неделя, 5 февруари 2017 г.

Шри Рамакришна и двамата ученици

The Master speaks...
Шри Рамакришна имал двама ученици. Веднъж единият се возил на лодка с някакви хора. Те започнали да говорят срещу Шри Рамакришна. Ученикът на Шри Рамакришна силно започнал да клати лодката и казал:
- Или спрете да говорите за Шри Рамашна, или аз ще обърна лодката.
 Те млъкнали - казали си - тоя е опасен луд. Спрели, иначе щяли да паднат във водата. После ученикът разказал това на Рамакришна. Шри Рамакришна му казал:
 - Не е добро това поведение. Не е нужно да ги слушаш, но не е нужно и да ги критикуваш. Може да им кажеш – не съм с вас.
Другият ученик на Шри Рамакришна бил много отпуснат. Един ден Шри Рамакришна го пратил да купи тиган. Отишъл той да купи тиган и там хората в магазина говорели срещу Шри Рамакришна. Той чул, но не се намесил, само слушал. На него Шри Рамакришна казал:  „Не е хубаво така. Да седиш без нищо да кажеш”.

                                               ***
 Не е нужно да слушаш някои хора, като говорят срещу някого, когото почиташ и обичаш. Сега някой ако ми говори срещу Гуру, срещу Баба  нещо... някой човек, ще му кажа, че не вярвам в това. Аз имам мое мнение и моето изживяване е едно, неговото е друго. Той не може да има изживяване като моето, както и аз не мога да имам изживяване като неговото. Всеки е различен. Не казвам, че аз съм в право или, че ти си в право - просто имаме различни изживявания.
Всеки изживява различно живота, не можем да наложим онова, което ние изживяваме като абсолютна ценност на хората. То ще бъде налагане, мисионерство. 
„Ето сега, вие не сте в час, аз ще ви кажа какво е положението”. И те почват да се борят с тебе, да се защитават от това. Чувстват някакъв вид агресия, налагане и се защитават. И започват да атакуват, за да се защитят. Макиавели казва: „Най-добрият начин да се защитиш е да атакуваш.”

Единият го упрекнал, защото ги заплашил другият, го упрекнал защото нищо не казал. И единият и другият ги упрекнал. Това са двете крайности. Просто казваш: „ Моето изживяване е такова” и не се опитваш да го наложиш на другите. Споделяш своето изживяване и толкова. Те какво си изживяват, това си е техен филм. Всеки човек е различен и има право да си изживява негов филм. Ти какво ще му правиш, можеш ли да го променяш? Той си е такъв, това му е карма някоя, можеш ли да го променяш? В най-добър случай можеш да изкомуникираш своето изживяване. Да кажеш:„Аз изживявам това”. Да бъдеш откровен с него и да му кажеш. 

Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар