събота, 3 януари 2015 г.

Навиците и тяхното фундаментално влияние върху нашия живот


Навиците могат да спестят много време и енергия. Те се оформят с много повторения. С изключение на няколко прости рефлекса, навиците се създават най-напред в мозъка, а после и в останалата част на тялото.
Д-р Уилям Садлер ни казва, че нашите установени навици създават истински пътища през нервната система. Той ни напомня, че това често повторение на една и съща мисъл, чувство или действие произвежда дълбоки "следи", подобни на дълбоката пътечка върху тревата, която оставяме, когато ходим много пъти по един и същи път в поляна.
Навиците оформят изключително постоянни пътища в мозъка. Навикът не може да се изтрие никога даже ако не се практикува в продължение на много години. Но навиците биха могли да бъдат превъзмогнати със създаването на други навици, по-силни от тези, които лицето иска да превъзмогне.
Ние бихме могли да изработваме нови пътеки в мозъка си със съзнателно избран начин на реагиране на дадена ситуация, а не така, както обикновено правим. Ще трябва да повтаряме новия начин на реагиране толкова пъти, че бутоните, които се образуват в новия път, да са повече от тези, които искаме да превъзмогнем. Така, когато нервните импулси потекат през мозъка, ще им бъде по-лесно да минат по новия път, отколкото по стария.
С други думи, ние избираме друг път - да бъдем любезни, вместо да се гневим, да бъдем вежливи, вместо критични, да помогнем, вместо да нараняваме. Когато сме изкушавани да направим това, което е лошо, друго биохимично вещество, подобно на GABA (гамааминомаслена киселина), се отделя, което моментално включва спирачките.

Из "Възстановяване на увредения мозък"
Елдън Чалмърс


Няма коментари:

Публикуване на коментар