понеделник, 9 януари 2017 г.

Диамантеният пръстен


Един крал бил посветен на Баскарананда и той посещавал своя Учител доста често. Един ден Баскарананда го завел до едно езерце и небрежно помолил краля да му даде диамантения си пръстен. Баскарананда го погледнал отблизо. После го хвърлил в езерцето.
Кралят въобще не се притеснил. Той си помислил: „Може би съм бил твърде привързан към него; ето защо, Учителят го хвърли във водата. Или може би Учителят просто играе някаква игра и ще ми го върне. Сигурен съм, че има такава духовна сила. Както и да е, каквато и да е причината, той го направи за мое добро.“
Баскарананда и кралят имали дълъг разговор за духовността, и Учителят казал много духовни тайни на краля. Тогава Учителят казал: „Не искаш ли да си получиш обратно пръстена?“
Кралят казал: „Зависи от теб. Ако искаш, може да ми го върнеш. В противен случай, може да го оставиш на дъното на езерото.“
Баскарананда казал: „Добре, аз искам да ти го върна. Само докосни водата с ръката си.“
Учителят хвърлил пръстена от мястото, където стояли, но кралят решил да отиде до другата страна на езерото, за да види дали пръстенът ще се появи отново на тази страна. Щом докоснал водата с ръката си, 16 пръстена от същия вид се появили. Той не можал да каже кой е неговият.
„Понеже не си привързан към твоя пръстен,“ казал Баскарананда, „аз ти го връщам обратно.“ Тогава Учителят хвърлил 15 от пръстените обратно в езерцето и дал на краля този, който бил неговият.

Коментар:
Притежанието не е щастие. Предаването и единството с Учителя носят истинското щастие. С нашата човешка воля ние притежаваме, създаваме и градим света на нашето въображаемо харесване.

      С нашата божествена воля ние развиваме способността да имаме свободен достъп до Божията вечно надминаваща се Визия и вечно манифестираща се Реалност. Учителят е едновременно въплъщението на Божията Визия-Височина и Неговата Реалност-Дълбочина.

Из "Да живееш в сърцето"
Шри Чинмой

Няма коментари:

Публикуване на коментар