събота, 4 февруари 2017 г.

Вашето най-важно задължение - концентрацията


Шри Шанкара е писал, че най-важното задължение на човек е контролът на сетивата и концентрацията на ума. Докато мислите не са напълно заличени чрез постоянна практика, човек трябва винаги да концентрира ума си върху една истина в едно определено време. С такава непрекъсната практика ще се установи еднопосочност и моментално цялото множество мисли ще изчезне.  Концентрацията е обратна на сетивните желания, блаженството на смущението и тревогата, устойчивото мислене на недоумението, практичното мислене на мързела и апатията, възторга на лошото чувство.
Вие сте родени, за да концентрирате ума си върху Бог, след събиране на умствените лъчи, които са разпилени по различни обекти. Това е вашето най-важно задължение, но сте го забравили поради заблуда по семейство, пари, сила, позиция, име и слава. Концентрацията на ума върху Бог след пречистването му може да ви даде истинско щастие и знание. Вие сте родени единствено за тази цел. Фиксирайте ума върху atman, всепроникващата, чиста интелигентност и себеизлъчваща сияйност. Установете се твърдо в Brahman, тогава ще бъдете едно с Brahman.
Внимaнието играе важна роля при концентрацията. То е основата на волята. Силата с която всичко прави впечатление на ума е обикновено в пропорция със степента внимание което е отделено. Вниманието върху всеки обект може да бъде или субективно (вътрешно) или обективно (външно).  Практикувайте концентрация на вниманието върху неприятни задачи, върху неинтересни обекти и идеи.  Тогава много от умствените
слабости ще изчезнат и умът ще става все по-силен и по-силен.

Вършете неща, които умът не желае да прави. Не правете неща, които умът желае да върши. Не изпълнявайте желанията си; не се надявайте; не очаквайте. Разрушете различните желания с непорочни желания, а след това разрушете също и непорочните желания също с едно силно желание за освобождение. Практиката на pranayama разрушава rajas (неспокойствието) и tamas (тъпотата), прави ума устойчив и еднопосочен. 
Свами Шивананда

Няма коментари:

Публикуване на коментар