четвъртък, 26 януари 2017 г.

Чувствата ти определят твоята прилика с творенията


 
„Вътрешният мир на човек прилича на гора. В нея изобилства разнообразие от добро и зло от всякакъв вид. 
Щом знаеш за милостта на Всевишния към теб, описана в знамението «...и му вдъхна от Своя дух (мъдрост от Своята мощ)» и черпиш благодат от това Божие вдъхване, бъди бдителен срещу „човека”, срещу смесицата от странни чувства и усещания в него!
В емоционалния свят на човека присъстват същността и наклонностите на много видове животни, като хищността на вълка, хиляди приятни и отблъскващи, топли и студени черти.
Човекът се формира и направлява от чертата, която надделее в него. Именно тя властва в същността му.
Ако в съдържанието на една сплав златото е повече от медта, тя се приема за златна. Трябва да бъдеш възкресен в образа на животното характеризиращо се с чертата надделяваща в теб. Защото чувствата ти определят твоята прилика с творенията. 
Понякога идва миг, когато в човек се проявява жестокост подобна на вълчата. В друг, подобно на луната той променя своя облик и придобива хубавия лик на пророка Юсуф. 
По тайнствен и неразбираем начин и добрините и злините проникват от сърце в сърце. 
Непокорният, разярен кон се подчинява на емоционалното състояние на собственика си и преминава в спокоен ход. 
Мечката бива опитомена. От хората се предава старание и желание на кучето и то започва да служи; да ловува, става пастир на стадо овце или пазач; и е на разположение на човека. 
От «Младежите от пещерата ал-Кахф» се пренесе такава благодат върху кучето, че то остана с тях до края и така бе удостоено със споменаване в Корана. 
Понякога в душата на човек взимат връх различни черти. Духовността го извисява до ангел и обратното страстите на душата - нефс го доближават до сатаната (шейтан).Превръща се в тиранин. 
„Лъвовете на мъдростта“, тоест приближените Му раби добре познават тази гора на Истината. През нея минава скрит път към капана на душите. Приближените раби познават тези капани и ги преодоляват; спасявайки сърцата от злото и притесненията на душата - нефс, ги отвеждат до Истинният Хак. 
О, ти душа пропаднала в низините! Не се отчайвай от това, ако искаш да намериш духовна наслада в гората на Истината, влез в духовния път и вземи своя дял от духовните корали, от перлите на мъдростта на приближените раби на Аллах (вели).Щом ти си безполезен, вземи своя дял от тези ценни перли, поне товарът, който ще носиш да е свят."

Мевляна Джелaледдин Руми

Няма коментари:

Публикуване на коментар