петък, 12 април 2019 г.

Не пълни купата си с храна от всеки кипящ съд, който виждаш


Мое сърце, стой само с онези, които те знаят и разбират.
Стой само под дърво, което е пълно с цветове.
Нa базара с билки и отвари не се скитай безцелно. 
Намери отвара, която е сладка.
Ако нямаш мярка, хората ще те ограбят за нула време.
Ще вземеш фалшиви монети, мислейки ги за истински.
Не пълни купата си с храна от всеки кипящ съд, който виждаш.
Не всяка шега е смешна, така че не търси смисъл там, където няма такъв.
Не всяко око вижда, не всяко море е пълно с перли.

Руми
Учителят на Любовта


My heart, sit only with those who know and understand you.
Sit only under a tree that is full of blossoms.
In the bazaar of herbs and potions don’t wander aimlessly, find the shop with a potion that is sweet.
If you don’t have a measure people will rob you in no time.
You will take counterfeit coins thinking they are real.
Don’t fill your bowl with food from every boiling pot you see.
Not every joke is humorous, so don’t search for meaning where there isn’t one.
Not every eye can see, not every sea is full of pearls.

 Rumi
The Master of Love