неделя, 21 май 2017 г.

Стоте лекарства


1. Да спазваш ритуала в движението и покоя – това е лекарство.
2. Податливост на тялото и доброта в сърцето - това е лекарство.
3. Широта на поведението и доброта в сърцето - това е лекарство.
4. Да спазваш мярка във всичко - това е лекарство.
5. Да откажеш изгодата, заради чувство за дълг - това е лекарство.
6. Да не взимаш повече, отколкото ти се полага - това е лекарство.
7. Да се стремиш към морална сила, отхвърляйки плътските съблазни - това е лекарство.
8. Да избавиш от желания сърцето си - това е лекарство.
9. Въпреки неприязънта да проявяваш любов - това е лекарство.
10. Да се стремиш към разумно използване на всичко - това е лекарство.
11. Да желаеш щастие за хората - това е лекарство.
12. Да спасяваш в беда и да помагаш в трудности - това е лекарство.
13. Да превъзпитаваш глупавите и наивните - това е лекарство.
14. Да призоваваш за промяна склонните към смут - това е лекарство.
15. Да предпазваш и увещаваш младите и незрелите - това е лекарство.
16. Да наставляваш и просвещаваш заблудените и грешните - това е лекарство.
17. Да помагаш на старите и немощните - това е лекарство.
18. Да използваш силата си за да помагаш на хората - това е лекарство.
19. Да съчувстваш на изоставените и да съжаляваш самотните - това е лекарство.
20. Да бъдеш милостив към бедните и да помагаш на просещите подаяние - това е лекарство.
21. Заемайки високо положение да служиш на плебеите - това е лекарство.
22. Да бъдеш скромен и отстъпчив в словата си - това е лекарство.
23. Към по-младшите по ранг да се отнасяш с почит и уважение - това е лекарство.
24. Да не изискваш връщане на стари дългове - това е лекарство.
25. Да бъдеш способен на истинско съчувствие - това е лекарство.
26. Да бъдеш правдив в словата си и да запазваш искреността и доверието си - това е лекарство.
27. Да се стремиш към прямота и да избягваш шикалкавенето - това е лекарство.
28. Да не спориш, кой е прав и кой виновен - това е лекарство.
29. Да не реагираш грубо, сблъсквайки се с агресия - това е лекарство.
30. Да не таиш злоба, претърпявайки обида - това е лекарство.
31. Да избягваш злото и да се стремиш към доброто – това е лекарство.
32. Да се откажеш от най-доброто и да вземеш най-лошото - това е лекарство.
33. Да се откажеш от най-голямото и да вземеш май-малкото - това е лекарство.
34. Да погледнеш критично на себе си при среща с мъдрец - това е лекарство.
35. Да не се изтъкваш, поставяйки се на показ - това е лекарство.
36. Да избираш за себе си най-трудното, отказвайки се от заслуги - това е лекарство.
37. Да не самоизтъкваш добродетелите си - това е лекарство.
38. Да не премълчаваш заслугите на другите - това е лекарство.
39. Да не се оплакваш от трудности - това е лекарство.
40. Да прикриеш тайното зло - това е лекарство.
41. Да бъдеш богат и да даваш на бедните - това е лекарство.
42. Да напредваш и да се възвисяваш, контролирайки себе си - това е лекарство.
43. Да си беден и да не досаждаш на другите - това е лекарство.
44. Да не преувеличаваш ролята си - това е лекарство.
45. Да се отнасяш добре към чуждите успехи - това е лекарство.
46. Да не таиш корист - това е лекарство.
47. Да съзерцаваш себе си и при получаване и при загуба - това е лекарство.
48. Да твориш милосърдие с тайна добродетел - това е лекарство.
49. Да не ругаеш и да не обиждаш никое живо същество - това е лекарство.
50. Да не обсъждаш другите хора - това е лекарство.
51. Благите слова и добрите речи - това е лекарство.
52. Да обвиняваш себе си за своите беди и болести - това е лекарство.
53. Да не се отклоняваш от трудностите - това е лекарство.
54. Да не се надяваш на награда, правейки добро - това е лекарство.
55. Да не ругаеш домашните животни - това е лекарство.
56. Да пожелаваш на хората изпълнение на желанията им - това е лекарство.
57. Да успокояваш сърцето си стремейки се към манастир - това е лекарство.
58. Да успокояваш ума си и да постигаш спокойствие в сърцето си - това е лекарство.
59. Да не помниш старите злини - това е лекарство.
60. Да се избавиш от злото и да изправиш заблужденията си - това е лекарство.
61. Да се стремиш към промяна, вслушвайки се в съветите - това е лекарство.
62. Да не се намесваш в чужди дела - това е лекарство.
63. Да бъдеш сдържан при гняв и раздразнение - това е лекарство.
64. Да разсейваш мислите си - това е лекарство.
65. Да почиташ старците - това е лекарство.
66. Да се самонаблюдаваш критично, дори и зад затворена врата - това е лекарство.
67. Да възпитаваш в себе си синовна почтителност - това е лекарство.
68. Да изкореняваш злото и да поощряваш доброто - това е лекарство.
69. Да бъдеш доволен от съдбата, спазвайки душевна чистота и честност - това е лекарство.
70. Да съхраняваш верността си, помагайки на хората - това е лекарство.
71. Да помагаш по време на стихийни бедствия - това е лекарство.
72. Да се бориш с подозрителността си - това е лекарство.
73. Да бъдеш добър и приветлив към хората, бидейки в безметежност и покой - това е лекарство.
74. Да почиташ и уважаваш писанията на мъдреците - това е лекарство.
75. Да мислиш за божественото и да помниш Пътя - това е лекарство.
76. Да разпространяваш мъдрост - това е лекарство.
77. Да не обръщаш внимание на умората, вършейки важно дело - това е лекарство.
78. Да почиташ Небето и да уважаваш Земята - това е лекарство.
79. Да оказваш почит на трите светила - това е лекарство.
80. В отсъствие на стремежи да съхраняваш безметежността на покоя - това е лекарство.
81. Да бъдеш доброжелателен и сговорчив - това е лекарство.
82. Да не се стремиш да натрупаш богатство - това е лекарство.
83. Да не нарушаваш заповедите и забраните - това е лекарство.
84. Да притежаваш честност и безкористност - това е лекарство.
85. Да не жадуваш за богатства - това е лекарство.
86. Да ти е празна каруцата, и да помогнеш на този, който е с багаж - това е лекарство.
87. Да критикуваш прямо, съхранявайки верността - това е лекарство.
88. Да се радваш на това, че друг човек притежава Сила - това е лекарство.
89. Да споделиш от своето с несретниците - това е лекарство.
90. Да пренеса тежестта на старика - това е лекарство.
91. Да се избавиш от емоциите - това е лекарство.
92. Да бъдеш добър в сърцето си - това е лекарство.
93. Да се стремиш да подбуждаш хората към доброта - това е лекарство.
94. Да бъдеш милосърден, имайки богатство - това е лекарство.
95. Ползвайки се от високото си положение, да правиш добри дела - това е лекарство.
96. Да се откажеш от привързаност - това е лекарство. 97. Да бъдеш отзивчив в мислите си - това е лекарство.
98. Да притежаваш вяра и доверчивост - това е лекарство.
99. Да бъдеш скромен и отстъпчив - това е лекарство.
100. Да се избавиш от съмненията си - това е лекарство.


Няма коментари:

Публикуване на коментар