неделя, 12 февруари 2017 г.

Може да обичате някого, без той да знае


Някой беше оставил на масата на Учителя голяма хубава ябълка. Учителят погледна плода, усмихна се и каза:
- Идва някой ангел при вас, оставя ви едно благо или ви помогне и си отива. Не знаете името му. По същия начин постъпвайте и вие. Любовта няма много време да разказва коя е тя, как се казва, много е занята, затова оставя благата си и си отива. Обичай без да знаят хората, тогава и за тебе е добре. Онзи, който дава Любовта, не трябва да говори за Любовта си. И онзи, който приема Любовта, и той не трябва да говори. Когато някой обича, това да бъде тайна, другите да не знаят. 
Някой път искате да представите на хората как ви се е открила Любовта. Оставете това, не го казвайте. Това, което Любовта ви е открила, тя не иска да разказвате за него. Ако има нужда, тя ще го каже на другите. Слабостта на Якова не беше в любовта му към Йосифа, но в това, че изрази любовта си към Йосифа пред братята му. Те не трябваше да знаят за неговата любов. В това се заключава неговата грешка. 
Идейната Любов е безкористна. Може да обичате някого, без той да знае. Инак Любовта изгубва характера на безкористие. В това е разликата между човешката и Божествената Любов. Мъчно е да се спази законът на незнайната Любов! Това е само за напреднали Същества. Малцина са, които могат да спазят този закон.Когато обичате, радвайте се, че изпълнявате Божията Воля. 
Законът е такъв кажете ли че обичате, ще изгубите любовта си и това което имате. Любовта се скрива. Тя не позволява да я петните. Като обичате нищо не говорете за любовта си. Кажете ли някому, че го обичате, ще се появят противоречия. Пазете едно правило: Не можете да бъдете щастливи докато не обичате с незнайната любов. Не искам да вярвате в това. Ако искате опитайте го за една година: обичайте без да ви знаят и ще проверите една истина. Трябва да бъдете извори, от вас да изтича вода и да полива душите, без те да знаят. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар