петък, 2 януари 2015 г.

Щом всичко води началото си от Нищо, где ще се събира прахът?


БОДХИДХАРМА завещал робата и паницата си на избрания от него приемник и оттогава насетне всеки следващ учител ги предавал на монаха, когото избирал за следовник. Гунин бил петият поред учител по Дзен. Един ден той оповестил, че ще го замести онзи, който напише най-хубавия стих, изразяващ истината за тяхната секта. Тогава ученият настоятел от манастира на Гунин взел четка и туш и написал с изящни йероглифи:
Тялото е дървото Бодхи,
духът е сияйно огледало.
С учение ще му придаваш блясък,
иначе прах ще го замъгли.
Никой от другите монаси не посмял да си съперничи с настоятеля на манастира. Но привечер Йено, скромен послушник, който работел в кухнята, минал през залата, където бил окачен стихът. След като го прочел, взел четчицата, която била наблизо, и с грубата си ръка добавил под горния стих:
Бодхи не е дърво;
и няма сияйно огледало.
Щом всичко води началото си от Нищо,
где ще се събира прахът?
Късно вечерта Гунин, петият от учителите, повикал Йено в стаята си:
— Прочетох стихотворението ти — споделил той, — и те избрах за мой приемник. Ето: вземи робата и паницата ми. Но настоятелят и другите ще ти завидят и могат да ти сторят зло. Ето защо искам да напуснеш манастира още тази нощ, докато другите спят. Сутринта настоятелят научил новината и веднага се спуснал след Йено. По обед го застигнал и, без да каже дума взел да дърпа робата и паницата от ръцете му.
Йено сложил робата и паницата на един камък край пътя.
— Това са само неща, които не са нищо повече от символи — казал той. — Ако толкова много ги желаете, моля, вземете ги.
Монахът алчно посегнал и ги сграбчил. Но не могъл да ги помръдне. Те били станали тежки като планина.
— Простете ми — проговорил той най-сетне. — Аз Всъщност желая познанието, а не предметите. Ще ме учите ли?
Йено отговорил:
— Спри да мислиш „това е мое“ и „това не е мое“.
После ми кажи, къде си ти. Кажи ми още как е изглеждало лицето ти, преди твоите родители да се родят.


Няма коментари:

Публикуване на коментар