петък, 21 април 2017 г.

Наропа, какво правиш?


Миларепа медитирал единайсет месеца в пещера. Това е първата пещера на Миларепа от както Гуруто – Марпа, му дал посвещение в практиката. След посвещението завели Миларепа в пещерата. Отпред поставили камъни. Давали му ядене два - три пъти в седмицата, малко вода с брашно. Това се случило в Тибет. Това е първата пещера, в която бил затворен Миларепа. Марпа с жена му собственоръчно го зазидали в пещерата. Не може сам да я махне тази скала. Камъни, камъни, после отпред един голям камък. И само един процеп, от който да му влиза въздух. И така единадесет месеца. Не му казали колко време ще стои вътре. Гуруто му определил колко време да седи – естествено – кой е Миларепа да определя? Миларепа е ученик. Трябва да учи, а не да определя колко да седи.
Миларепа отишъл да учи магия и направил буря ... направил много лоша карма с това. Учел, за да отмъсти и така направил буря, в която убил тридесет и пет човека. Ударил гръм в къщата и убил своите роднини. Вярно, че не бяха справедливи с него и майка му, обаче от друга страна, това е лоша карма - да убиеш толкова много хора с магия..
Миларепа е свързан с Кагю линията, която почва от Тилопа. Тилопа е бенгалец. Той е първият Гуру на тази линия. Написал е Махамудра - техниката за просветление. След това, вторият негов дхарма наследник е Наропа.
 Наропа е от Непал. Той бил голям учен. Преподавал в университета, знаел много сутри наизуст, имал много ученици и знаел много добре будизма интелектуално.
 На една лекция, веднъж когато преподавал на учениците, задрямал. Заспал, отпуснал се... и  в съня му се появила една грозна стара жена. Той се уплашил. Почнал да се тресе от нейния поглед. Тя била страшна, грозна и имала страшен поглед, с който гледала Наропа. Попитала:
 - Наропа, какво правиш?
 Той казал:
 - Уча, преподавам будизъм, сутри, философия.
 Тя станала малко по-красива... После пак попитала:
 - Ама само повтаряш думите или разбираш какво значат?
Тогава той, за да я зарадва и да стане тя още по-красива и казал:
– Ами, разбирам какво значат думите.
Изведнъж тя станала още по-грозна и от преди. Казала му:
 - Помислих, че ти не лъжеш, за това се зарадвах, но сега виждам, че ти си най-обикновен лъжец. Защото и аз знам, а и ти знаеш, че не разбираш смисъла.
 Почнала да става много страшна. Тогава той се събудил. Разбрал, че нищо всъщност не знае. Отказал се от това да преподава будизъм и тръгнал да търси Гуру. Всъщност Тилопа му се появил няколко пъти, той е първият основателят на Кагю линията. Тя почва от Тилопа, Наропа, после е Марпа – преводачът. Марпа е първият, който взима учението на Махамудра от Непал и го превежда на тибетски. Негов дхарма наследник е Миларепа. Това е  Кагю линията.
Миларепа живял през 13 век. Той е най-известният тибетски светия. Тибет имат прекрасна традиция, но напоследък са в упадък. Всичко пропада. Става все по-пропаднало и по-пропаднало. Все повече хора преподават сутри и дават посвещения и става все по-ниско качеството. Стават като попове, нещо подобно.


Из лекция на Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар