петък, 20 януари 2017 г.

Рожден ден на Бог


The Master speaks...

Една нощ Шейх Фарид сънувал нещо прекрасно. Сънувал, че било рожден ден на Бог. Бог има рожден ден. Огромни шествия, ухае навсякъде, тълпи, тълпи хора, голямо празненство. Шейх Фарид попитал един човек:
- Какво става, какво е това?
 Тоя му казал:
- Днес е рожден ден на Бог.
Фарид се загледал във великолепното шествие. Минал един човек, след него милиони вървят. Питал:
- Кой е тоя?
- Това е пророк Мохамед.
 После минал един друг – подир Него тълпи хора... Това бил Христос.
После Кришна на знатна колесница, тълпи хора, великолепно, празненство, огромно празненство. И след всички тези тълпи хора, най- накрая, като минал целият парад, се дотътрил един стар дядо на магаре. С едно магаренце, полека, полека... и нямало никой след него. Фарид се изненадал, казал си:
- Хм, какъв ли ще е този дядка?!
 Отишъл при дядото и го питал:
- Ти кой си?
        - Аз съм Бог – отговорил дядото.
Когато се събудил от този сън, Фарид го разказал на учениците и рекъл:
- Аз повече не съм мюсюлманин. Не съм мюсюлманин, не съм никаква религия. Искам да съм истински последовател на Бог, а не да принадлежа на някаква религия.
Искам да бъда с Истинския, а не просто някакво последователство. 

                                                 ***
Истинският няма последователство. Само неистинският може да има последователство. Защото само неистинското следва неистинското. Истинското не може да се следва, то е без следи, няма следи, не оставя никакви следи. Никой не може да го следва.
Истината, Бог, Аллах, не може да има последователи. Може да има влюбени, обаче последователи не. Последователите следват нещо - аха, там ще дават баничка, хайде да идем. Последовател. Всички отиват нататък и аз ще отида. Това е тълпа. Няма индивидуалност. Един човек, който има индивидуалност, той не може да бъде последовател. Ако сте индивид, ако сте наистина човек, не може да бъдете последовател – ничий последовател. Не може да бъдете никакъв последовател, на никого. Ако сте нечий последовател, значи още не сте станали индивид. Още сте фарисей.
Фарисей е някой, който се преструва на едно нещо, а е друго нещо. Двойствен. Всички религиозни хора почти са фарисеи. Много от тези, които се водят религиозни, са фарисеи. Неискрени са, а търсят уж Истината, следват Истината. Всичко това е фалш.
Не бъди последовател, може да си влюбен, може да обичаш Бог - от тук започва духовният живот - от Любовта. Ако няма Любов, няма духовен живот. Първото е Любов, ако нямаме Любов, сме затворници на егото си.
Последовател е човек, който няма любов, за това преследва нещо. Отива да следва, иска нещо да чопне, да открадне, да вземе, да хапне, да вземе нещо и да побегне обратно. Той е животно, не е човек. Той е дошъл да граби, той е крадец, той е потенциален разбойник. Маскиран криминалец. Само Любовта дава Истината. Само от Любовта можем да дойдем до Истината. Само Любовта, ако нямаме Любов не можем. Как ще дойдем без Любов. Как ако не обичаме Бог, как ще дойдем, как ще Му се приближим. Като последователи? „Боже, ние те обичаме, дай някоя баничка...” искаме да  баламосваме Бог?

Кого баламосваш? Пред кого се преструваш, че си чист. Пред Бог? Това е абсурд. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар