петък, 20 януари 2017 г.

Бъди добър, макар охулен, отколкото мръсник притуленБожието милосърдие пратило на някакъв човек, затънал в грехове, светла благодат и той отново се върнал при праведниците. Благодарение на общуването с дервиши, на похвалните му деяния и чистотата на душата порочните наклонности на неговия нрав били заменени с благородни качества и той укротил чувствените си влечения. Въпреки това клюкарите продължавали да злословят за него, че е такъв, какъвто е бил преди, и че въздържаността и благочестието му не заслужават доверие.

Ще се спаси от Бога този, който
със добро го поменува,
ала от хорския език
спасение не съществува.

Той не издържал обидите от злите езици и се оплакал на своя наставник. Онзи му отговорил:
- Как ще можеш да се отблагодариш на Бога за такава милост, щом си по-добър, отколкото хората те мислят?

Не казвай повече: „От злоба
клеветниците хулят роба,
злословят срещу мен със стръв,
мърсят пролятата ми кръв!“
Бъди добър, макар охулен,
отколкото - мръсник притулен.

Аз би трябвало да мисля и да се тревожа за това, че доброто мнение на хората за мен е стигнало до съвършенство, а аз съм самото несъвършенство.

О, ако върша туй, което сам говоря,
аз портите на рая ще отворя.

Макар и нещо да укрия от съседа,
знам: винаги Аллах над мене гледа.

Затваряме ний пътната врата,
пороците ни да останат в тайна,

но можеш ли да скриеш нещо ти
пред Бога във вселената Безкрайна!

Саади Ширази из"Гюлестан"-Градина на Розите

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар