неделя, 19 февруари 2017 г.

Свободата на земния човекНа земния човешки вид, както знаете, е дадена възможност свободно да избира начина на своя живот и как да използва своите възможности. Така е било, когато той е бил създаден. Свободната воля и Любовта са били двете основни неща, чрез които човекът се е проявявал в своя житейски път. Била му е дадена планета с прекрасни условия, съобразени с неговите нужди. Било му е дадено и едно много качествено тяло с изключително сложно устройство, с което той е можел да живее неколкостотин години, ако желае. В това тяло е вградена възможност да се самопроизвежда и да се самолекува.
В началото на своето появяване човекът е бил в състояние да използва цялостния капацитет на мозъка си, както и да има разширено съзнание, чрез което да контактува с други измерения. Сетивата му са били отворени за по-фините нива. Задачата на този човек, както и на всички видове живи същества, е била да развива латентните способности, на които е носител Божествената субстанция, която под формата на духовна материя се съдържа в него.
Човекът е можел да съществува безпроблемно, като използва даденостите на Природата. Неговото тяло е било приспособено за бърза адаптация към температурните разлики. Не му е било необходимо голямо количество храна, защото той е можел да поддържа живота си, като приема чрез определен център енергията, която го заобикаля.
Нуждите на днешния човек от дом, облекло, храна и техника не са съществували. В него е била вложена цялата информация на Вселената и при желание той е можел да я ползва - бил е един Бог в развитие.
Влагането на свободната воля като основен принцип в съществуването на човека му е давало пълна свобода на действие. Без да има грижа за съществуването си, земният човек е живеел сред красота и хармонични взаимоотношения със себеподобните си и с цялата Природа.
Сега се питате с какво ли се е занимавал, след като всичко, което му е било необходимо, го е имал.
Той е работел усилено с мисълта и чувствата си, като чрез тях е създавал светове - т. е. изпълнявал е предназначението си да разгръща потенциалните възможности на Божествената субстанция.
Във вашия настоящ свят това звучи абстрактно и е в сферата на фантастиката. Но ние не ви разказваме приказка, а описваме действителна картина на един много отдалечен от вас свят. Тези хора наистина са се чувствали като богове, защото не са съществували забрани и те са имали пълната възможност чрез дейностите, с които са се занимавали, да участват в Божествения процес на Мирозданието, т. е. в неговото разширяване.
Свободната воля е била най-голямата благодат, която е било възможно да се даде на живо същество.
Историята за Луцифер, която ви е известна, показва причината, поради която този човешки вид е започнал да деградира. Допускането на тщеславието е дало тласък на верига от желания, които са създали дисхармония между членовете на човешкия род, а след това между земния свят и по-високите светове. В отделни хора се е породила пагубната мисъл, че те са по-съвършени от събратята си и затова трябва да им бъде дадена власт над другите. Така е започнала борбата за власт и надмощие между отделни групи, след което е дошла и борбата за владеене на територии и материални блага. Така са започнали войните.
Свободната воля е била употребена в неправилна посока и това е довело до израждането на този почти съвършен човешки вид. Така хората са затворили своите Божествени качества и са загубили възможността да бъдат Божествени сътворци. Това е процес, който е траел милиарди години.
Цивилизации са загивали, Земята се е преобразявала и отново е била подготвяна за следващия човешки вид. Поради това, че човекът е затворил възможностите си да ползва цялостната вселенска информация, той е трябвало отново стъпка по стъпка да открива Мирозданието и невероятното му многообразие, видовете енергии и законите, които ги управляват.
Същевременно отново тепърва е прозирал, че материалният и духовният свят са дълбоко свързани, че видът на материалния свят зависи от развитите духовни качества на дадена цивилизация.
Когато се е стигало до откриване и употреба на по-висши енергии, без паралелно с това да са развити необходимите морални качества, които да осигурят правилното използване на съответната енергия, е ставало самоунищожение.
След като е използвал неправилно свободната си воля, човекът е загубил правото да разполага изцяло с нея. За да разбере и поправи грешките си, е бил създаден кармичният закон. Днешният човек още учи, че каквото посее, това ще пожъне. Това се отнася за всички сфери на живота. За да може да продължи да съществува, той отново трябва да разбере и приложи основния космически закон - Любовта, да разбере, че е част от Цялото и да живее съобразно неговите нужди, както и да се освободи от хватката на материалния живот, като обърне внимание на духовната си същност. В това много ще му помогне възвръщането на вярата във вечния живот, както и разбирането, че физическото тяло е само средство за съществуването на Духа в материалните светове.
Няма смисъл да разглеждаме процесите и събитията, които са се проявили на Земята през нейното съществуване. Сами разбирате колко сложно и многообразно е настоящето битие, колко много враждебност, омраза, егоизъм и насилие има във вашия свят; както и че технократичният път на развитие е гибелен за вашата цивилизация.
Всичко това се случи заради неправилното използване на свободната воля.
След като беше наложена кармата като подзаконов акт, хората трябваше да осъзнават своите грешки, преживявайки събития и състояния, които са причинили. Това не е наказание, както вие го схващате. Това са последствия, които човекът сам предизвиква. Но на него не му беше отнета напълно свободната воля. И настоящият човешки вид притежава свободна воля.
Чрез кармичния закон се осъзнават и поправят грешките, направени поради неправилното използване на свободната воля, а чрез свободната си воля човек твори настоящето и бъдещето си, развива своите Божествени заложби и върви отново към Божественото съвършенство. Ограниченията и изпитанията обикновено идват по кармична линия. Монадата сама определя преди поредното си въплъщение какви грешки да поправи, т. е. какви ограничения, обстоятелства и изпитания да включи в земната си програма.
Чрез използването на свободната воля човекът изразява доколко е разбрал и преодолял предишните си грешки и неправилни разбирания. Това се отнася за мислите, за чувствата и действията му.
Свободната воля е Божествена благодат, но тя е и огромно изпитание. Във всеки един момент съзнанието трябва да е будно за всичко, което се чувства, мисли и прави. Свободната воля е голяма отговорност. Тя не е слободия. Човекът е свободен да управлява и развива живота си както желае в оная част от него, в която действа свободната воля. Най-често ви се струва, че нещата не зависят от вас и че сте стегнати като в менгеме от обстоятелствата. Но това важи само за една част от вашия живот. Разбира се, тези обстоятелства вие сте ги предизвикали именно поради това, че сте имали свобода. Една голяма част от вашия живот протича в обхвата на свободната воля.
Много е важно да осъзнаете кармичните моменти в живота си и да положите усилия да постъпите според нормите на Доброто. Успеете ли, приключвате с поправителния изпит по съответния предмет. Ако не овладеете себе си и дадете воля на негативни прояви, пак оставате на поправителен изпит - и така докато вземете изпита.
Не по-малко трудна е и частта от живота ви, в която вие действате в зоната на свободната воля - с проявите си в нея във всеки един момент създавате настоящия и бъдещия си живот. Напълно от вас зависи какво следва по-нататък. И в най-незначителните обстоятелства има значение какво чувствате, мислите и правите.
Постоянно се опитвайте да се изпълвате с благородни чувства и позитивни мисли и ги проявявайте в обстоятелствата. Възпитайте в себе си любезност, съпричастие, милосърдие, желание за помощ; уважение към всичко в този свят. Не се поддавайте на отчаянието и безверието, защото те ви тласкат към тъмните страни на живота. „Не прави на другите това, което не искаш да ти направят", е вече много често повтаряна фраза, остава този принцип да бъде прилаган в живота от все повече хора. Когато имате колебание кое е правилното поведение, приложете този принцип.
Никога не подценявайте който и да е човек. Не знаете кой е той, защото не виждате миналите му животи, нито разбирате защо е в конкретната си житейска програма. Отнасяйте се към всеки като към Божествено създание, защото всички сте Божествени създания.
Ако правилно употребите свободата си, много по-скоро ще отворите отново Божествените си заложби.

Из - "Човекът - Божествен отново"

Няма коментари:

Публикуване на коментар