понеделник, 23 октомври 2017 г.

Хата йога е основа, много важна част от йога


Йога е нещо много важно и според мене много е добро хората да играят хата йога, що хата йога го подготвя телото. А телото треба да биде подготвено, за да можеш да седиш по една асана. Ако не можеш да седиш у една асана три часа без да ти е… без да се мъчиш, без да се кълчиш, без да сменяш позицията и да спиш, ти не си никакъв йоги. Три часа минимум неподвижен во една асана. Тогаш това се смета асана сидхи. Совършенство на асана. Една асана. Всички йога асани ги праиме, за да дойдеме до едната асана. Ги праиме всички тея йога упражнения, за да можеме кога ке седнеме во една асана да останеме три часа неподвижни, да нема мисли. И ако можеме да бидеме концентрирани, тогаш кога не ни е никаков проблем да седиме, можеме лесно да се концентрираме. Ако я имам проблем да седам, ако имам проблем со телото, аз не мога да се концентрирам. Мене ми отвлича внимание телото. Зато не мога се концентрирам. Я ке се концентрирам, телото ми вика е тука те боли, тамо те боли, ти мрънка цяло време. А? Ти не можеш да се концентрираш. Затова много е важно телото да го доведеме до едно състояние на спокойствие. Да нема болки, да нема нищо, що го отвлича вниманието. Телото да не ни биде проблем. То е първото. А затова праиме хата йога.
Хата йога е за да телото не ни прави проблем кога ке седнем у една асана. Всички тея осумдесет основни йога асани са заради това. Много просто. Всички тея пречистващи техники, шат карма крии са за това да можем да седиме во една поза и умът да не ни прави проблеми. Умът да не ни отвлича. Да можеме да се концентрираме. Даран - концентрация. Ова кое ви го говорам сега е чиста йога инструкция. Ви предавам инструкция за йога, коя е много логична и много естествена. И логично е да може всеки идиот да я разбере. Дoри и да си идиот ке я разберете, много е проста. То са логични прости неща, човек първо учи да го направи телото, да го осъзнае телото. Второ учиме како да го напраиме телото да биде проточна енергията, да тече низ телото, да не е блокирана. Да ги ослободиме блоковите, енергийните блокови у телото. Това е целта на хата йога.
Хата йога ни помага да ги деблокираме некои части от нашето тело кои поради погрешно седене, погрешно седене… седиме погрешно, гледаме у компютор по цел ден и се сгъваме. Врата, раменете, требва да правиме йога асани, со кои ке го отпуснеме врата, со кои ке направиме низ телото енергията да тече. Що всичко во телото е свързано. Ако врата е блокиран, ке блокира корема; ако корема е блокиран ке блокира врата. У телото нищо нема само за себе всичко е свързано. И затова треба да внимаваме на всичко кое правим. Зато хата йога.
Хата йога е основа, много важна част от йога. За нас хората телото описани со телото много е нужно подготовка на телото, за да после останеме без тело. Да дойдеме до тоя момент, кога телото ке изчезне първо треба телото да го доведеме много добре во ред, за да после бъде готово да изчезне. Затова се прави подготовка на телото чрез хата йога. Първо е криите. Шат карма крии се правят преди да почнеме со хата йога. Защо първо имаме много токсини во телото. Поради погрешен начин на живот, ядеме сме яле много години неподходяща храна, пържоли, това, онова, сме пиели алкохол, сме ядели щуротии, сме яделе неподходящи храни и зато телото ни е натоварено и плус имаме неподходяши емоции. Много, много години. Се лютиме, се гневим, се бием, мразим, ревнуваме, злобееме. Всички тия емоции се една връста токсин - отрова. Всички тия емоции ви са отрова за телото. Ние се тровиме со тия емоции. То е една връста субтилна отрова. Не е точно като арсеник или… обаче то е една връста отрова, кога имаме некоя емоция, отрицателна, ние се тровим со нея отвътре. Телото го тровим. Зато първо учиме детоксификация. Дератизация. Да ги махнеме плъховете, мишките, хлебарките, от телото. Трябва да се изчистят енергийните канали. Трябва да дойдеме до една връста вътрешна чистота. Енергийното тело требва да го пречистиме. Чрез хата йога.
Хата йога помага. Пранаям специално е много важен и много помага за пречистване на енергийното тело. Затова се вика пранаяма. Пранаяма значи нещо, со кое го изчистваме, я изчистваме праната. Или я контролираме праната. Пранаяма не значи да дишим само. Некои мислат пранаям - дишиш само и това е пранаям. Пранаям значи прана, жизнена енергия и яма контрол. Да я контролираме нашата жизнена енергия. Много важна работа. Ако не си я контролираме жизнената енегия немаме начало на йога. Без пранаям. Без контрол на жизнената енергия.
От тука много е важно яма и нияма. После пранаяма. Десетте правила. Яма и нияма. Го питат Саи Баба какво е нужно да праиме за Мокша. Да получиме просветление, освобождение. Баба казва – яма и нияма. Живей яма и нияма – мокша. Да контролираш вътрешното същество, да го имаш под контрол и тогаш кога веке ке го имаш вътрешното под контрол можеш съзнателно да имаш отношение към външния свет, към хората, към света.

Из лекция на Кану

Няма коментари:

Публикуване на коментар