неделя, 30 април 2017 г.

Хората не знаят какво е Дхарма


Кришна: Хората не знаят какво е Дхарма Лъжовните представи на хората за техния дълг пред обществото ги заставят да следват сляпо древните обичаи. Но това не е Дхарма.
Баларама: Какво е тогава Дхарма, братко?
Кришна: Ако човек твърдо изпълнява своите клетви и обещания, това разбира се е похвално, но ако това носи страдание на невинни хора нима това е правилно? Какво се случи в залата за събрания. Великият Бишма, великият гуру Дрона, съветник Видура и принц Юдищира всички те бяха свързани със своите обещания. Следването на традицията ги е направило слепи. Всички те смятаха за свои главен дълг изпълнението на своите обещания и обети. Но ако дори един от тях беше престъпил честта на своето упрямство, с Драупади нямаше да се случи такава несправедливост.
Баларама: Но за какво говориш, брат Кришна, нима човек не трябва да изпълнява своя дълг?
Кришна: Дхарма е подобна на дърво, братко. Обетите и обещанията са неговите клони, а корените на това дърво е състраданието. Клоните са важни но не така както корените. Ако за да спаси другите от страдание човек наруши своята клетва, това е правилно. Но сега в наше време по цялата Бхарата, хората са забравили за състраданието. По целия свят хората ги интересува тяхното страдание повече отколкото страданието на техните близки. А страданието на неговите близки е по-важно за него от проблемите на страната му. Състраданието изчезна от нашето общество. Когато в обществото няма състрадание, хората губят отношенията помежду си. Те живеят само заради собственото си благо. Бедата, в която днес се намира Дварака отразява състоянието на цялата Бхарата. Когато клоните на дървото падат те изсъхват и се превръщат в дърва. По същият начин Дхарма сега е просто формалност лишена от живот. Дошло е време да се възроди истинната Дхарма, братко. Ние сме длъжни да дадем на хората истинното знание за Дхарма. Когато в обществото е загубено милосърдието и състраданието, обществото само поражда война.


Из филма Махабхарата

Няма коментари:

Публикуване на коментар