вторник, 31 януари 2017 г.

Шейх Баязид и агата въглищар


The Master speaks...
Имало едно време един ага. Един ден той дошъл при Баязид. Баязид е един суфи шейх. Дошъл при него агата и рекъл:
- Искам да стана дервиш.
- Добре, казал Баязид, ще те приема за дервиш, обаче тези дрехи... – той вземал дрехите му, красивите дрехи на богаташ и му дал да облече едни стари парцали.
- Сега ще просиш, казал той - всички пари, които изпросиш, ще ги дадеш на мен, а аз ще ти дам едно парче хляб. Така ше живееш.
- Добре – казал агата и станал просяк.
Просел из града всеки ден, после отивал при шейха и давал парите, които изпросил. Шейхът му давал малко хляб и го пускал  да спи в мазето някъде. От ага, да спиш на такова място, на хляб и вода... и да даваш всички пари, това е голяма промяна. Една година живеел така този ага. Втората година вече, шейхът му казал:
- Няма вече да просиш, сега има въглища, които трябва да продаваш. Ще взимаш парите и ще ми ги носиш, а аз ще ти давам по едно парче хляб и вода.
Две години продавал въглища, бил черен целия с въглищата, работел и това му било цялата практика. След три години - това е изпитателен срок - шейхът му казал:
- Сега ще идеш там, където е твоят агалък. - Това е неговата местност, селата, които той притежавал. - Сега ще кажеш кой си на хората и ще молиш да ти простят, ако си им сгрешил нещо. Ще молиш всички хора да ти простят.
Една година той обикалял из собствения си агалък и молел хората да му простят. След година се върнал при шейха и казал:
- Почти всички ми простиха, но някои са починали, не мога да ги намеря.
– Ей сега вярата е в тебе. – казал шейхът - сега вярата у теб е силна. Дошъл си до една готовност да почнеш нов живот. Изтрил си старите връзки, счупил си суетата от това, че си ага, продавал си въглища, после всички са ти простили, молил си хората да ти простят и накрая си готов за нов живот. Четири години.
Методите не са приказки, не са философия. То е живот. Суфизмът не работи само  с философии и с приказки. Работи с живот. Твоят живот е това. Твоят живот трябва да стане това, иначе не може да дойде до никаква промяна. Ако животът ти е същият, как мислиш ти да се промениш? Ако все по същият начин живееш както живееш, как искаш да се промениш, или да откриеш Истината. Трябва нещо да се случи. Да усетиш в себе си някаква жажда за нов живот. Нов начин на живот. Промени нещо. Не си доволен от живота? Промени.


Из лекция на Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар