понеделник, 5 януари 2015 г.

Трите пътя


1. По време на дъждовния сезон (чатурмсял) на 1915 година от новата ера, Бхагаван Рамана Риши даде същността на неговите наставления в следния стих:
2. В дълбините на пещерата на Сърцето единствено Брахман сияе под формата на Атман с непосредствена директност като „Аз-Аз“. Влез в Сърцето или с изследващ ум, или като се потопиш дълбоко вътре, или чрез регулиране на дишането и пребивавай в Атман.
3. Който разбере този стих, произнесен от Бхагаван Махарши, съдържащ същността на Веданта, той никога няма да бъде обхванат от съмнения.
4. В първата половина на стиха Бхагаван е указал разположението на Атман вътре във видимото тяло, формирано от пет елемента.
5. Пак там е изложена самата природа на преживяването на Себепознанието, различието от Брахман е отречено, директното преживяване е потвърдено, различните описания на Атман са направени излишни.
6. Във втората половина на стиха на ученика са дадени три различни метода, които в същността си са едно.
7. Първият път е себеизследването (маргана), вторият път е потапянето в Сърцето (маджана) и третият път е регулирането на дишането (прана-родха).
Така завършва втора глава, наречена
„Трите пътя“
в Шри Рамана Гита,
компилирана от ученика на Рамана,
Васиштха Ганапатхи


Няма коментари:

Публикуване на коментар