неделя, 25 юни 2017 г.

Каква е разликата между духовния и мистичния живот

В духовния живот ти се стремиш към нещо, което искаш. Стремиш се да се доближиш до Бога, стремиш се да водиш добър живот, искаш да направиш връзка с духовната си природа . Можеш да еволюираш, да развиеш високо ниво на съзнание…
Мистикът не иска нищо. Той е стреми единствено да е напълно празен, за да бъде използван от Бог за Неговите цели. Ние не искаме дори рая или нещо друго. Ние сме напълно празни. Не се моля  да знам, не моля да видя, единствено моля да бъда използван. Това е една от молитвите на мистика.
Ние не знаем нищо, но ни се дава всичко, от което се нуждаем. Много е красиво как се случва, просто ако трябва да знаете нещо то внезапно се появява в ума ви. Идва от някъде другаде. То е като интуиция. За повечето хора, достъпът до това ниво е истинска интуиция. Изведнъж знаете нещо, което не сте знаели преди. И това е в ума ти, не знаеш откъде идва. За мистика това е състояние на съществуване
Да, ние развиваме умения, научаваме се как да управляваме кола ... как да ... Но от духовна гледна точка мъдростта идва от някъде другаде. Идва от Възлюбения идва от това ниво, където са всички знания…...


Няма коментари:

Публикуване на коментар