събота, 16 септември 2017 г.

Тулку Ургиен РинпочеВинаги изследвайте внимателно вашите собствени недостатъци. Игнорирайте грешките на другите хора. Запазвайте отношението: "Дали другите са чисти или нечисти, това не е моя работа!" Бъдете своите собствени учители, поддържайте стриктно наблюдение върху себе си. Това е достатъчно!"
- Тулку Ургиен Ринпоче"Always scrutinize your own shortcomings. Ignore the faults of other people. Keep this attitude: "Whether they are pure or impure, it is none of my business!" Be your own teacher; keep a strict check on yourself. That is sufficient ! "
~ Tulku Urgyen Rinpoche


Няма коментари:

Публикуване на коментар