петък, 2 януари 2015 г.

Няма да ти казвам как да играеш играта


Има много фактори в сексуалните връзки. Съвместимостта е основен фактор. Има много нюанси на лични предпочитания и стил, които търсим да съгласуваме така, че да ни хареса.
Тук няма да се фокусираме върху тези неща. Те със сигурност са важни. Но това, върху което искаме да се фокусираме сега е самото любене. Особено, как праната (сексуалната енергия) се променя по време на сексуално стимулиране и какво можем да направим, за да доведем тази стимулация в областта на практикуването на йога. Очевидно една важна част от това е да си отговорим на въпроса – “какво искаме от секса?” Ако отговорът е “нещо повече от генитален оргазъм”, тогава ние вече сме готови да започнем експериментирането с тантрическите сексуални методи.
Методите са доста прости. Става дума за управление на сексуалното стимулиране и оргазъм. И касае начина по който са “наредени тръбите в мъжките гениталии”. Доста земна работа като си помислиш. Но и без това носим с нас много багаж в леглото, нашите предразсъдъци (натрапливости) за секса. Това може да усложни нещата малко. Но не е нужно да има усложнения.
Нека си припомним, че отиваме в леглото с по-висша цел в любенето и нека използваме бхакти и да насочим нашите сексуални натрапливости в тази посока. Малко бхакти може да мине с останалия багаж, който мъкнем със себе си.
Важна част от тази по-висша цел е да помним, че в тантрическия секс става дума за нуждите на нашия партньор. Ако и двамата партньори вземат това присърце, тогава, ще има голям успех в тантрическия секс или във всеки секс или всяка връзка. Подобно е на будистки коан, неразрешима загадка. Ако и двамата партньори търсят да служат на другия, тогава на кого се служи? Ако личните нужди се трансцендират, тогава, чии нужди се изпълняват?
Разбира се, служенето на нашият пратньор 100% е идеал, целта е това да се постигне след продължително време. Нека вниманието ти се връща към това от време на време докато се любите. Това ще има своят ефект. Ако идваш в тантрическия секс честно, вероятно това вече е в ума ти - че тантрическият секс всъщност е уважаване и изпълване на партньора ти с божествен екстаз. И така, приеми го като потвърждение на нещо, което инстинктивно вече знаеш. Тантрическият секс е за твоят партньор. Разбира се, двамата партньори не винаги са еднакво загрижени един за друг. Лошо няма. Даването не се нуждае от подобаващ отговор. Любенето не е бизнес сделка. Любенето е правене на любов. Правим любов като даваме, като правим нещо за друг, различен от нас, без да очакваме нещо в замяна. Това е любовта. Не става дума непременно за ангажимент траещ цял живот. Не става дума за миналото или за бъдещето. Става дума за служене в настоящия момент.
Понякога правенето на любов означава да кажеш "не". Да обичаш не означава да се метнеш в леглото при всяко желание на твоя партньор, особено на желание, което е деструктивно. При тези обстоятелства да кажеш "не", означава да обичаш. Любовта не борба. Любовта е мъдра. Любовта е силна. Любовта излъчва покой и светлина в целия живот. Това е важна част от нещото, което искаме да култивираме в тантрическия секс. Ще стане по един естествен път с напредването ни.
Това са основите – разбирането, че в тантрическия секс става дума за култивиране на сексуалната енергия нагоре в нашата нервна система, че напредналите йога практики осигуряват предпоставящо пречистване в нервната ни система, че ние търсим нещо повече от генитален оргазъм и че ние сме тук за нашия партньор.
Сега нека говорим, за метода на задържане (буквално - задържам назад, смислово - задържам навън).
Тук ще говорим за "лингам" и "йони". Това са традиционни санскритски имена използвани в Тантраза мъжките и женските органи за възпроизвеждане, покривайки цялата област на екстатичния съюз от физическия до най-висшия духовен
Методът на задържане се прави най-лесно, когато мъжът е отгоре, а жената отдолу. Може да се прави и в други позиции, след като партньорите се запознаят с принципите. Най-трудно се прави, когато жената е отгоре, както ще стане очевидно.
Когато мъжът и жената се любят, методът на задържането е това, което казва – задържане. Прави се от мъжа. Прави се преди неговия оргазъм, по възможност не твърде близо до неговия оргазъм. Идеята не е да се доближи до оргазъма и след това да го задържаме. Тогава може да е твърде късно, и тогава мъжът е "вън от играта" до следващия път. Няма съмнение, че това ще става от време на време. Лошо няма. Ще обсъдим и друг метод, за да помогнем за това. За сега нека продължим с метода за задържане.
Когато мъжът получи оргазъм, всичко свършва, поне за известно време. Той може да се върне скоро в полувъзстановено състояние и да опита да задоволи любимата си и тогава да загуби още семе. Тя може да намери известно удовлетворение, но той е платил висока цена, в смисъл на разход на прана. Ако това продължава ежедневно продължително време прогресът на мъжа в практикуването на йога ще пострада. На прогреса на жената в йога също няма да бъде помогнато твърде много. Ако това се случва веднъж седмично или по-рядко, не е голям проблем. Но дори и тези, които имат секс само от време на време, могат да установят, че прогресът им в йога се подобрява от знанието на методите на тантрическия секс.
Овладяването на метода на задържане променя динамиката на стария начин на правене на секс, въвеждайки нова динамика с много ползи.
При метода на задържане, лингамът навлиза в йони няколко пъти и след това излиза и се бави известно време отвън, около отворът на йони. Колко влизания, зависи от мъжа, но се препоръчва доста по-малко, отколкото са нужни за оргазъм. Очаква се това да бъде продължително любене, така задържането е по-добре да стане по-скоро рано, отколкото късно, особено в началото, тъй като за повечето мъже тогава ще бъде по-лесно да останат в контрол. Няколко неща стават, когато лингамът е в положение на задържане (изваден):
Първо, способността на мъжа да контролира оргазма и да поддържа ерекцията нараства и се усилва, ставайки по-голяма отколкото преди предишното проникване в йони.
Второ, жената е в очакване и това е сексуално възбуждащо за нея, това очакване ще увеличи възбудата й. Тя не знае кога лингамът отново ще влезе в нея. За да увеличи очакването на жената и възбудата, мъжът може да направи малко тиизинг (дразнене, подлъгване) с върха на лингама, без да рискува собствения си оргазъм. Може да навлезе в йони малко и след това да излезе. Или може изобщо да не докосва йони с лингам и тогава изведнъж в момент, който тя изобщо най-малко очаква… е, използвай си въображението. Завършеният мъж-тантрик няма да използва един и същ начин за стимулиране два път подред, има много начини да бъде играна играта.
Няма да ти казвам как да играеш играта. Принципите на практиката е нещото, което търсим, които ни подключват към естествената способност на нервната система да предизвиква постоянно нарастване на екстатична енергия в тялото.
Важното нещо при използването на метода на задържане е мъжът да се научи да излиза навреме и да си дава достатъчно време, за да се презареди и да увеличи устойчивостта си (staying power). В началото това означава да релаксира вън от йони за известно време и да не бърза да влиза, след като лингамът е бил вън само за няколко секунди. В начално всичко е за създаване на  устойчивост (staying power) на мъжа. А това се постига като се трие вътре до достигането на състоянието преди оргазъм и спиране отвън и това се повтаря и повтаря многократно. Тази практика може веднага да изравни игралното поле между мъжът и жената в сексуалните връзки.  
Всеки знае, че жената е по-добра от мъжа в сексуалния акт, а и в много други неща, също така. Природата я е направила да е биологически по-добра в сексуалното. Оцеляването на човешката раса зависи от това. Независимо от всичко, тя ще получи семето. Дори не и е нужно да се опитва. Красотата й вика семето от мъжа само като я види. Закръглените й форми, устните й, очите й, всички викат семето.
Преди хиляди години великият съживител на йога - Шанкара, е казал: “Дори и най-великият йоги, не може да гледа в очите на красива жена без семето му да скочи”.
С времето, способността на мъжа да задържа ще стане много голяма, дори и в началото на любовната сесия. В резултат от използването на метода за задържане в неговата сексуална биология постепенно ще настъпи промяна. Това дава свобода и на двамата партньори по време на любенето, и разрешава предизвикателството на полът, за който говори Шанкара.
С напредването ни в метода за задържане откриваме, че сме попаднали на нов път в сексуалните си връзки. Този път включва по-продължителен секс, който е от полза и за мъжа, и жената. Но с този метод получаваме много повече, от продължителност. Получаваме височина, която е най-голямата отплата.
Какво се има предвид под височина? Когато мъжът преминава през цикли на триене и спиране става изкачване по стълбата на нарастващ екстаз. Разбира се в този процес, жената не е инертна. Тя е активна във всяка стъпка по пътя – нежно възбуждайки го, когато е в нея и възбуждайки се още повече, когато го очаква, докато той се мотае вън от нея, близо до входа й. Има стимулиране, пауза, още стимулиране, и така нататък. Със всеки цикъл удоволствието нараства. Есенциите на любовта, сексуалната енергия се надига и прониква в телата на двамата любещи се. Те заедно се изкачват по стълбата на екстаза, който се създава от повтарящите се цикли на стимулиране и пауза. Това е стълбица към небето.
Методът да задържане навън се нарича метод на долинния (valley - долина) оргазъм. Партньорите се изкачват нагоре, по билото на планината към върха на гениталния оргазъм. След това те спират, преди да са достигнали там и бавно потъват в долината на удоволствието, достигайки до място по-високо от мястото, от където са тръгнали. След това те отново тръгват нагоре към гениталния оргазъм, спират преди да достигнат там, потъват в долината на удоволствието отново. Този път долината е по-висока отколкото първата. И след това го правят отново, и отново, и отново. И върховете и долините стават все по-високи. Накрая, любещите са проникнати със сексуални същности, отиват в екстаз, сходен с този, при дълбока медитация.
По този начин сексуалните връзки се превръщат в практикуване на йога.
Малко вероятно е само със знанието на метода на задържане навън да бъде достатъчен, всички мъже да останат пред оргазма от самото начало, дори и с голямо желание да го направят. Това не е нещо лесно за овладяване. Има нужда от специално само-трениране.
Има обаче една кукичка. Много мъже имат слаб, или въобще нямат контрол върху оргазма си. А и в жегата на момента те не искат никакъв контрол. Семето иска да излезе, и това е. Сексът е луда гонка, за да стане оргазма всичко друго остава на страна.
Как да се справим с това. Ключът е в промяната на вътрешната неврология на оргазма. Правим това като запознаваме мъжката неврология с различен начин да изминаване на пътя на стимулирането. Като правим това, откриваме различни преживявания на удоволствие, преживяването на божествения екстаз идващ от нервната система. С времето, божественият екстаз става все по-чаровен, в сравнение със спазмите на гениталния оргазъм, и ние ставаме мотивирани да прекарваме повече време в навика на преоргазмичното стимулиране. Тогава вече имаме избор – преоргазмичен тантрически секс или генитален оргазъм. Може би в една сесия да имаме и едното и другото, започвайки с дълга сесия с първото и завършвайки с второто. От време на време, защо не? Това е да имаш бисквитката и да си я изядеш. Разбира се, като правиш това твърде често(повече от веднъж на една седмица или на две седмици) и бисквитата ще ти изяде йогата.
Достатъчен ли е методът на задържането отвън за трениране на оргазмичния отговор на мъжа? Може би за някои е достатъчен, особено ако са опитни и са работили сериозно върху разширяването на оргазма си. Но за много, методът на задържането отвън няма да бъде достатъчен.


-2-

Сега ще говорим за блокирането на мъжката еякулация. Това е един древен тантрически метод, с дълга история на успех. И е достатъчно прост за правене.
Когато набллижи оргазма, мъжът поставя един или два пръста (обикновено показалеца и средният пръст) на перинеума, натиска навътре и напред към пубисната кост и блокира изхода на уретрата, през която се кани да мине семето. Оргазмът се случва, но се блокира пътя на семето да напусне тялото. Ако мъжът отпусне натиска твърде рано, семето все пак може да изтече. Ако задържи блокадата за минута или две и след това отпусне, семето ще се реабсорбира и нищо няма да избяга.
Блокирането може да бъде направено, чрез достигане на перинеума или отпред или отзад. При тантрическото любене с партньор, мъжът може да достигне отзад и да блокира еякулацията си, ако се е изпуснал и е отишъл твърде далеч в стимулирането. Той ще има оргазъм и няма да може да прави секс за извесно време, но ще е блокирал загубата на семе от своя организъм.
Освен механичния аспект на спирането на излизането на семето от тялото, блокиращия метод има няколко други аспекта свързани с тренирането на оргазмения отговор при мъжа.
Първо, да имаш оргазъм с блокиране на еякулацията не толкова приятно, колкото със свободно семеизпразване. Ако бхакти на мъжа го води да преживява блокиране на повечето от еякулациите си, тогава постепенно ще има изместване на мотивацията му от искане на оргазъм, към искане да стои пред него. Блокирането, освен спирането на семето, осигурява и инициатива мъжът да стои преди оргазъма. Защо да има оргазъм, когато това ще бъде по-малко приятно, отколкото да продължи с преоргазмическия секс и да се кача по стълбицата към небето, със своята любима.
Второ, блокирането не е нещо, от което ще се нуждаем завинаги. Това е волева, временна мярка, както да караш колело с допълнителни, тренировъчни колела. След като се научим да стоим в преоргазмичния секс, вече няма да имаме нуждата от блокиране твърде често. Докато стигнем до този стадии, гениталният оргазъм може да бъде част от секса само след час или два съюз, или ще забравим за него напълно.
Да забравим оргазъма? Да, преживяванията при продължителен тантрически секс, могат да станат толкова дълбоки, че напълно да забравим за оргазма. Трудно е за вярване, но е истина. Тантрическият секс може да бъде толкова добър. Добре е да се практикуват авангардните йога практики също. С напредването на времето, важността на гениталния оргазъм ще избледнее и ще отиде назад, във фона. Ще продължим да можем да го имаме, ако го искаме, но ще стане по-малко привлекателен с нарастването на божествения екстаз отвъд него. Сексът ще продължава да бъде добър, но по-различен начин. Сексът ще стане проява на нашето нарастващо просветление, а не натрапливото и нужно нещо, което е бил в миналото.


-3-

Сега ще трябва да говорим за мъжката мастурбация.
Беше казано, че блокирането може да бъде правено отпред или отзад. Ако мъжът мастурбира, блокирането може да стане отпред. Като се има предвид фактът, че тоталното количество семе еякулирано по време на мастурбация надвишава многократно количеството еякулирано при любене, наистина трябва да говорим за това.
При мастурбацията се изхвърля най-много себе и това важи за много мъже. Мастурбацията също така е времето, в което можем да се възползваме, за да тренираме мъжкият оргазъм. Това е момент, в който може да се практикува еквивалент на метода на задържането, преди оргазъма, отново и отново, като преманентно създаваме мощност за задържане на преоргазменото състояние на високо ниво. Това е подходящ момент за практикуване на блокиране на оргазма, когато се появи. Така, че всичките елементи са тук. Стимулиране, паузи и блокиране както когато е необходимо. Липсва само партньора. Интересното е, че това не е по-различно от това, което правим при трандиционните методи на мулабандха, сидхасана, и другите авангардни йога практики – системно стимулиране на сексуалната ни енергия нагоре през нервната ни система.
И така, е ли тантрическата мастурбация вид йога практика? Може да бъде дотолкова, доколкото остава предоргазмична. Тя също така е идеална площадка за себетрениране за мъжа, за да се приготви за тантрически секс с партньор.
Нищо от казаното тук, не е казано, за да рекламира ексцесивната сексуална активност или повече мастурбация. Написаното е, за да добави осъзнатостта на тантрическите методи, които могат да бъдат включени в това, което вече правим по време на секс. Ако го правим интелигентно, можем да постигнем драматични промени в начинът, по който преживяване секса, и общите ни, авангардни йога практики ще бъдат значимо ускорени и подобрени.
Жената е всичко в тантрическият секс, а и в целият живот. Тя е дивната богиня. Всичко, което виждаме и всичко, което правим е родено от Божественото женско. За това, в този свят, тя се нарича – Майка Природа. Именно Божественото женско е нещото, което привлича мъжкото семе на чистото екстатично съзнание и манифестира всичко. Космосът и всичко в него е родено от Нея.
Когато мъжът и жената навлязат в сексуални отношения, това е микрокосмос на великия божествен процес. При тантрическият секс с участието на завършени партньори, то започва като микрокосмос и се надига към космически съюз на мъжкото семе и женската утроба. Този съюз се извършва и в мъжа и в жената. Това разширяващо екстатично събитие се извършва вътре във всеки от партньорите, когато те навлизат заедно в тантрически секс, а също така и когато всеки един от партньорите прави своите авангардни йога практики в стаята за медитация. Свързването (обединяването, съюза) на мъжките и женските енергии, се осъществява по много пътища. То се придвижва през всичките ни авангардни йога практики – медитацията, спиналното дишане, бандхите, мудрите, асаните и така нататък. Всичко в йога се отнася за това духовно съюзяване, което става на всяко ниво в нервната система.
И така, когато мъжът и жената се съберат в тантрически секс, това е началото на нещо много по-голямо в тях двамата, достигане отвъд телата, които присъствуват в леглото. Ролята на мъжа е да бъде семе, независимо дали го дава физически или не. Ако не го дава физически, то се култивира духовно и в двамата.
Ролята на жената е на дивната богиня, цветната градина на блаженството. Тя вика семето да излезе от мъжа. Ако то не излезе физически, то се изкачва нагоре и оплодява отвътре и двамата партньори духовно. Колкото повече зове, толкова повече оплодяване ще се извърши. Ако не физически, то тогава духовно. Тя е вдъхновението за физическо и духовно оплождане. Това е същността на ролята на жената при тантрическият секс. Тя е изкусителката (подмамителката) и на физическото семе, и на духовното семе. Ако физическото не излезе, духовното ще излезе. Нейното любовно, дивно блаженство и вълните на красота ще извадят семето навън. Ако мъжът е в състояние да задържи физическото семе, тогава духовното семе покълва и в мъжа и в жената. И това е вътрешното съюзяване (обединяване) на мъжките и женските енергии в двамата тантрически партньори.
Тантрическият секс е за това – за стимулиране на вътрешния божествен съюз в двамата партньори. Целта е същата, както на всички авангардни йога практики. Ако двамата партньори в тантрическият секс правят ежедневно авангардни йога практики самостоятелно, то тогава в нервните им системи вече ще е настъпило пречистване и тантрическият секс ще бъде много по-ефективен. Сексуалните есенции (същности) ще се надигнат и ще проникнат в нервната им система дълбоко и преживяването ще бъде също, както при дълбока медитация, богата на чиста тишина и екстаз и преливаща от любов. Това ще се пренесе и в ежедневната активност и в редовните, рутинни духовни практики. Така тантрическият секс може да има позитивен и дълбок ефект в живота.
Нужна е дисциплина, за да достигнеш до този чудесен стадий на любене. Вече говорихме за предизвикателствата, с които се среща мъжът, докато се научи да бъде господар на семето си и какви методи може да използва. Какво може да направи жената, за да помогне тази еволюция, по посока на тантрическа сексуалност?
Очевидно първата й отговорност е да разбере проецесът на трансформиране в тантрическа сексуалност – да разбере, че тя включва култивиране на промяна в оргазмения отговор на мъжа и че това не е промяна, която става за една нощ. Партньорът й може да не разбере това в началото. Тя има способността да го обучи. Преди дивната богиня да навлезе в тантрическиа секс, тя може да се открие в ролята на учител, тантрическа жрица, така да се каже. Това може да бъде много полезно за мъжа, опитващ се да разбере собствената си сексуалност. Но тя може да направи само толкова, тъй като той е този, който трябва да приеме предизвикателството.
Тантрическата жена не може да направи метода на задържането отвън, вместо мъжа. Няма да стане, ако той не е решен да проеме водачеството за ползата и на двамата партньори. Ако жената поеме водачеството в метода на задържането отвън, това предизвиква същият вид нарастваща възбуда в мъжа, както при жената, когато мъжът води. Методът на задържането отвън, когато води жената няма да даде на мъжа възможността да презареди способността си да остане възбуден в преоргазмено състояние. Точно обратното. Но ако мъжът избере да води при метода на задържане отвън, жената може да помогне, като му асистира в това той да си вземе нужните паузи, за да презареди способността си, да не достига до оргазъм. Тя може да се въздържи да го довежда до ръба твърде много в чувствителните ранни стадии на тантрическия секс. Тя може да му напомня защо те правят тантрически секс, ако той се опитва да клични. Това изисква самодисциплина при жената, тъй като инстинктивно тя иска семето да попадне вътре в йони, също така както той инстинктивно иска да освободи семето си в нея. Ако мъжът съзнателно иска да практикува метода на задържането отвън, жената може да помогне. В началото ще бъде предизвикателство и за двамата партньори, като ходене на пръсти през минно поле. С постоянство и практика и от мъжа и от жената, сексуалната връзка ще се промени в нещо много повече.
В интимните връзки, ако жената присъства, когато мъжът мастурбира или ако тя мастурбира неговият лингам по начини, различни от сношението, тя може да помогне, докато той култивира способността си да остава в предоргазмено състояние, чрез повтарящи се цикли на стимулиране и паузи. Тя също така може да се научи да изпълнява метода за блокиране на еякулацията върху партньора си в такива ситуации, но трябва да се има предвид, ако често се достига до такава ситуация, че присъствието й осигурява повече стимулация, отколкото е нужно за целта на неговото трениране. И така, под въпрос е дали жената да присъства, докато мъжът прави самотренирането си. Независимо от това, ако такава е природата на отношенията между мъжа и жената, да са заедно интимно по такъв начин, то тогава е добре жената да знае методите, с които мъжът работи и да му помага да ги прилага, до колкото е възможно. Това е в интерес и на двамата партньори и на йога, мъжът да продължи да подобрява способността си да остава в предоргазмено състояние, каквато и да е сексуалната ситуация. Ако тя е наясно с процеса, винаги ще има възможност да му помогне. Това може да бъде просто да му даде време да си прави самотренировката в усамотение.
И така, по същия начин, по който е предизвикателство привикването на мъжа към началните стадии на тантрическите сексуални връзки, предизвикателство е и за жената. Докато той работи за създаването на достатъчна сила да остане в пред-оргазмено състояние, тя може да опитва нейните естествени способности да извиква семето от него. Това е преходен период, който и двамата ще преминат – време за трениране и пренагласяване.
Когато мъжът постепенно стане мастер на семето си, нещата ще се променят. Тогава жената, дивната богиня може наистина да блесне в цялата си красота и слава. Тогава тя може напълно да разцъфти като прекрасна любовница, каквато тя е в своята природа. Защото, когато мъжът може да управлява семето си, любенето се превръща в действие на сексуално равни, а не еднопосочен поток на семето от мъжа към жената, какъвто е бил случая преди прехода към тантрически сексуални връзки. След като стадият на себедостатъчност при мъжът вече е достигнат, тогава култивирането на сексуалната енергия може да продължи много по-активно, креативно и екстатично.
Трябва да се отбележи, че когато мъжът стане способен в използването на метода на задържането отвън, става възможно за жената да бъде стимулирана да преживява “множествени оргазми”. Да има множествени оргазми е естествена способност на жената. Това означава, че каквото и да става, тя ще си получи семето от своя партньор, като изпитва удоволствие от всеки един момент. Е ли женският оргазъм регенеративен процес, йогически процес и дали множествени оргазми са духовно здравословни за нея? Има известна загуба на прана по време на женският оргазъм и известна загуба на способността да се изкачва последователно на по-високи нива на божестевен екстаз, когато жената има множествени оргазми при тантрическия секс.
Ясно е, че женският оргазъм е много по-малка загуба на прана в сравнение с мъжкия. Но въпросът е – дали множествените оргазми са част от тантрическия секс? Вероятно многото оргазми на жената, събрани заедно ще достигнат до нивото на загуба на прана при мъжа. Може би става дума за стадий, през който жената трябва да премине, когато открие, че има достъп до неограничен брой оргазми, чрез методът на задържането назад. След това, може би след периоди от време, тя ще се установи в преоргазмичния секс със своя партньор, с негово съдействие и любяща помощ. В нейин духовен интерес е да постъпи така, също както в интерес на мъжа е да остане пред своя оргазъм. И така махалото може да се движи напред и назад и тантрическото любене може да се развие, за да стане начин за двамата партньори да останат пред техния оргазъм, изкачвайки заедно стълбата към небето заедно – все по-високо, по-високо, по-високо…
В напредналите тантрически практики, ролята не жената може да разцъфне напълно до естественото и мощно, нежно примамване на семето, което е нейният дар в сексуалните връзки. Тя вече няма да има нужда да внимава за своя партньор, който развива способността си да стои пред оргазма. Той вече го е направил. Разбира се, тя продължава да помни принципите на тантра, и внимава те да бъдат прилагани. Ако партньорът й се старае да съхрани и култивира сексуалната си енерегия, жената може да използва всеки възможен начин, с който разполага, за да извлече семето навън. Той ще знае как да танцува с нея, докато успява да съхрани семето вътре в себе си. Този баланс позволява на двамата любещи се да танцуват през цялата нощ, изкачвайки се по стълбицата на екстаза по изпълнен с удоволствие и естествен начин. Тогава всичко касае любенето – тантрическото любене, което ги води нагоре и нагоре, когато култивираните сексуални същности отиват нагоре, заедно с тях.
При тези условия жената може да открие в себе си мотив да усили сексуалния си чар с упражненията на Кегел и други начини, които ще усилят способността й да стимулира партньора си при тантрическия секс. Така, за сексуално активната жена увеличаването на нейните, и без това страхотни сексуални способности може да стане по-важно при навлизането й в напредналите тантрически сексуални връзки.
От друга страна, за тантрическите влюбени, които са го правили продължително време, развитието може да има друга посока. Когато авангардните йога практики и тантрическите сексуални връзки достигнат зрялост, любенето никога не спира вътре в двамата партньори. Тогава поглед, усмивка, докосване, целувка, прегръдка е всичко, което е нужно за да поддържа божественото любене вътре в тях в движение. Тогава партньорите могат да се сливат в тантрически секс само от време на време, рядко. Или никога. Рамакришна е бил женен човек, но се смята, че никога не е правил физическа любов със жена си. Вместо това, те са се боготворили един друг като инкарнации на божественото мъжко и божественото женско.
Какъвто и да се окаже стилът на любене накрая, напредналият тантрически секс е много свободно състояние на връзка, която е в съзвучие с духовните цели на авангардните йога практики.
Преди да се достигне до състоянието на напреднали тантрически връзки има дисбаланс между мъжът и жената, който съществува за целта на въпроизвеждането и оцеляването на вида. Преди Тантрада влезе, сексът е първичен. След влизането на тантра, сексът става одухотворен до по-висша степен, която е свързана и с възпроизвеждането и съюзяването на чистото блажено съзнание (семето) и божествения екстаз (утробата)
Вроденият дисбаланс в нетантрическите сексуални връзки е в основата на трудностите, които съществуват във връзките между мъжете и жените от хиляди години. Когато мъжете се чувстват по-ниско от жените (което е така преди да научат тантрическите методи), те се опитват да компенсират това, като доминират жените по друг начин – опитвайки се да контролират тяхната огромна женска сексуална мощ. Това е причината, поради която жените са били държани долу в много общества през вековете. Мъжете носят дълбок подсъзнателен страх от жените. Нито мъжете, нито жените трябва да бъдат винени за това - става дума за феномен, който се корени в незрелите биологични и неврологични процеси. Когато процесите в нервната система се развиват на по-високи нива на функциониране, възниква повече равнопоставеност в сексуалните отношения и подсъзнателните страхове и агресия постепенно изчезват. Това е една от граничните ползи от това просветление на новия век – балансирането на сексуалните енергии, които протичат между мъжете и жените. Ще има повече чест, повече интегритет, повече уважение и много повече любов. Това вече става.
Шива и Шакти не са нито по-висши, нито по низши един от друг. И двамата са еднакви полярности съчетани навсякъде във великото разпространение на живота – от не проявеното чисто блажено съзнание до висините на божествения екстаз на сътворението. Чрез съюза между тези полярни енергии, раждането на Единството се случва в нас, и навсякъде. Когато ние пряко преживяваме полярността на всеки атом като екстатичен съюз на вездесъщите божествени любещи се, тогава ние знаем каква е истината за живота. Ни знаем, че всичко е екстаз, всичко е любов, всичко е единство.
Ролята на жената в това е на всяко едно от нивата на съществуване – от красивото, женствено същество седящо пред своя мъж, до динамична сила на създаването, постоянно, нежно, принуждаващо всеки атом в този космос да се прояви в настоящото си съществуване.
Това, което виждаме навсякъде е Божествената богиня да си играе, и това е ролята на жената в Тантра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар