неделя, 1 януари 2017 г.

Vishvanath ashtakam


Gangaa Taranga Ramaneeya Jataa Kalaapam 
Gauree Nirantara Vibhooshita Vaamabhaagam Naaraayana Priyamananga Madaapahaaram Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Vaachaama Gochara Maneka Guna Swaroopam Vaageesha Vishnu Surasevita Paada Peetham Vaamena Vigraha Varen KalatraVantam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Bhootaadhipam Bhujaga Bhooshana Bhooshitaangam 
Vyaaghra Jinaam Baradharam Jatilam Trinetram Paashaan KushaabhayaVaraprada Shoolapaanim
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Seetaam Sushobhita Kireeta Viraaja Maanam Phaalekshanaa Nala Vishoshita Panchabaanam Naagaadhipaa Rachita Bhaasura Karna Pooram
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Panchaananam Durita Matta Matanga Jaanaam Naagaantakam Danuja Pungava Pannagaanaam Daavaanalam Marana Shoka Jaraata Veenaam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Tejomayam Saguna Nirgunam Adviteeyam 
Aananda Kandam-aparaajitam Aprameyam Naagaatmakam Sakala Nishkalam-aatmaroopam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Raagaadi Dosha Rahitam Svajanaanu Raagam Vairaagya Shaanti Nilayam Girijaa Sahaayam Maadhurya Dhairya Subhagam Garalaa Bhiraamam Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Aashaam Vihaaya Parihrutya Parasya Nindaam
Paaperatim Cha Sunivaarya Manah Samaadhau
Aadaaya Hrudkamala Madhyagatam Paresham
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Vishvanaatham.

Vaaraanasee Purapateh Stavanam Shivasya Vyaakhyaatam Ashtakamidam Pathate Manushya Vidyaam Shriyam Vipula Soukhyam-ananta Keertim Sampraapya Dehavilaye Labhate Cha Moksham. Vishvanaathaashtakam Idam Punyam Yah Pathet Shiva Sannidhau Shiva Lokam Avaapnoti 
Shivena Saha Modate.


Няма коментари:

Публикуване на коментар