неделя, 8 януари 2017 г.

Усмихнете се, приятели мои


Усмихнете се, приятели мои, мои радушни приятели, усмихнете се. Нека да се усмихнем. Истина, този наш свят е пълен със страдание и мъчителни болки, но това не е причина да не се усмихваме.  Ние трябва да се усмихваме, за да повдигнем страданието - бреме на този свят. Ние трябва да се усмихваме, за да разпръснем тези неизказани спазми.
Обичайте, приятели мои, мои радушни приятели, обичайте. Нека обичаме. Истина, този наш свят е пълен с омраза и неверие, но това не е причина защо да не обичаме и защо да не вярваме. Ние трябва да обичаме и да вярваме, за да изпразним морето от омраза. Ние трябва да обичаме и да вярваме, за да счупим зъберите и върховете на планината - неверие.
Заявете, приятели мои, мои радушни приятели, заявете. Нека да заявим. Истина, този наш свят ни заблуди и предаде. Въпреки това, ние трябва да заявим този свят, защото е наше неотменно задължение да променим лицето на света. Ако не и докато не заявим света, ние никога не можем да трансформираме този свят; следователно ние трябва да заявим този свят за наш, много наш, с визия да го трансформираме.
Накрая ние не трябва да забравяме да се усмихнем на нашия Любим Всевишен, да обичаме нашия Любим Всевишен и да заявим нашия Любим Всевишен, защото Той е за Вечността наш и ние сме Вечно Негови.
Ние ще се усмихнем на нашия Любим Всевишен, точно защото Той е божествено велик. Ние ще обичаме нашия Любим Всевишен точно защото Той е всевишно  добър. Ние ще заявим нашия Любим Всевишен, точно защото ние сме Неговите инструменти избрани за Вечността. Него да удовлетворим, по Негов Начин, Него да изпълним по Негов Начин - това е, заради което ние всички виждаме светлината на деня. Той е нашия Източник. В Него ние виждаме, в Него ние чувстваме, в Него ние изпълваме курса на нашето пътуване.
    Усмихни се, обичай и заяви. Този наш свят е несъмнено прожекция на нашия Любим Всевишен, въпреки че е далеч от перфектен. Но ще дойде време, когато ние ще сме способни радикално да променим лицето на този свят и да го превърнем в перфектна Реалност.
Нека да се усмихнем на Бог, да го обичаме и да заявим Него, защото Той е всичко - навсякъде само за нас, безусловно за нас.


 SMILE, LOVE AND CLAIM
From the book “EVEREST ASPIRATION” by Sri Chinmoy
УСМХНИ СЕ, ОБИЧАЙ И ЗАЯВИ
Из  „ВДЪХНОВЕНИЕ ЕВЕРЕСТ“ Шри Чинмой

Няма коментари:

Публикуване на коментар