понеделник, 4 декември 2017 г.

Това е колелото от остри оръжия...


Когато никое от желанията ни не се изпълнява, въпреки че сме отправяли молитви към трите скъпоценности, това е колелото от остри оръжия завъртащо се обратно към нас от лошите постъпки, които сме извършили. До сега не сме били напълно обвързани с Буда, чийто учения заслужават пълно доверие. Нека от тук нататък се доверим единствено на Буда, ученията му и на онези, които го следват.

***

Ако не получаваме нищо дори да сме се молили горещо,сме следвали изопачени възгледи и не сме вярвали в ученията на дхарма. Вярата ни е била слаба. Решете от тук нататък, че с каквито и условия да се срещнете няма даприемете никакво друго окончателно убеждение, освен Буда като учител, Дхарма като ръководство и санга като приятели, които ни подкрепят. Трябва да развиваме основно тези три убежища.

Из "Колелото от остри оръжия" 
Дхармаракшита

Няма коментари:

Публикуване на коментар