събота, 11 март 2017 г.

Влюбеният е винаги пиян от любов


Влюбеният е винаги пиян от любов.
Той е луд, тя свободна
Той пее във възторг, тя танцува в екстаз.
Хванати в своите мисли
Ние за всичко се тревожим
Но веднъж опияним ли се от тази любов
Това, което идва нека дойде

Бъди жадно сърце
Търси вечно без почивка
Нека този безвучен копнеж
Скрит дълбоко в теб бъде източник на всяка дума,
която изговориш.

Толкова съм пиян, че изгубих пътя навън и навътре
Изгубих земята, луната, небето…
Недей да слагаш друга чаша вино в ръката ми.
Излей я в устата ми,
Понеже съм изгубил пътя към своята уста.

Влюбеният не е мюсюлманин.
Бъди сигурен в това.
В религията на любовта
Няма богохулство или вяра.
Когато си влюбен - тялото, умът, душата и сърцето дори не съществуват.
Стани това, влюби се, и вече никога не ще си поделен.

Истинският влюбен не се бои от пътя - бъди сигурен в това.
Влюбените вървят заедно с Древния.
Знай това.
Любовта и Влюбеният са едно.
О, светлина в моите очи!
Щедростта, която те залива единствено от Шамс.

Я Хазрети Мевляна

Няма коментари:

Публикуване на коментар