понеделник, 9 юли 2018 г.

Недъг


Мокусен Хики живял в един храм в провинция Тамба. Един от неговите последователи му се оплакал, че жена му е много стисната. Мокусен отишъл при нея и й показал свитата си в юмрук длан.
- Какво искаш да кажеш? - учудено попитала жената.
- Да допуснем, че ръката ми е свита в юмрук през цялото време. Как би нарекла това? - попитал Мокусен.
- Недъг - отговорила жената.
Тогава той разтворил дланта си и отново попитал:
- А ако ръката ми е винаги в това положение? Как ще наречеш това?
- Друг недъг - отговорила жената.
- Щом добре разбираш това, ти си добра жена, - приключил разговора Мокусен и си тръгнал.
След неговото посещение жената започнала да помага на мъжа си и в трупането на пари, и в харченето им."


Няма коментари:

Публикуване на коментар