неделя, 29 януари 2017 г.

Цитати от "Йога Васиштха"


Този, който вижда, че Съзнанието е всичко, се наслаждава на безкрайно блаженство.

***
Този външен свят е просто една празна фраза, съзнанието е материалът за външния свят.

***
Както по време на сън реалността е в съзнанието, така и по време на бодърстване съзнанието е единствената реалност.

***

Съзнанието никога не става не-съзнание. Затова каквото и да е, където и да е, в каквато и да е форма – всичко това е съзнание.

***
Съзнанието, което се дължи на движението на мисълта вътре в себе си, желае да се почувства като обект. Както на човек може да му се присъни собствената смърт или далечно пътешествие, така и съзнанието чрез своите умения може да се почувства като обект на усещанията. Когато се случи такова усещане, възниква видимия свят, О Рама. Когато тази истина се осъзнае, се прекратява илюзията.

***
Само за хилядна част от секундата да се отклони истинската природа на безкрайното съзнание от равновесната точка и се проявяват всички тези окаяни илюзорни творения.

***
Източник и единствена причина за този видим свят е възникването на мисли в безкрайното съзнание, от което се появява ограниченото индивидуално съзнание (душа). Когато съзнанието се отклонява от присъщото му равновесие, то сякаш се замърсява с мисли, възниква способността за мислене и заедно с това в разума възниква мисълта за вселената.

***
Умът е плетеница от понятия, които ограничават истината. Такова ограничение подразбира потенциална делимост на истината. Но безкрайното съзнание е неделимо, в него няма деление. Може ли тогава умът, който разделя, да е реален?

***
Когато съзнанието забрави за себе си и се подлага на модификации и психологически промени, това се нарича ум, от който се появяват раждането и смъртта. Нарича се ограничено съзнание, което е част от безкрайното съзнание, която част сякаш става обект на самото това съзнание, само че загърнато в психологически ограничения. Това е ограниченото съзнание, което избягва истината за безкрайното съзнание и затъва все по-дълбоко и по-дълбоко в психологическите обусловености и затова се въвлича все повече и повече в делата на този обкръжаващ свят.

***
Наистина, няма нито несвобода, нито освобождение. Безкрайното съзнание мисли „аз съм тяло“ и тази мисъл обвързва като въже. Когато осъзнаеш, че всичко това е фалшиво, ти засияваш като безкрайно съзнание.

***
Както пространството не се влияе от преминаващите облаци, така и безкрайното съзнание не се влияе от вселената, която се проявява в него. Както светлината сама по себе си е невидима, ако няма отразяващ обект, така и безкрайното съзнание се проявява чрез тези разнообразни тела.

***
Този видим свят се е възприемал като истина доста дълго време и е необходима постоянна практика, за да се отучим от това погрешно възприятие.

***
Единното космическо съзнание вижда множественост в себе си така както сънуващият сънува разнообразни обекти вътре в самия себе си.

***
Този илюзорен свят не е нищо друго освен психологическа измама.

***
Индивидуалното съзнание не е нищо друго освен случайна идея на тоталното съзнание.

***
Половината от невежеството (незнание, заблуждения, илюзии) изчезва в обществото на мъдреци, четвърт се разрушава чрез изучаването на мъдри книги (свещени писания), и другата четвърт – чрез лични усилия.Няма коментари:

Публикуване на коментар