вторник, 27 юни 2017 г.

Руми - Само за мен


Ти си моят живот, моят живот, моята жизнена същност 
Ти принадлежиш на мен и само на мен
Ти си моят крал, ние заслужаваме да се слеем
Ти си моята сладка бучка захар, достойна само за моите зъби
Ти си моята светлина, остани тук в очите ми
Моите очи и самият животодаващ фонтан на моя живот
Когато цветето те видя каза на розата
Най-великото от цветята дойде в градината ми
Кажи ми защо сmе разделени, защо не си тук с мен?
Аз тъгувам ако не виждам хубавите къдрици на косата Ти
Твоите ключалки заключват краката ми
Сякаш хванат в капан
Хвани ме за ръка, къде отиваш?
Мое усмихнато се цвете, ела при мен!                     Rumi-Just for me


منی جان منی جان من
You are my life my life my life essence
آن منی آن منی آن من
You belong to me to me to me alone
شاه منی لایق سودای من
You are my king, we deserve to mingle
قند منی لایق دندان من
You are my sweet sugar cube, deserving only of my teeth
نور منی باش در این چشم من
You are my light, remain here in my eyes
چشم من و چشمه حیوان من
My eyes and the very life giving fountain of my life
گل چو تو را دید به سوسن بگفت
When the flower saw you,
told the rose
سرو من آمد به گلستان من
The greatest of flowers has come to my garden
از دو پراکنده تو چونی بگو
Tell me why we are apart
Why are you not here with me?
زلف تو حال پریشان من
I grow sad when I don’t see the curves of your beautiful hair
ای رسن زلف تو پابند من
Your locks lock my feet
چاه زنخدان تو زندان من
As if trapped inside that famous well
دست فشان مست کجا میروی
Take my hand, where are you off to?
پیش من آ ای گل خندان من
My smiling flower, come to me !

Rumi

Няма коментари:

Публикуване на коментар