понеделник, 16 януари 2017 г.

Желание и стремеж

                             
                                            
Желанието е див огън, който гори и гори, и накрая ни унищожава. Стремежът е светещ пламък, който тайно и свещено повдига съзнанието ни и в крайна сметка ни освобождава. Жажда за Най-висшето е стремеж. Жажда за най-низшето е унищожение.
Желанието е очакване. Без очакване, няма разочарование. Когато желанието е убито, истинското щастие ще бъде изградено. Стремежът е предаване. Предаването е човешкото съзнателно единство с Божията Воля.
Както нещата съществуват понастоящем, самото ни раждане ни принуждава да бъдем далеч от Бог. Защо да се въргаляме умишлено в насладите на сетивата и да вървим дори по-далеч от Бог? Както войната вкарва търговията на една страна в застой, така нашата огромна склонност към насладите на невежеството води всички наши вътрешни духовни движения до застой. Наистина, да удовлетворяваме въображаемите нужди на нашия човешки живот и да плачем за изпълнението на нашите земни удоволствия е нищо друго освен себе-измъчващо зло.
Но да  удовлетворяваме нуждите на Бог, истински и божествени, в нас и чрез нас, е себе-просветление.
Бедният Бог, непросветлените хора винаги мислят, че Ти си безмилостен. И все пак когато изпълниш желанията им, те мислят, че никой на земята не може да Те надмине по глупост.
Бедният човек, погледни своята най-окаяна съдба. По думите на Джордж Бърнард Шоу: „Има две трагедии в живота. Едната е да не получиш желанието на твоето сърце; другата е да го получиш.“
Желанието означава безпокойство. Това безпокойство намира удовлетворение само когато може да се изпълни чрез здрава привързаност. Стремежът значи спокойствие. Това спокойствие намира удовлетворение само когато може да се изрази чрез всевиждаща и всеобичаща непривързаност.
В желанието и никъде другаде пребивава човешката страст. Човешката страст има един страшен враг, наречен възмездие, присъдата на божествения закон. В стремежа и никъде другаде живее човешкото спасение. Човешкото спасение има един вечен приятел, наречен Милост, Божията всеизпълваща Милост.
Желанието е изкушение. Когато храним изкушението, истинското щастие гладува. Стремежът е събуждането на душата. Събуждането на душата е раждането на небесна наслада. Един истински търсач на безкрайната Истина не може никога да получи нещо от откритието на Оскар Уайлд, че „единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се предадеш.“ Търсачът вече е открил истината, че само чрез висок, по-висок, най-висок стремеж човек може да се отърве от всички изкушения, видими и невидими, родени и все още неродени. Изкушението е универсална болест. За човек без стремеж, изкушението е несъмнено непреодолимо. Но един истински търсач чувства и знае, че може да устои на изкушението, а това, на което не може да се съпротивлява, е трансформацията, трансформацията на неговата физическа природа, цялото му съзнание. Разбира се, тази трансформация е нещо, на което той не иска да се противи. Напротив, за тази трансформация той живее на земята.
Вижте силата на едно мехурче от желание! То има силата на затвори в клетка целия наш живот само за своя употреба. Вижте силата на една йота стремеж! Той има силата да ни накара да почувстваме, че Бог Безкраят е абсолютно наш. И нещо повече: че Божията безкрайна Любов, Мир, Радост и Сила са за наша постоянна употреба.
Обектите на сетивата и човешката привързаност към тях са неразделни. Но в мига, щом видят Усмивката на Бог, те отричат близостта си. Още повече, те стават напълно непознати.
Изпълни изискванията на твоето тяло, и ще загубиш своя себе-контрол. Изпълни нуждите на твоята душа, и ще спечелиш своя себе-контрол. Какво е себе-контрол? Това е силата, която ти казва, че не трябва да тичаш към твоята цел. Целта трябва да дойде при теб, и ще дойде.
Валутата на външния свят са парите, които много често се превръщат в отрова. Валутата на вътрешния свят е стремежът, който накрая се трансформира в себе-реализация.
Върхът на човешкото желание е представен от думите на Юлий Цезар: „Veni, vidi, vici“ – „Дойдох, видях, победих.“ Върхът на божествения стремеж е изразен от Божия Син: „Отче, нека бъде Твоята Воля.“
Човекът е роб на страстта, човекът е и Божие дете. Кое искаш да бъдеш? Единият избор те води към пълно разрушение, другият към незабавно спасение. Даден ти е златен и безусловен избор. Трябва да избереш, тук и сега.

Университетът на Ню Йорк
Ню Йорк, Ню Йорк
29 март 1969


Няма коментари:

Публикуване на коментар