събота, 14 февруари 2015 г.

Кой е Гуру


Гуру е някой, който е установен в Браман (Брама-нища). Гуру е учител. Той прогонва невежеството. Той е реализирана душа. Той е прост, смирен, тих, все пак уникален. Той е вечно свързан с Бог. Егото няма място в него. Арогантността е изчезнала от него. Похотта, гневът, завистта, пристрастеността - заслепението, арогантността и ревността, шестте врагове на човека, в него са напълно преобразени в любов, състрадание, великодушие, благост, безсебично действие и прощаване. Той е въплъщението на всички велики добродетели. Двойнственостите не го тревожат; изпитанията не го отслабват.
Той е страховит по средата на биещите вълни от щастие и нещастие в океана на прераждането. Той е светлината, която показва пътя. Той е вратата към Браман. Той е състрадателният баща и щедрата майка на своите ученици. Постигнал е космическо съзнание. Знае какво има иска Бог и действа в съответствие с това. Той следва пътя на дарма. Има фино, но мощно влияние върху умовете и сърцата на хората.
Хората откриват Бог в Гуру, защото няма нито его, нито някакви зли качества в него. Той познава духа на свещените писания. Той живее духа на писанията. Почита традицията, но й дава ново значение. Ходи и говори, но остава в хармония с Безкрая. Той е непредубеден и дава своята любов на всички под еднакво, като слънцето, което грее над къщата на един свещеник и колибата на някой от скромен произход. Той няма страсти. Сбогувал се е с тях. Живее в най-високото ниво на съзнание. Това, което цени невежеството, за него няма стойност. Той цени това, което светският човек презира. Безпристрастен, както е, той работи за спасението на всички хора. Неговото сърце се трогва, като вижда нещастието на другите. Той живее, за да служи. Неговата любов се разпростира до животинското царство, минералното царство, и растителното царство. Той вижда същия Бог във всички и във всичко. Не мрази никого. Проповядва и учи това, което практикува. Живее и обича в името на Божественото. Сдържан в ум, реч и тяло, той се радва, независимо от някакъв обект. Подобен е на дете. Той говори за мъдрост, която вибрира през всички сфери. Винаги е щастлив, защото е установен в Истината. Отнася към двойките противоположности под еднакво. Горещина и студ, удоволствие и болка, загуба и печалба са едно и също за него. Той спасява хората от грях. Той води и предпазва. Той е всеприсъстващ; той е всезнаещ; той е всемогъщ.
Интерпретацията на писанията Гуру прави спонтанно; тайната на вселената му се разкрива като плода, който е поставен на вдлъбнатината на дланта. Той излъчва върховната любов към Бог от всяка пора на своето тяло. Уважава учителите от миналото. Подкрепя всеки аспект на дарма. Няма предразсъдъци. Благославя всички и се опитва да направи всички преданоотдадени на Бог. Той е непоколебим мъдрец, отделя себе си от тялото, ума, и интелекта. Радва се на вечното непресъхващо щастие и дава блаженство на всички, които търсят.
Няма религия на земята, която да не благоговее пред Гуру. Всяка религия и нейното откровение са се спуснали от устата на Гуру и са се развили в съответствие с неговото наставление. Бог самият е първият учител на човечеството или Джагад-гуру. Великите учения на Гуру са тези, които са написани във всички велики книги и религии. Реализирани, каквито са, те и техните учения вървят заедно, защото речта е есенцията на човека. Кой може да измери славата на такъв Бог-човек? Благословена е земята; благословени са родителите, които са родили такава свята личност.

Слава на Гуру!

Из книгата на Садгуру Сант Кешавадас
Gayatri - the highest meditation

Няма коментари:

Публикуване на коментар