкохолизма е също така заселване: зелената змия, която излиза от бутилка, и я изобразяват на плакати и карикатури, не е нещо абстрактно, а конкретна “змия”, която прониква в човешкото тяло и изисква алкохол, е вампирно същество, което се храни с енергията на винените пари и отрицателните емоции на алкохолика.
- Но на една от снимките, която ми изпратихте се вижда, че до пияния човек има не змия, а глава на рогато същество…
- Да, там вместо аура има някакъв козел, който частично наподобява зелена змия. Вие знаете как се нарича рогатия човек.
- Знам, но няма да го кажа. Мъдрата ми  баба често ми повтаряше: ”Не ругайте с груби думи”. Тъй като, при теб ще дойде рогатия.
- Тази народна мъдрост сега намира научно потвърждение: литературното име на рогатото същество (черна-груба дума) действа подобно на псувня и прави човека уязвим пред нечистата сила. Впрочем, това може да потвърди всеки пияница. “Ей ти, козел!” – казва той на събутилника си, в чието поле фиксираме рогатото същество. И много други прозвища имат конкретни образи, които се виждат на кирлиановите снимки.
- Доколкото ви разбрах, ругателствата са като молитвен призив към бесовете?
- Ако вие произнасяте името на рогатия или друг бяс, то той веднага се отделя от мръсотията, която буквално кипи около нас. На вашия призив той се явява пред вас в цялата си прелест. И му трябва само едно – да получи човешка енергия. Най-страшното е, че я губят не само тези, които използват тези думи, но и хората, които го слушат, особено тези, на които полето е разкъсано. От ругатните най-много от всички страдат децата, та нали техните полета едва се оформят и са много уязвими.
Човек, който произнася псувни и вулгарни думи, е източник на вампиризма, чрез него изтича енергията от тази маса хора, която се намира около него. Той наказва жестоко близките си и  особено своите деца.
- Каква роля играе тук роднинската връзка?
- Нашите деца се намират в нашите полета и за тях, ние сме източник на енергия. Ако бащата или майката използват безкрайно ругателства, то техните полета са населени с демони. И с тези демони те хранят децата си.
- По-скоро обратното: хранят демоните с децата си?
- И това е вярно. Такива деца не могат да се развиват нормално: те нямат вътрешно равновесие, изпитват непрекъсната тревога, избухливи и агресивни са.
- Децата на тези, които непрекъснато ругаят изостават в умственото си развитие?
- Да, доста често, но не винаги. За някои деца живота с такива родители е своеобразно наказание, вразумяване. Но във всички случаи, децата са нещастни в семейството на хора, които ругаят непрекъснато.
Изпратих ви снимка на момче, чийто баща непрекъснато използва ругателства. В полето на това дете изобщо няма светене на аурата му, а вместо това има само кобри! Детето е сякаш мъртво, нечистата сила изсмуква цялата му енергия.
- София Михайлова, в последните години в Русия започнаха  да си служат повече  с ругателства, отколкото преди. Средствата за масова информация внушават, че в употребата на вулгарни думи има особен шик и може да се говори всичко, каквото си поискате и няма никаква забрана. Псуването е на мода. И като резултат, на улицата, в транспорта, в театрите, по естрадите, по телевизията, в училищата звучат отвратителни думи. Възрастните хора се притесняват, а младежите мислят,  че правят много добре, когато говорят гадости… Но, доколкото разбирам от вашия разказ, псувнята травмира не само обкръжението, но и тези, които употребяват тези думи: извършвайки словесно престъпление, те наказват самите себе си, така ли?
- От снимките се вижда, че полето на хората, които псуват,  частично, или изобщо отсъства. Те доброволно стават арена на действие на демонските сили. Оттук идва и наркоманията, оттук е и алкохолизма.
- Искате да кажете, че причината за тези заболявания е псуването?
- Полето на псуващия човек става отворено и няма защита срещу демонските същности. Те са много умни, хитри и се нахвърлят на всеки, от когото могат да живеят. А псуващият ги вика сам и им дава полето си да го разкъсат. Даже и да се разболее, той продължава да ги храни с енергията си.
- Ако възрастните със своя пример карат децата да псуват, то по този начин ги тласкат към наркомания и алкохолизъм, така ли?
- Абсолютно вярно. Та нали, правейки себе си беззащитен пред демонските същности, човек се подчинява на  волята им. Същността прониква в него през разтворената, пробита аура и живее в нея. Но това не е аморфна частица: тя има интелект, съзнание, воля, която много често е по-силна от волята на човека. Демонската същност му налага желанията си.
Получава се насилие над личността, което не се вижда физически, но е напълно реално. Забелязваме, че човек става неадекватен, губи волята си и самообладанието. Прибира се в къщи пиян, чистосърдечно се разкайва пред жена си и децата си, а на следващия ден отново се напива. Роднините са недоволни – как така, та нали вече ни обеща! Но той не може да го спази.
Седящата в него демонска същност е свикнала да се храни с енергията на алкохолните пари и тя насилва жертвата си, като я кара да пие. Казано с други думи, алкохоликът пие физически, а неговия господар – енергийно. Тази същност се наслаждава на ефирните излъчвания на алкохола. Подобен механизъм има и наркоманията.
- Понижавайки духовното ниво и развращавайки хората, организаторите на информационната война ги обричат на израждане, така ли?
- Отлъчването на жителите на Русия от религията е истински геноцид. Та нали молитвата е енергия, а енергията е здраве: не само духовно, но и физическо. Отвиквайки хората да се молят, им отнеха здравето, накараха ги да псуват, направиха ги алкохолици и наркомани.
- Класическият въпрос: какво трябва да се направи?
- Настанилите се демонски същности в полевото пространство на неуравновесените и психично болни хора говори за това, че те трябва да бъдат не само да бъдат лекувани и даже не толкова с лекарства, колкото с изчистване на полето. За съжаление, у нашите психиатри   отсъства това разбиране. Като резултат на това, човек, който е станал жертва на демонските сили, не е способен да им противостои: сам не знае как да се бори с тях и лекарите не могат да му подскажат.
Съвременната наука потвърждава ефективността на религиозните методи. Най- простата форма за лечение и защита е молитвата.
Трудно ни е дори да си представим, колко тясно взаимодействаме с другите светове. Но кирлианова снимка ни дава   възможност да видим това: на нея се виждат обективни закономерности, които са отразени в митове и приказки, в религиозни представи. Това е безценен уред, който е способен да убеди всеки Тома неверни, в това, какво става в другите светове и как работят тези закономерности, които са ни предадени с вярата от дедите ни.
Допускам, че може да грешим в обясненията на някои явления. Но има съвършено очевидни неща, които не допускат друго тълкуване. Именно те и лежат в основата на нашата концепция.
Например, в Християнството има такъв ритуал – помазване, когато по време на молитва мазват човек с четчица, потопена в миро. Направила са потресаващи изследвания, които показаха, как  работи това.
Както знаете, мирото е маслена течност, която се стича от някои икони. Тези икони може да са от дърво или даже хартия, там няма нищо, което да смуче влагата. И от това нищо тече масло с необикновено приятна миризма и колосална енергия – вещество от друг свят.
В Мичиган има икона на Николай Чудотворец, от която се стича миро от 1096 година. Разнасят я из цяла Америка. През 1998 година иконата е била в църквата Александър Невски в град Лейквуд в щата Ню Джърси. Заведох там делегация от християни и евреи. Като при това, някои от тях много се съпротивляваха: казваха, че това е християнска светиня и ние, юдеите, не трябва да се прекланяме пред нея. Уговорих ги да направят това пътуване в рамките на научно изследване.
Бяхме на място, на около тридесет метра от църквата и аз направих снимка на полетата на всички участващи в експеримента. При това в много неудобни условия: кирлиановата камера беше в багажника на колата. Учудващо бе, че въпреки уморителното пътуване, всички имахме полета по-добри отколкото бяха в Ню Йорк. Но това, което се случи после надмина всички очаквания.
И християните и юдеите бяха на литургия, която заедно с помазването продължи четири часа. Всички останаха на службата до край, макар, че доста хора бяха на възраст над седемдесетте. Предполага се, че толкова дълго стоене трябваше да ни умори доста физически, и това ще бъде показано на кирлиановите снимки. Какво беше нашето учудване, когато се оказа, че всички участващи в експеримента  имат светещ ореол около пръстите, няколко пъти по-ярък и по-широк, от преди литургията. Като при това една еврейка седя до края на литургията, но се отказа от миропомазването. Макар, че беше в храма против волята си, и в душата и е имало бунт, но все едно – нейното поле се оказа много по-мощно, от преди службата.
Разбирате ли? Това не е психологически фактор, а енергиен. Искаш или не искаш – светите места те зареждат с енергия, която е благотворна за здравето. Това е съвършено очевиден факт, който не може да бъде изтълкуван по друг начин.
- Е, скептиците и тук могат да намерят повод за съмнение. Ще кажат, че трябва да се докаже, че усилването на ореола около пръстите подобрява здравето.
- Тези съмнения се разпръсват от други изследвания.
Жената, която се отказа от миропомазване е с домашен доктор – натуропат, който има диагностичен компютър. Решихме да тестваме на него, как действа мирото на хората. Донесох миро от това пътуване, но много малко и се наложи да го разредим.  Въпреки нищожната концентрация в разтвора, мирото действаше благотворно.
Разредихме мирото до 1 г на 100 000! Това са хомеопатични, информационни дози, но тяхното въздействие се оказа също толкова силно. Във всяка концентрация мирото изравняваше и довеждаше до нормални всички човешки функции. Нека допуснем, че до експеримента сърцето  работи на 60 процента, черния дроб – на 40, а мозъка на 70 и т.н. Но когато човек държи в ръката си памук, потопен в разредено миро, диагностичния компютър показва, че всички параметри са на 100 процента.
В хода на тези експерименти стана ясно, че по лечебно въздействие мирото просто няма аналог в света на натуропатията и фармацевтиката. Когато човек преминава помазване, той се зарежда с енергия с помощта на носителя на висши светли енергии – мирото. За сравнение, проведохме експерименти с най-различни ароматни масла, но нито едно от тях не можеше да се сравни с ефекта на мирото.
Нашите изследвания показаха, че лечебното въздействие на светлите сили върху човек чрез миро, молитва, светини е доста по-силно от всяко медицинско въздействие.
Разбирате ли, колко сме невежи и колко не разбираме това, което става около нас? Не знаем, какво може да е полезно за нашето здраве и се нахвърляме на дефицитни чуждестранни препарати, а те не могат да ни помогнат до като ни е отворено полето. Докато не се запълнят дупките в аурата, нищо не може да ни помогне.
Още преди хиляди години на човечеството са били дадени формите за реална помощ и лекуване – това е молитвата и други тайнства на църквата.
- Благодаря ви, София Михайлова, убедихте ме. Но нека да погледнем проблема от друга страна: как действат на човека разрушителните методи – хулите и проклятията?
- Проклятието разрушава изцяло полето на  човек. Светенето около пръстите изчезва и се появяват змиеподобни структури.
Защо прокълнатите хора не живеят дълго или живеят мъчейки се? Защото, те нямат жизнени сили. Тяхната аура е толкова разрушена, че не може да задържа енергията, която изтича от нея като през решето.
Както се казва, каквото излъчваш, това и получаваш. Излъчвайки егоистично желание да отнемеш енергията – ще получиш нейната загуба: някой ще ти я отнеме.
А защо не може да се пробие енергийната защита на истински вярващия? Неговото поле е толкова позитивно заредено, че негативните енергии отскачат от него и се удрят в този, който ги е изпратил
- Но истинския вярващ не се моли за себе си – той моли Бог да помогне на другите, нали?
- Наистина е така. Нашите изследвания показват, че алтруистичната позиция е най-благотворната от енергийна гледна точка.
Направих снимка на полето на хора преди и след различни молитви. Да допуснем, че на даден човек аурата около пръста поначало има ширина 2-3 мм. Когато се моли за себе си, тя се увеличава 1,5 пъти. Но когато го молех, да се помоли за другите, то буквално за минута аурата се увеличаваше 2-4 пъти. Когато се молим за себе си, имаме едно енергийно ниво. Когато се молим за другите, в това число за тези, които не разбират, че трябва да се молят не само за себе си, енергийното ни ниво става 2-3 пъти по-високо. Или казано по друг начин – хуманизма и алтруизма се възнаграждават.
- А добре ли прави за себе си закостенелия користолюбец, който се старае да вземе колкото се може повече от другите, като не дава нищо в замяна?
- Той не може да направи нищо по-лошо от това, даже и да смята себе си за добър и правилно постъпващ.
- Доколкото разбирам, вашата “корист” се състои в това, колкото е възможно  на повече хора да бъдат предадени знания, които биха им помогнали да натрупат енергия, да си оправят здравето и да се подготвят за вечен живот. Такава алтруистична позиция предизвиква благосклонност от висшите сили, които ви дават нови знания необходими на много хора?
- Моята цел е да дам на хората разбирането за това, какво става в действителност с тях в невидимия свят. И кирлиановите снимки ми помагат в това.
- Но това е психологическо състояние. Защо олигарсите са физически болни, макар, че дават безумни пари за лечение?
- Те не са в състояние да се излекуват, тъй като енергийното им поле не може да бъде здраво. Извършвайки зло, те са “разчетени” на ниво поле и не могат да получат тези енергии, които носят здраве – физическо и душевно. Тези хора стават беззащитни пред демонските сили.
Ако си излъгал поне един човек, ти не можеш да бъдеш изцяло здрав и щастлив. Когато един човек е навредил на друг и изпитва от това наслаждение, напразно си мисли, че му е станало добре. Преди всичко това е лошо за него, и после – на неговите близки и особено за децата.
Вие знаете, че за да победиш врага и да имаш приятели, трябва да знаеш тяхната философия. Ето, аз се занимавам с изучаването на философията на враговете и приятелите и тяхното взаимодействие с нас. Правя обективни тези знания, за да могат хората да си направят правилните изводи, които ще им помогнат в живота.
Храмът е в човека.
Ето защо не е важно, къде се моли – в църквата, на полето, или в къщи. Когато полетата ни започнат да вибрират с честотата на молитвата, ние сме навсякъде и видени, и чути и познати.“spiralata.net
Интервюто взе М. Алексеев
Преведе от руски Румяна Янкова