неделя, 22 януари 2017 г.

Никой не може да вземе твоя късмет“Ей, човеко! Виждам, че завиждаш на съседа за яденето, пиенето, облеклото и за други неща. Какво е това нещо от теб? Не знаеш ли, че това отслабва твоя иман(вяра). Пред Всевишния няма да имаш никаква стойност. Теб ще те достигне гневът Му. Пейгамберът ни е известил: “Аллаху Теаля заповяда: завистникът е враг на благата ми.” В друг Хадиси Шериф Расул Аллах казва: “Както огънят изгаря дървата, така и завистта изгаря добрините”. 
Ти на когото завиждаш, поради какво му завиждаш? За неговия късмет (предвечно пожеланите за всекиго неща от Всевишния) ли, или завиждаш заради твоя късмет? 
Ако завиждаш за нещата, които Вечният му ги е дарил като късмет, ти си извършил несправедливост. Този, на който завиждаш, се намира в блага, които Той ги е предопределил и разпределил за него.Ти завиждайки поради тези Негови блага , знаеш ли каква несправедливост, какво скъперничество и какво безумие си извършил? 
Ако ти завиждаш поради безпокойството, че това, което ти е предопределено ще премине в неговите ръце, това показва твоето огромно невежество. Защото никой не може да вземе твоя късмет. Без съмнение Той няма да постъпи несправедливо към теб. Това, което е предопределил за теб, това, което ти го дава като насиб (материалните и духовните неща, които могат да бъдат придобити от един човек), няма да го вземе от теб и да го даде на друг.
Абдулкадир Гейляни


Няма коментари:

Публикуване на коментар