петък, 24 февруари 2017 г.

Хазнатар Баба

The Master speaks...
Хазнатар Баба е суфи шейх, който е живял някъде 18 век. Хазнатар Баба е роден в Скопие. Голям суфи. Много е интересна случката как се е родил. 
Някакви хора се разхождали в гробищата и чули как нещо под земята вие. Било вечер, уплашили се. Дошли и казали на ходжата:
- Бре ходжа, на гробището вие някой под земята.
- А бе, бегайте бе, как вие.
- Бе да дойдеш да видиш....
- Къде ще дойда бе, не искам да дойда.
 Тогава отишли при шейха на текето и му казали, че някой вие под земята. Шейхът се съгласил да дойде да види къде вие. Отиват на гробището и слушат как от един гроб някой вие, плаче. От вътре от гроба се чува глас. Решили да копаят, да видят кой плаче.
 Гледат - майката умряла, но бременна. Родила бебето в гроба - в ковчега. Бебето плаче, живо. Така се случило раждането на Хазнатар Баба. Той се родил от умряла майка, в гроб. Спасили бебето, шейхът го взел и то станало негово.
Взели го в текето да го гледат. Когато пораснало в текето, го дали в медресето да учи корана. Той бил един от най-интелигентните, бързо помнел, бил много бистър. Един ден дошъл един рифайски шейх от Кайро в Египет. Дошъл да посети текето, защото то е рифайско теке. Посетил и медресето и видял Хазнатар Баба. Веднага го познал, казал: “Ти си мой човек, хайде с мен в Египет.”
 Взел го в Еипет. Хазнатар Баба, бил 20 години в Египет, учел като ученик на този шейх. След това този шейх му казал:
- Е, сега можеш да се върнеш назад в текето, сега си готов, можеш да помагаш вече.

                                               ***
 Шейхът трябва да ти го каже това. Или трябва да направи нещо, за да направиш каквото трябва. От него тръгва това, ти не можеш да кажеш “Аз съм печен” и да тръгнеш. Не можеш – ако го направиш, значи си предател. Значи си в еготрип. Много е ясно. Това са си духовни закони. Не можеш ти да тръгнеш и да кажеш “Хайде аз съм готов”.

Пепси Баба

Няма коментари:

Публикуване на коментар